بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای يافتن شادمانی، نيازی به جست‌و‌جو كردن آن در اينجا و آنجا نيست، چرا كه شادمانی، در همين جاست! در درون خودتان، در لايه‌های زيرين سيستم‌های انرژی خودتان، در قلب و در روح‌تان، دريابيدش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﮕﯽ: ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮﺳﺖ ! ﺑﯿﺎ ﯾﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻥ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺁﺩﻡ ﺷﺪﻩ ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺁﺩﻡ ﺑﺸﯽ !!!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ! . . .. ﻋﻜﺎﺱ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺗﻠﻒ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﻨﻔﻌﺘﺸﺎﻥ ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به یادت هست،اماشاهدی ندارم جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر دوس داشتم مادر بزرگم بهم قصه بگه ولي وقت نمي كرد.الان وقت گذاشته به پسر دايي كوچيكم غصه بگه ولي پسر دايي با بازي كامپيوتري حال ميكنه.مادر بزگا به ملا غلامتونيم از مد نمي افتين.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جداييمان براي هركس گفتم، حق را به من داد!
اما...
اينها نمي دانند، من حق را نميخواهم!
حق كه براي من، " تو " نميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر"هيچ كس" دست از "ارزشهايت" نكش!!! زماني كه اون فردا از تو دست بكشد، تو مي ماني و يك ... "من" بي ارزش.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت را بردار  دنیا پر از زیبایست!!! عینکم را برداشتم.... وحشت کردم از هیاهوی رنگها عینکم را بدهید میخواهم به دنیای یک رنگم پناه ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش درکودکی میماندیم آنجایی که تنهاتلخی زندگیمان شربت تبمان بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامردمان این زمان فقط سلامو والسلام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانیست زود گذر ،آهنگی نیمه تمام،تابلویی زیبا و فریبنده،میسوزد و میسوزاند وهیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد،جز محبت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز حیرانم میکند : یکی آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست و دیگری صفای باطن زیبایت که نمیبینم و میدانم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سوزن از ابروی تو با یک نخ از گیسوی تو آرام میدوزد به هم چشم مرا با روی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها سپیده که میزند بیدار نمیشوم میمیرم از این که  زنده ام..... میفهمی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ... ﺑـــــــﺎﻭﺭﺵ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ!! از وقتی نیستی... خدا می داند،چقدر آب به صورتم پاشیدم... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی است... که از خواب بیدار نمی شوم..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای يافتن شادمانی، نيازی به جست‌و‌جو كردن آن در اينجا و آنجا نيست، چرا كه شادمانی، در همين جاست! در درون خودتان، در لايه‌های زيرين سيستم‌های انرژی خودتان، در قلب و در روح‌تان، دريابيدش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﮕﯽ: ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮﺳﺖ ! ﺑﯿﺎ ﯾﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻥ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺁﺩﻡ ﺷﺪﻩ ، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺁﺩﻡ ﺑﺸﯽ !!!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ! . . .. ﻋﻜﺎﺱ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺗﻠﻒ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﻨﻔﻌﺘﺸﺎﻥ ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به یادت هست،اماشاهدی ندارم جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقدر دوس داشتم مادر بزرگم بهم قصه بگه ولي وقت نمي كرد.الان وقت گذاشته به پسر دايي كوچيكم غصه بگه ولي پسر دايي با بازي كامپيوتري حال ميكنه.مادر بزگا به ملا غلامتونيم از مد نمي افتين.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جداييمان براي هركس گفتم، حق را به من داد!
اما...
اينها نمي دانند، من حق را نميخواهم!
حق كه براي من، " تو " نميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر"هيچ كس" دست از "ارزشهايت" نكش!!! زماني كه اون فردا از تو دست بكشد، تو مي ماني و يك ... "من" بي ارزش.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند عینک سیاهت را بردار  دنیا پر از زیبایست!!! عینکم را برداشتم.... وحشت کردم از هیاهوی رنگها عینکم را بدهید میخواهم به دنیای یک رنگم پناه ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش درکودکی میماندیم آنجایی که تنهاتلخی زندگیمان شربت تبمان بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامردمان این زمان فقط سلامو والسلام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانیست زود گذر ،آهنگی نیمه تمام،تابلویی زیبا و فریبنده،میسوزد و میسوزاند وهیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد،جز محبت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز حیرانم میکند : یکی آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست و دیگری صفای باطن زیبایت که نمیبینم و میدانم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سوزن از ابروی تو با یک نخ از گیسوی تو آرام میدوزد به هم چشم مرا با روی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها سپیده که میزند بیدار نمیشوم میمیرم از این که  زنده ام..... میفهمی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ... ﺑـــــــﺎﻭﺭﺵ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ!! از وقتی نیستی... خدا می داند،چقدر آب به صورتم پاشیدم... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی است... که از خواب بیدار نمی شوم..!