بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــدام عاشق تر بودیم؟ من که بخاطر عشق  دنیایم جهنم شــد ...! یا آدم که ... بهشتش  دنـیا شد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفتیم پوست کلفــت میشیم دیگه راحت میشیم ! نمیــدونستم پوست کلفت که کنده شه دردش بیشتــره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه های خراب اخر یا اخر از همه استفاده میشوند یا دور انداخته میشوند.... دخترک پاک برای رسیدن به خوشبختی به خودت گند نزن!!!!!بعنوان برادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز خوب است،خیلی میترسم ! من به لنگیدن یک جای کار عادت دارم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستار گفت فقط یکی از بچه ها زنده به دنیا اومده مرد نمی دانست خوشحال باشد یا غمگین. و نوزاد پشت شیشه،  پدرام است یا پیمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک ماندن درفساد ,آب ماندن در دمای انجماد..... درحقیقت عشق یعنی سادگی ,درکمال برتری افتادگی......♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه دهه شصتیــــا؛ سلامتی اون بـــاجه تلفنی که تو بــــارون میرفتی زیر سقفش، یه دونه دو زاری مینداختی توش، یه ساعت حرف میزدی... آخرشم پولتو پس میداد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقف آرزوهای ما ؛کف آرزوهای دیگریست دنیا ب طور ناجوانمردانه ای آپارتمان است برگرفته از ی مببع خاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهتون گفت دوستت دارم بابا الکی نگید خر که نیستم گوشام که دراز نیستن. شاید بدبخت راست بگه نزنید تو ذوقش توروخدا شما هم بهش بگید چون من دوستت دارم توهم دوسم داری... کاری کنید که واقعان قشنگ شه رابطه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل...خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد... که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي لذت بردن از زندگي فقط كافيه يه كم احمق باشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد رنگی ها با تمام وجود رنگ امیزی کردند.بی خبر از اینکه کاغذ رنگی شان سیاه وسفید چاپ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست سخته اما خوب تحمل کردنش یه پیروزیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وقتی اسمش خوشبختیه که بین همه تقسیم بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمون باريدن "هنر" هركسي نيست... نيستي ببيني "هنرمندي" شده ام بي تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم ، هیچگاه بی دلیل به کسی محبت نَکن ، تو را متهم خواهند نمود به آنچه که ذهنشان آن است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــدام عاشق تر بودیم؟ من که بخاطر عشق  دنیایم جهنم شــد ...! یا آدم که ... بهشتش  دنـیا شد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفتیم پوست کلفــت میشیم دیگه راحت میشیم ! نمیــدونستم پوست کلفت که کنده شه دردش بیشتــره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه های خراب اخر یا اخر از همه استفاده میشوند یا دور انداخته میشوند.... دخترک پاک برای رسیدن به خوشبختی به خودت گند نزن!!!!!بعنوان برادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز خوب است،خیلی میترسم ! من به لنگیدن یک جای کار عادت دارم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستار گفت فقط یکی از بچه ها زنده به دنیا اومده مرد نمی دانست خوشحال باشد یا غمگین. و نوزاد پشت شیشه،  پدرام است یا پیمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک ماندن درفساد ,آب ماندن در دمای انجماد..... درحقیقت عشق یعنی سادگی ,درکمال برتری افتادگی......♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه دهه شصتیــــا؛ سلامتی اون بـــاجه تلفنی که تو بــــارون میرفتی زیر سقفش، یه دونه دو زاری مینداختی توش، یه ساعت حرف میزدی... آخرشم پولتو پس میداد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقف آرزوهای ما ؛کف آرزوهای دیگریست دنیا ب طور ناجوانمردانه ای آپارتمان است برگرفته از ی مببع خاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهتون گفت دوستت دارم بابا الکی نگید خر که نیستم گوشام که دراز نیستن. شاید بدبخت راست بگه نزنید تو ذوقش توروخدا شما هم بهش بگید چون من دوستت دارم توهم دوسم داری... کاری کنید که واقعان قشنگ شه رابطه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل...خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد... که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي لذت بردن از زندگي فقط كافيه يه كم احمق باشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد رنگی ها با تمام وجود رنگ امیزی کردند.بی خبر از اینکه کاغذ رنگی شان سیاه وسفید چاپ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست سخته اما خوب تحمل کردنش یه پیروزیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وقتی اسمش خوشبختیه که بین همه تقسیم بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمون باريدن "هنر" هركسي نيست... نيستي ببيني "هنرمندي" شده ام بي تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم ، هیچگاه بی دلیل به کسی محبت نَکن ، تو را متهم خواهند نمود به آنچه که ذهنشان آن است...