بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم از بازار یک بغض تازه بخر نه مثل اینهایی که دارم نه مثل اینهایی که هر روز میشکنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک میریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم میخواهد قبل از خواب  ساعت را روی "هیچوقت" کوک کنم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم دیگر بس است راهم را خودم انتخاب میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــــــِ بـــی مــعـــرفـــتــــِ ویـــژه هــایِ مـــــن! دلــتـنـگ شـــده ام.. حـَجـمـش را مـی خــواهــی؟ خُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا رو تـصــور کــن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ای که انسان با خدا دارد به همان اندازه ایست که با خوددارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یک لبخندآنقدرعمیق میشودکه گریه میکنم.گاه یک نغمه آنقدردست نیافتنی است که باآن زندگی میکنم.گاه یک نگاه آنچنان سنگین است که چشمانم رهایش نمیکنند .گاه یک دوست آنقدرماندگاراست که فراموشش نمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

إی خدا... یه روزی فکر میکردم، قطعه ی 304، آخر دنیاست... اما... نه.. وقتی "یگانه عشقت رو زمین هست و کنارت نیست".. آخر دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قديم گفتن مواظب باش چی آرزو می‌کنی، چون ممکنه برآورده بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم جاده ها خراب بود ؛ نیمکت مدرسه ها خراب بود ، شیرای آب خراب بود ! زنگای در خونه ها خراب بود .... ولی .... آدما سالم بودن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجوری جو گیر شدی... از بودنم سیر شدی؟... رفتی و پشت سرم حرف زدی؟فکر می کنی شیییییر شدی؟ هنوز ی بره ای عزیز,فکر می کنی گرگ شدی... اینقده بچگی نکن فکر می کنی بزرگ شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش،کسی هم اگر خوشش نیامد،،،،،نیامد.... اینجا مجسمه سازی نیست!!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین یک مشکل و حل آن یک زانو زدنه،،،،،،اما نه دربرابر مشکل....بلکه در برابر خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را میشه .. توی دستهای خسته پدر و توی چشمهای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد، دیگه هیچ ابری وجود نداره. پس هر وقت آسمون دلت ابری بود، با دنیا نجنگ، فقط اوج بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند ، ولی من از این روزها نمی گذرم.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم از بازار یک بغض تازه بخر نه مثل اینهایی که دارم نه مثل اینهایی که هر روز میشکنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک میریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم میخواهد قبل از خواب  ساعت را روی "هیچوقت" کوک کنم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم دیگر بس است راهم را خودم انتخاب میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــــــِ بـــی مــعـــرفـــتــــِ ویـــژه هــایِ مـــــن! دلــتـنـگ شـــده ام.. حـَجـمـش را مـی خــواهــی؟ خُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا رو تـصــور کــن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ای که انسان با خدا دارد به همان اندازه ایست که با خوددارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یک لبخندآنقدرعمیق میشودکه گریه میکنم.گاه یک نغمه آنقدردست نیافتنی است که باآن زندگی میکنم.گاه یک نگاه آنچنان سنگین است که چشمانم رهایش نمیکنند .گاه یک دوست آنقدرماندگاراست که فراموشش نمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

إی خدا... یه روزی فکر میکردم، قطعه ی 304، آخر دنیاست... اما... نه.. وقتی "یگانه عشقت رو زمین هست و کنارت نیست".. آخر دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قديم گفتن مواظب باش چی آرزو می‌کنی، چون ممکنه برآورده بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم جاده ها خراب بود ؛ نیمکت مدرسه ها خراب بود ، شیرای آب خراب بود ! زنگای در خونه ها خراب بود .... ولی .... آدما سالم بودن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجوری جو گیر شدی... از بودنم سیر شدی؟... رفتی و پشت سرم حرف زدی؟فکر می کنی شیییییر شدی؟ هنوز ی بره ای عزیز,فکر می کنی گرگ شدی... اینقده بچگی نکن فکر می کنی بزرگ شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش،کسی هم اگر خوشش نیامد،،،،،نیامد.... اینجا مجسمه سازی نیست!!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین یک مشکل و حل آن یک زانو زدنه،،،،،،اما نه دربرابر مشکل....بلکه در برابر خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را میشه .. توی دستهای خسته پدر و توی چشمهای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد، دیگه هیچ ابری وجود نداره. پس هر وقت آسمون دلت ابری بود، با دنیا نجنگ، فقط اوج بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند ، ولی من از این روزها نمی گذرم.....