بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه زن ایرونی میتونه هم بچه بغلش باشه هم کیفش هم ساک بچه هم ...اونوقت شوهرش عینه دسته جارو کنارش راه بره ... .البته این اسو من دهه 60 توی گوشی بابابزرگم خوندم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفتند:
سختي ها نمك زندگــــــي است.....

اما چرا كسي نفهميد

"نمــــــك" براي من كه خاطراتم زخمي است

شور نيست...

مزه "درد" ميدهد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻖ ات ﻓﻘﻂ در دل ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺖ... ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ از دور ﻧﻤﺎی ﮐﻮﻫﯽ را داری , ﻣﻐﺮور و ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ... ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﺐ ﮐﻪ دﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر روﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺧﻮدت را ﭘﺸﺖ دودش ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﻨﯽ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي مردای قدیم كه سختي مرد بودن رو با راحتي نامردي عوض نكردن! بزن برای پسرای امروز،که راحتي نامردي رو با هیچی عوض نمیکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كودكي در كدام بازي راهت ندادند؟؟! كه امروز اين چنين تشنه ي بازي كردن با آدمهايي..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي مهربون! عشق واقعي تويي.. نبود همه چيز رو ميشه تحمل كرد،اما نبود تو رو نميشه طاقت آورد. . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔفت ديــــوانه وار دوســــتت دارم! چه ســــاده بودم كه نفهميدم به ديــــوانه اعــــتباري نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشریت هنر دست خداست هنرش را به هر کس نفروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ از مردا رو میبینی‌ فکر میکنی‌ چه بی‌ خیاله و چه راحت می‌خنده !! و فقط یه مرد می‌تونه بفهمه که یه " مرد " در روز چند بار زیر بار زندگی میشکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبقت ازسايه هابه بيشتردويدن نيست بسوي نوركه باشيم سايه هادرپس ماهستندحتي آنگاه كه ايستاده باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من مجوز چاپ نمیدهند,میگویند: داستانی که نوشته ای قابل باور نیست! من فقط خاطراتم را نوشته بودم!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجسمه مردان بزرگ هميشه با لبخند ساخته مي شوند،زيرا مردم آنان را در هنگام سخترين مشكلات با لبخند ديده اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي پروانه اي است كه هرچه تقلاكني نمي تواني ان راشكاركني.بايدارام باشي تاروي شانه ات بنشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ما آدما برای خدا حکم پشه رو داشتیم که قرار بود بعد از هر بار نیش زدن یکی بزنه تو سرمون میدونی در روز چند بار له میشدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد قلاده دور گردن بعضي ادما بندازي هم هويت دار ميشدن هم هار نميشدن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان امسال را از یاد نمیبرم... ترکم کردی و گفتی که به اندازه یک قرص سرما خوردگی دوس داشتی......!!! چه زود دلتنگم شدی ! چه زود سرما خوردی...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه زن ایرونی میتونه هم بچه بغلش باشه هم کیفش هم ساک بچه هم ...اونوقت شوهرش عینه دسته جارو کنارش راه بره ... .البته این اسو من دهه 60 توی گوشی بابابزرگم خوندم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفتند:
سختي ها نمك زندگــــــي است.....

اما چرا كسي نفهميد

"نمــــــك" براي من كه خاطراتم زخمي است

شور نيست...

مزه "درد" ميدهد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻖ ات ﻓﻘﻂ در دل ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺖ... ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ از دور ﻧﻤﺎی ﮐﻮﻫﯽ را داری , ﻣﻐﺮور و ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ... ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﺐ ﮐﻪ دﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر روﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺧﻮدت را ﭘﺸﺖ دودش ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﻨﯽ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي مردای قدیم كه سختي مرد بودن رو با راحتي نامردي عوض نكردن! بزن برای پسرای امروز،که راحتي نامردي رو با هیچی عوض نمیکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كودكي در كدام بازي راهت ندادند؟؟! كه امروز اين چنين تشنه ي بازي كردن با آدمهايي..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي مهربون! عشق واقعي تويي.. نبود همه چيز رو ميشه تحمل كرد،اما نبود تو رو نميشه طاقت آورد. . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔفت ديــــوانه وار دوســــتت دارم! چه ســــاده بودم كه نفهميدم به ديــــوانه اعــــتباري نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشریت هنر دست خداست هنرش را به هر کس نفروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ از مردا رو میبینی‌ فکر میکنی‌ چه بی‌ خیاله و چه راحت می‌خنده !! و فقط یه مرد می‌تونه بفهمه که یه " مرد " در روز چند بار زیر بار زندگی میشکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبقت ازسايه هابه بيشتردويدن نيست بسوي نوركه باشيم سايه هادرپس ماهستندحتي آنگاه كه ايستاده باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من مجوز چاپ نمیدهند,میگویند: داستانی که نوشته ای قابل باور نیست! من فقط خاطراتم را نوشته بودم!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجسمه مردان بزرگ هميشه با لبخند ساخته مي شوند،زيرا مردم آنان را در هنگام سخترين مشكلات با لبخند ديده اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي پروانه اي است كه هرچه تقلاكني نمي تواني ان راشكاركني.بايدارام باشي تاروي شانه ات بنشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ما آدما برای خدا حکم پشه رو داشتیم که قرار بود بعد از هر بار نیش زدن یکی بزنه تو سرمون میدونی در روز چند بار له میشدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد قلاده دور گردن بعضي ادما بندازي هم هويت دار ميشدن هم هار نميشدن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان امسال را از یاد نمیبرم... ترکم کردی و گفتی که به اندازه یک قرص سرما خوردگی دوس داشتی......!!! چه زود دلتنگم شدی ! چه زود سرما خوردی...!!!