بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یه چیزایی رو هم تو یاد بگیری ساده اذیت نکردن ساده رد نشدن ساده نخواستن وساده... ولش کن مهم نیس تو که ساده یاد نمیگیری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا را ببين؛ 
بخدا،
خدا عاشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرباني تا كي؟؟ بگذار سخت باشم و سرد! باران كه باريد ...چتر بگيرم و چكمه! خورشيد كه تابيد...پنجره ببندم و تاريك! اشك كه آمد...دستمالي بردارم و خشك! و نيشخندي بزنم و سوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستاني سرد.. كلاغ غذا نداشت تا جوجه هاشو سير كنه،گوشت بدن خودشو ميكند و ميداد به جوجه هاش ميخوردند.. زمستان تمام شد و كلاغ مرد! اما بتكراري.. اين است واقعيت تلخ روزگار ما. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که صفر(۰) یک عدد محسوب میشه،پس من چرا خودم را عددی به حساب نیارم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگم این حق هیچکس نیست که با ثروت فقیر باشه/کسی که فرش می بافه نباید رو حصیر باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خيالم با خيالت بيخيال عالمم... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا من هر چقدر گناه مي كنم چقدر راحت مي بخشي منرو.حداقل گوشمم نكشيدي تا اذيت بشم.ماه محرم رو هم گذاشتي گناه كارارو شرمنده كني...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر گونه ي معشوق زميني گنه است به زمين عشق نورز سخن از عاطفه گفتن همه از ساده دليست گرگ بودن هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پادشاه عالمی بازهم گدای مادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار بر آن باشد كه خارج از وجود خود كسي را ستايش كنيد، آنهايي را بستاييد كه براي سلامت و آسايش و امنيت زندگي شما مي كوشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مردم دل بکن یاد خدا کن  خدا را وقت تنهایی صدا کن در آن حالت که اشکت میچکد گرم غنیمت دان ما را هم دعا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره كه خودت باشي و دوستي نداشته باشي تا اينكه شبيه دوستات باشي و <خودي> نداشته باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من از مرگ ماهي ها ميترسم وگرنه درد دلهايم را به دريا ميگفتم...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدام دردناكتر است اين كه پرواز بداني ولي اسير باشي، ياانكه ازاد باشي ولي پرواز نداني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد و ما در حسرت سلامی دیگر خانه نشین میشویم تا .... صبح سلامی دوباره به آفتاب خواهیم داد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یه چیزایی رو هم تو یاد بگیری ساده اذیت نکردن ساده رد نشدن ساده نخواستن وساده... ولش کن مهم نیس تو که ساده یاد نمیگیری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا را ببين؛ 
بخدا،
خدا عاشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرباني تا كي؟؟ بگذار سخت باشم و سرد! باران كه باريد ...چتر بگيرم و چكمه! خورشيد كه تابيد...پنجره ببندم و تاريك! اشك كه آمد...دستمالي بردارم و خشك! و نيشخندي بزنم و سوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستاني سرد.. كلاغ غذا نداشت تا جوجه هاشو سير كنه،گوشت بدن خودشو ميكند و ميداد به جوجه هاش ميخوردند.. زمستان تمام شد و كلاغ مرد! اما بتكراري.. اين است واقعيت تلخ روزگار ما. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که صفر(۰) یک عدد محسوب میشه،پس من چرا خودم را عددی به حساب نیارم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگم این حق هیچکس نیست که با ثروت فقیر باشه/کسی که فرش می بافه نباید رو حصیر باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خيالم با خيالت بيخيال عالمم... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا من هر چقدر گناه مي كنم چقدر راحت مي بخشي منرو.حداقل گوشمم نكشيدي تا اذيت بشم.ماه محرم رو هم گذاشتي گناه كارارو شرمنده كني...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر گونه ي معشوق زميني گنه است به زمين عشق نورز سخن از عاطفه گفتن همه از ساده دليست گرگ بودن هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پادشاه عالمی بازهم گدای مادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار بر آن باشد كه خارج از وجود خود كسي را ستايش كنيد، آنهايي را بستاييد كه براي سلامت و آسايش و امنيت زندگي شما مي كوشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مردم دل بکن یاد خدا کن  خدا را وقت تنهایی صدا کن در آن حالت که اشکت میچکد گرم غنیمت دان ما را هم دعا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره كه خودت باشي و دوستي نداشته باشي تا اينكه شبيه دوستات باشي و <خودي> نداشته باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من از مرگ ماهي ها ميترسم وگرنه درد دلهايم را به دريا ميگفتم...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدام دردناكتر است اين كه پرواز بداني ولي اسير باشي، ياانكه ازاد باشي ولي پرواز نداني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد و ما در حسرت سلامی دیگر خانه نشین میشویم تا .... صبح سلامی دوباره به آفتاب خواهیم داد ...