بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با تو بود...............! همه چیز آن طور که قرار است پیش میرود...... ممنون که به رویم نمی آوری اکثر تلاش هایم بیهوده بوده است..............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند گلدان شکسته بر روی طاقچه، از یادها رفته و به خاطره ها سپرده شدیم.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان پايين شهر رياضيدانان بزرگي هستند آخرهيچ ارشميدسي نمي تواند نيم كيلو گوجه را به نام آبگوشت بين سيزده نفر تقسيم كند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازظلمت دلها گرفته، از اين بي مهري دنيا گرفته، نميدانم بخندم يا بگريم، دلم اندازه ي دنيا گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این اس بیشترین لایک خورو داشته باشه!!! سلامتی مادری که غذا تو دهنه ما گذاشت...ما اشک تو چشاش گذاشتیم...سلامتی مادرامون...بزن لایکو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـوچـکـتـــر کـــهـ بودیـــــمـ .. ایمــانِـمــــان بـزرگـتــــر بـــــود .. بـادبــــادکـــــ مــــے سـاخـتـیـــمـ .. نمـــے تَـرسیـــدیــمـ بـــــاد نبــــاشـــــد! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بوديم معلم هامون اينطوري نمره مي دادن19.25ما هم توي دلمون مي گفتيم انگار از جيبه باباش خرج ميكنه.ارفاغ كن خوب.الان4جوكي ها هم اونجوري لايك ميزنن.انگار لايك از جيبه باباشون كم ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دل سپردن به تو یک خطاست... به تکرار باران خطا می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دوحالت قشنگ ميشن: اول پيدا كردن شباهت ها... دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه از تنهایی میترسم دوست دارم تو قلب تو باشم تنهای تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دستام به اندازه رنگین کمان باز بشه بهت نشون میدم چقد دلم برات تنگ شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا هم برای شادیها وهم برای غمها سپاسگذاری میکنم .اگر ادم هیچ غمی نداشته باشه هیچ وقت درک نمیکنه که شادی چقدر خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با امیدی که در دلهایتان است راه بروید این گونه هیچ وقت تنها راه نمی روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــک وقـــت اشتبـــاهـــی مـــرا از خـــاطــــرت پـــاک نکنــی ؟! هــر وقـــت پـــاک کــن دستـــت بـــود بـگــــو از روی کاغـــــذت بـــــروم کنـــار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط . ."اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط". . یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با تو بود...............! همه چیز آن طور که قرار است پیش میرود...... ممنون که به رویم نمی آوری اکثر تلاش هایم بیهوده بوده است..............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند گلدان شکسته بر روی طاقچه، از یادها رفته و به خاطره ها سپرده شدیم.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان پايين شهر رياضيدانان بزرگي هستند آخرهيچ ارشميدسي نمي تواند نيم كيلو گوجه را به نام آبگوشت بين سيزده نفر تقسيم كند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازظلمت دلها گرفته، از اين بي مهري دنيا گرفته، نميدانم بخندم يا بگريم، دلم اندازه ي دنيا گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این اس بیشترین لایک خورو داشته باشه!!! سلامتی مادری که غذا تو دهنه ما گذاشت...ما اشک تو چشاش گذاشتیم...سلامتی مادرامون...بزن لایکو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـوچـکـتـــر کـــهـ بودیـــــمـ .. ایمــانِـمــــان بـزرگـتــــر بـــــود .. بـادبــــادکـــــ مــــے سـاخـتـیـــمـ .. نمـــے تَـرسیـــدیــمـ بـــــاد نبــــاشـــــد! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بوديم معلم هامون اينطوري نمره مي دادن19.25ما هم توي دلمون مي گفتيم انگار از جيبه باباش خرج ميكنه.ارفاغ كن خوب.الان4جوكي ها هم اونجوري لايك ميزنن.انگار لايك از جيبه باباشون كم ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دل سپردن به تو یک خطاست... به تکرار باران خطا می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دوحالت قشنگ ميشن: اول پيدا كردن شباهت ها... دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه از تنهایی میترسم دوست دارم تو قلب تو باشم تنهای تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دستام به اندازه رنگین کمان باز بشه بهت نشون میدم چقد دلم برات تنگ شده.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از خدا هم برای شادیها وهم برای غمها سپاسگذاری میکنم .اگر ادم هیچ غمی نداشته باشه هیچ وقت درک نمیکنه که شادی چقدر خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با امیدی که در دلهایتان است راه بروید این گونه هیچ وقت تنها راه نمی روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــک وقـــت اشتبـــاهـــی مـــرا از خـــاطــــرت پـــاک نکنــی ؟! هــر وقـــت پـــاک کــن دستـــت بـــود بـگــــو از روی کاغـــــذت بـــــروم کنـــار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگو رسیدم ته خط . ."اگر هم احساس کردی رسیدی ته خط". . یادت بیار که معلم کلاس اولت گفت:نقطه سر خط..!