بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ندارم شمع باشم دخترا فوتم کنن  دوست دارم سیگار باشم رفقا دودم کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم باز بگویم بگذرد وای از این عمــر که با میگذرد،میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر مـُخاطب خاص مخاطــــبــ خاص نکنین. ما هنوز بی تجربه ایم....یه چیز هایی هست که فقط »مــــــادر« میفهمد... همـــــــیــــــنــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ها در پيله دنيا را نمي فهمند تقويم ها روز مبادا را نمي فهمند دريا براي مردم صحرانشين درياست ساحل نشينان قدر دريا را نمي فهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20سال بعد بخاطر کارهایی که امروز کرده ای کمتر افسوس میخوری تا کارهایی که نکرده ای پس روحیه ی تسلیم پذیری رو کنار بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم تو خونه پیژامه شوهرش رو می پوشه و مو هاشو با لنگه جوراب میبنده بعد واسه رفتن تا بقالی سر کوچه چنانMake up ای میکنه انگار شب عروسیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل به خاطر اوردن کسی است که هرگز اورا ندیده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باران که نیست... برف و تگرگ و باد و آفتاب هم برای خالی شدن بغض آسمان است.. مثل من که میخندم گاهی..‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق... روی نبودنت هم میتوان حساب کرد...یادت می ارزد به تمام کسانی که بودن هایشان بوی بیزاری میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها را به اندازه لياقت آنها دوست بدار و به اندازه ظرفيت آنها ابراز كن.....♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

° مــــــــــــــــن فقط : تـــــو مـــــخ میـــرم..  اصلا بلـــــد نیستم ߘکه تـــــو دلـــــ( )ــــ برم ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا هرکه بمن میرسد بوی قفس میدهد جزتوکه پرمیدهی تابرهانی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شیرهم راضیه با دمش بازی كنن اما با دلش نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت بزرگ بود... من بسیار کوچک. تو بال برای پرواز خواسته بودی من زمین گیرت کرده بودم با این همه فراموشم مکن وقتی کنار من هستی و در آسمان آرزوهایت پرواز میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم قول بدم که همه مشکلاتتو حل میکنم...اما میتونم قول بدم نمیذارم تنهایی باهاشون روبرو بشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خنده هایی رو صاحب خنده یادش نیست اما تو خوب یادته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ندارم شمع باشم دخترا فوتم کنن  دوست دارم سیگار باشم رفقا دودم کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم باز بگویم بگذرد وای از این عمــر که با میگذرد،میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر مـُخاطب خاص مخاطــــبــ خاص نکنین. ما هنوز بی تجربه ایم....یه چیز هایی هست که فقط »مــــــادر« میفهمد... همـــــــیــــــنــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ها در پيله دنيا را نمي فهمند تقويم ها روز مبادا را نمي فهمند دريا براي مردم صحرانشين درياست ساحل نشينان قدر دريا را نمي فهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20سال بعد بخاطر کارهایی که امروز کرده ای کمتر افسوس میخوری تا کارهایی که نکرده ای پس روحیه ی تسلیم پذیری رو کنار بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم تو خونه پیژامه شوهرش رو می پوشه و مو هاشو با لنگه جوراب میبنده بعد واسه رفتن تا بقالی سر کوچه چنانMake up ای میکنه انگار شب عروسیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل به خاطر اوردن کسی است که هرگز اورا ندیده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باران که نیست... برف و تگرگ و باد و آفتاب هم برای خالی شدن بغض آسمان است.. مثل من که میخندم گاهی..‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق... روی نبودنت هم میتوان حساب کرد...یادت می ارزد به تمام کسانی که بودن هایشان بوی بیزاری میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها را به اندازه لياقت آنها دوست بدار و به اندازه ظرفيت آنها ابراز كن.....♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

° مــــــــــــــــن فقط : تـــــو مـــــخ میـــرم..  اصلا بلـــــد نیستم ߘکه تـــــو دلـــــ( )ــــ برم ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا هرکه بمن میرسد بوی قفس میدهد جزتوکه پرمیدهی تابرهانی مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شیرهم راضیه با دمش بازی كنن اما با دلش نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت بزرگ بود... من بسیار کوچک. تو بال برای پرواز خواسته بودی من زمین گیرت کرده بودم با این همه فراموشم مکن وقتی کنار من هستی و در آسمان آرزوهایت پرواز میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتونم قول بدم که همه مشکلاتتو حل میکنم...اما میتونم قول بدم نمیذارم تنهایی باهاشون روبرو بشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خنده هایی رو صاحب خنده یادش نیست اما تو خوب یادته