بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از خوبیهای ازدواج اینه که وقتی از هم خسته شدید شما رو کنار هم نگه میداره تا شاید دوباره عاشق هم بشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم .... مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ ها خورده اند ، دیگر از داس ها نمی ترسم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا يادت ميكنم باران مي آيد نمي دانستم لمس خيالت هم وضو مي خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل نبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله از آرزوهای من چه کرد!؟ کاش میشد در عاشقی هم توبه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دويدن براي رسيدن ب كسي،نفسي براي ماندن دركناراو باقي نمي گذارد ؛|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواد زير بارون برم و خيس بشم تنها وقتي ميرسم سر كوچه ببينم تومنتظر ي تا من بيام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد پنداشتم که دوستم دارد نگاهم کرد در نگاهش هزاران شاخه عشق خواندم نگاهم کرد دل به او بستم نگاهم کرد.... ولی بعدها فهمیدم که فقط نگاهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت عاشق دربرابر معشوق فقط به حرمت عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مرده آن گلم که درگلشن عشق، پژمرده شد ومنت باران نکشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دروغ هاي خوشگلي اومده تو بازار!!! ديگه هم چيني نيستن...!! زوديم دلتو ميشكنن!! هه.....عاشق اين پيشرفت علمم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﻇﺎﻫﺮﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﺧـــــﻌﻠﯿﺎﺍﺍ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ ﻧﯿﺲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺧﻮﺷﺎﻟﯿﻢ ﺑﺎﻃﻨﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺧـــــــﻌﻠﯿﺎﺍﺍﺍ ‌ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی اینکه هنوز روی زمین ارزشی دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس هایی که همچون طلایند،از آرامش ،از ماندن زنگ نمی زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش ؛‌محصول تفكر نيست ، آرامش هنر نينديشيدن به انبوه مسائلي است كه ارزش فكر كردن ندارند .... لحظه هايتان آرام ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از خوبیهای ازدواج اینه که وقتی از هم خسته شدید شما رو کنار هم نگه میداره تا شاید دوباره عاشق هم بشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامم .... مثل مزرعه ای که محصولش را ملخ ها خورده اند ، دیگر از داس ها نمی ترسم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا يادت ميكنم باران مي آيد نمي دانستم لمس خيالت هم وضو مي خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل نبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله از آرزوهای من چه کرد!؟ کاش میشد در عاشقی هم توبه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دويدن براي رسيدن ب كسي،نفسي براي ماندن دركناراو باقي نمي گذارد ؛|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواد زير بارون برم و خيس بشم تنها وقتي ميرسم سر كوچه ببينم تومنتظر ي تا من بيام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد پنداشتم که دوستم دارد نگاهم کرد در نگاهش هزاران شاخه عشق خواندم نگاهم کرد دل به او بستم نگاهم کرد.... ولی بعدها فهمیدم که فقط نگاهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت عاشق دربرابر معشوق فقط به حرمت عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مرده آن گلم که درگلشن عشق، پژمرده شد ومنت باران نکشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دروغ هاي خوشگلي اومده تو بازار!!! ديگه هم چيني نيستن...!! زوديم دلتو ميشكنن!! هه.....عاشق اين پيشرفت علمم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﻇﺎﻫﺮﻣﻮﻥ ﺍﺯ ﺧـــــﻌﻠﯿﺎﺍﺍ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮ ﻧﯿﺲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺧﻮﺷﺎﻟﯿﻢ ﺑﺎﻃﻨﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺧـــــــﻌﻠﯿﺎﺍﺍﺍ ‌ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی اینکه هنوز روی زمین ارزشی دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس هایی که همچون طلایند،از آرامش ،از ماندن زنگ نمی زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش ؛‌محصول تفكر نيست ، آرامش هنر نينديشيدن به انبوه مسائلي است كه ارزش فكر كردن ندارند .... لحظه هايتان آرام ....