بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به یادت هست،اماشاهدی ندارم جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر دوس داشتم مادر بزرگم بهم قصه بگه ولي وقت نمي كرد.الان وقت گذاشته به پسر دايي كوچيكم غصه بگه ولي پسر دايي با بازي كامپيوتري حال ميكنه.مادر بزگا به ملا غلامتونيم از مد نمي افتين.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جداييمان براي هركس گفتم، حق را به من داد!
اما...
اينها نمي دانند، من حق را نميخواهم!
حق كه براي من، " تو " نميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر"هيچ كس" دست از "ارزشهايت" نكش!!! زماني كه اون فردا از تو دست بكشد، تو مي ماني و يك ... "من" بي ارزش.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت را بردار  دنیا پر از زیبایست!!! عینکم را برداشتم.... وحشت کردم از هیاهوی رنگها عینکم را بدهید میخواهم به دنیای یک رنگم پناه ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش درکودکی میماندیم آنجایی که تنهاتلخی زندگیمان شربت تبمان بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامردمان این زمان فقط سلامو والسلام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانیست زود گذر ،آهنگی نیمه تمام،تابلویی زیبا و فریبنده،میسوزد و میسوزاند وهیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد،جز محبت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز حیرانم میکند : یکی آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست و دیگری صفای باطن زیبایت که نمیبینم و میدانم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سوزن از ابروی تو با یک نخ از گیسوی تو آرام میدوزد به هم چشم مرا با روی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها سپیده که میزند بیدار نمیشوم میمیرم از این که  زنده ام..... میفهمی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ... ﺑـــــــﺎﻭﺭﺵ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ!! از وقتی نیستی... خدا می داند،چقدر آب به صورتم پاشیدم... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی است... که از خواب بیدار نمی شوم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوشانه می خندم  شوخی می کنم  سر به سرت می گذارم  وتو نمیدانی...................... چقدر سخت است  احساس خفگی کردن  پشت این نقاب  لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیس چند بهار در کنار هم زندگی میکنیم مهم این است ک یادمان باشد عمرمان کوتاه است .در پایان زندگی خیلی از ما خواهیم گفت:کاش!!!!فقط چند لحضه بیشتر رصت داشتیم تا خوب ب هم نگاه کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظات را گذراندیم تا به خوشبختی برسم اما دریغ ازآنکه لحظاتی را که گذراندیم همان لحظات خوشبختی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دل بکنم ، نمی گویم نشد اتفاقا شد ! من کنده شدم و این روزها بدون دل پرسه می زند تنم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به یادت هست،اماشاهدی ندارم جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر دوس داشتم مادر بزرگم بهم قصه بگه ولي وقت نمي كرد.الان وقت گذاشته به پسر دايي كوچيكم غصه بگه ولي پسر دايي با بازي كامپيوتري حال ميكنه.مادر بزگا به ملا غلامتونيم از مد نمي افتين.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جداييمان براي هركس گفتم، حق را به من داد!
اما...
اينها نمي دانند، من حق را نميخواهم!
حق كه براي من، " تو " نميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر"هيچ كس" دست از "ارزشهايت" نكش!!! زماني كه اون فردا از تو دست بكشد، تو مي ماني و يك ... "من" بي ارزش.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت را بردار  دنیا پر از زیبایست!!! عینکم را برداشتم.... وحشت کردم از هیاهوی رنگها عینکم را بدهید میخواهم به دنیای یک رنگم پناه ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش درکودکی میماندیم آنجایی که تنهاتلخی زندگیمان شربت تبمان بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامردمان این زمان فقط سلامو والسلام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانیست زود گذر ،آهنگی نیمه تمام،تابلویی زیبا و فریبنده،میسوزد و میسوزاند وهیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد،جز محبت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز حیرانم میکند : یکی آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست و دیگری صفای باطن زیبایت که نمیبینم و میدانم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سوزن از ابروی تو با یک نخ از گیسوی تو آرام میدوزد به هم چشم مرا با روی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها سپیده که میزند بیدار نمیشوم میمیرم از این که  زنده ام..... میفهمی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ... ﺑـــــــﺎﻭﺭﺵ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ!! از وقتی نیستی... خدا می داند،چقدر آب به صورتم پاشیدم... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی است... که از خواب بیدار نمی شوم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوشانه می خندم  شوخی می کنم  سر به سرت می گذارم  وتو نمیدانی...................... چقدر سخت است  احساس خفگی کردن  پشت این نقاب  لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیس چند بهار در کنار هم زندگی میکنیم مهم این است ک یادمان باشد عمرمان کوتاه است .در پایان زندگی خیلی از ما خواهیم گفت:کاش!!!!فقط چند لحضه بیشتر رصت داشتیم تا خوب ب هم نگاه کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظات را گذراندیم تا به خوشبختی برسم اما دریغ ازآنکه لحظاتی را که گذراندیم همان لحظات خوشبختی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دل بکنم ، نمی گویم نشد اتفاقا شد ! من کنده شدم و این روزها بدون دل پرسه می زند تنم !