بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز کسی با همه قلبش دوستت داشت، حواست باشه، تو خاص نیستی؛ اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض!! مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتــــرین حس اینه که یـــه مرد واقــعآ دوستت داشتــه باشه... . . . . . . . . چـه کسی بهتـر از بـابـا ^_^ کـه منـو قـده یـه دنیــــــــــا دوس داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به غصه ها بگو اگر خواستند به سراغم بیایند، آهسته قدم بردارند. نمیخواهم مادرم صدای پای آمدنشان را بشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می بینی یکی آهنگ غمگین گوش نمیده، فک نکن که غم نداره... شاید یه غم داره که "هیــــــچ آهـــــنگی" دربارش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید!!! صدای دنیا شما را از شنیدن صدای خدا باز دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى تورا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو در صداى او متفاوت است و تو مى دانى که نامت … در لبهاى او ایمن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت که هیچ چیز ازهیچ کس بعید نیست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی از آخر به اول بود. پیر بدنیا می آمدیم. آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم.. سپس کودکی معصوم می شدیم ودر،  نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خیلی اسان باشی کسی برای خواندنت به خودش زحمت نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـن ایـن انسانهـای رنگارنگــ ... کـه خیـره میشونـد و معـذب میکننـد تـو را نگـاهِ جوانکـی کـه زودتـر از تـو سـرش را بـه زیـر مـی انـدازد  تـا دل مولایـش را نشکنـد یکــ دنیـا دلخوشیستـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروشکیبایی: ببین دلخوری باش عصبانی هستی باش قهری باش هرچس میخوای باشی باش ولی حق نداری بامن حرف نزنی ... فهمیدی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ هَـــمــيـــشـــــه بـِـــه قَــلــبِــتــــ تـَــــوَجُـــه كُـــــن ! بـــــآ ايــــنــكـِـــه سَــــمـــتِ چَــــپِــــه اَمـــــآ هَـــمــيـــشـــــه رآســـــتــــــ مــــيــگِـــه ...❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي روح گمشده ي من ،خيلي چيزها را از ياد برده ام... خاطراتم يك سره بر باد رفته است. صد سال بايد بگذرد تا كه تنهايي ام تقسيم شود تا شايد تسكيني بر عشقي كه هرگز نميميرد باشد.. تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت کردگار  دیدن این عالم است  خوب،جهان را ببین هرچه ببینی کم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هرکس در زندگی ما اتفاقی نیست خدا در هر حضور برا کمال ما رازی را نهان کرده است خوش آن روزی که آن را دریابیم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم، از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز کسی با همه قلبش دوستت داشت، حواست باشه، تو خاص نیستی؛ اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض!! مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتــــرین حس اینه که یـــه مرد واقــعآ دوستت داشتــه باشه... . . . . . . . . چـه کسی بهتـر از بـابـا ^_^ کـه منـو قـده یـه دنیــــــــــا دوس داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به غصه ها بگو اگر خواستند به سراغم بیایند، آهسته قدم بردارند. نمیخواهم مادرم صدای پای آمدنشان را بشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می بینی یکی آهنگ غمگین گوش نمیده، فک نکن که غم نداره... شاید یه غم داره که "هیــــــچ آهـــــنگی" دربارش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید!!! صدای دنیا شما را از شنیدن صدای خدا باز دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى تورا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو در صداى او متفاوت است و تو مى دانى که نامت … در لبهاى او ایمن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت که هیچ چیز ازهیچ کس بعید نیست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی از آخر به اول بود. پیر بدنیا می آمدیم. آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم.. سپس کودکی معصوم می شدیم ودر،  نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خیلی اسان باشی کسی برای خواندنت به خودش زحمت نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـن ایـن انسانهـای رنگارنگــ ... کـه خیـره میشونـد و معـذب میکننـد تـو را نگـاهِ جوانکـی کـه زودتـر از تـو سـرش را بـه زیـر مـی انـدازد  تـا دل مولایـش را نشکنـد یکــ دنیـا دلخوشیستـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروشکیبایی: ببین دلخوری باش عصبانی هستی باش قهری باش هرچس میخوای باشی باش ولی حق نداری بامن حرف نزنی ... فهمیدی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ هَـــمــيـــشـــــه بـِـــه قَــلــبِــتــــ تـَــــوَجُـــه كُـــــن ! بـــــآ ايــــنــكـِـــه سَــــمـــتِ چَــــپِــــه اَمـــــآ هَـــمــيـــشـــــه رآســـــتــــــ مــــيــگِـــه ...❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي روح گمشده ي من ،خيلي چيزها را از ياد برده ام... خاطراتم يك سره بر باد رفته است. صد سال بايد بگذرد تا كه تنهايي ام تقسيم شود تا شايد تسكيني بر عشقي كه هرگز نميميرد باشد.. تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت کردگار  دیدن این عالم است  خوب،جهان را ببین هرچه ببینی کم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هرکس در زندگی ما اتفاقی نیست خدا در هر حضور برا کمال ما رازی را نهان کرده است خوش آن روزی که آن را دریابیم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم، از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند