بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خجالت " اعتیادآور نیستااا گاهی تفریحیم شده بکش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را نفس کشیده ای؟  خوش بحالت!  عمیق نفس بکش عشق را، زندگی را، بودن را...  بچش، ببین، لمس کن، و با تک تک سلول هایت لبخند بزن که زندگی زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇦₪ اومَـدَنِ هیچـکَسْ تــو زِندِگــیـت بـــی حِکمَــت نیـــس ₪⇨ ⇦ یــا میشِـه « فَـردِ زِنـدِگیــت ‌‌»⇩ ⇦ یــا « دَرسِ زِنــدِگیــت » ↻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود گناه کردیم ن نعمتهایش را گرفت ن گناهمان را فاش کرد اگر بندگی ‌اش را میکردیم چه میکرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش بود آدم از مادر نمیزاد اگر میزاد بنی آدم نمیزاد که مردن به،به خردی یا به پیری که از مرگ جوانان داد و بیداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کفشهایش خوشم می اومد بهانه ی خوبی شد برایش،گفت: مال خودت، بپوش و برو‎..‎:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن، ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــــيف كه  حــــــــــرفاي قشــــــــــنگ ... فقــــــــــط حـــــــــــرفن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم ...، از پوشیدگان شرف فروش بیزارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چون بندگان من از تو درباره‏ من بپرسند،  بگو که من نزديکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم ...  بقره 186

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که بعد از هر شکست می ریزیم عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر اونی که رفته  زانو زدن اشتباست... نماز"میت"سجده نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز کسی با همه قلبش دوستت داشت، حواست باشه، تو خاص نیستی؛ اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض!! مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتــــرین حس اینه که یـــه مرد واقــعآ دوستت داشتــه باشه... . . . . . . . . چـه کسی بهتـر از بـابـا ^_^ کـه منـو قـده یـه دنیــــــــــا دوس داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به غصه ها بگو اگر خواستند به سراغم بیایند، آهسته قدم بردارند. نمیخواهم مادرم صدای پای آمدنشان را بشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می بینی یکی آهنگ غمگین گوش نمیده، فک نکن که غم نداره... شاید یه غم داره که "هیــــــچ آهـــــنگی" دربارش نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خجالت " اعتیادآور نیستااا گاهی تفریحیم شده بکش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را نفس کشیده ای؟  خوش بحالت!  عمیق نفس بکش عشق را، زندگی را، بودن را...  بچش، ببین، لمس کن، و با تک تک سلول هایت لبخند بزن که زندگی زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇦₪ اومَـدَنِ هیچـکَسْ تــو زِندِگــیـت بـــی حِکمَــت نیـــس ₪⇨ ⇦ یــا میشِـه « فَـردِ زِنـدِگیــت ‌‌»⇩ ⇦ یــا « دَرسِ زِنــدِگیــت » ↻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود گناه کردیم ن نعمتهایش را گرفت ن گناهمان را فاش کرد اگر بندگی ‌اش را میکردیم چه میکرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش بود آدم از مادر نمیزاد اگر میزاد بنی آدم نمیزاد که مردن به،به خردی یا به پیری که از مرگ جوانان داد و بیداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کفشهایش خوشم می اومد بهانه ی خوبی شد برایش،گفت: مال خودت، بپوش و برو‎..‎:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن، ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــــيف كه  حــــــــــرفاي قشــــــــــنگ ... فقــــــــــط حـــــــــــرفن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم ...، از پوشیدگان شرف فروش بیزارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چون بندگان من از تو درباره‏ من بپرسند،  بگو که من نزديکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم ...  بقره 186

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که بعد از هر شکست می ریزیم عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر اونی که رفته  زانو زدن اشتباست... نماز"میت"سجده نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز کسی با همه قلبش دوستت داشت، حواست باشه، تو خاص نیستی؛ اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض!! مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتــــرین حس اینه که یـــه مرد واقــعآ دوستت داشتــه باشه... . . . . . . . . چـه کسی بهتـر از بـابـا ^_^ کـه منـو قـده یـه دنیــــــــــا دوس داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به غصه ها بگو اگر خواستند به سراغم بیایند، آهسته قدم بردارند. نمیخواهم مادرم صدای پای آمدنشان را بشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می بینی یکی آهنگ غمگین گوش نمیده، فک نکن که غم نداره... شاید یه غم داره که "هیــــــچ آهـــــنگی" دربارش نیست...