بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر ايراني مثل برنج ايراني ميمونه شايد قد و بالاي خارجي شو نداشته باشه ولي ي عطر مخصوص خودش رو داره پس بكوب لايكو ب سلامتي هرچي دختره ايرونيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته روز بارونی همه بیان زیر چترت ولی آفتاب که شد ببینی تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قلبي دردي دارد فقط نحوه ي ابراز آن متفاوت است برخي آن را در چشمانشان پنهان مي كنند و برخي در لبخندشان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مسیر جاده به بن بست میخورد گاهی تمام حادثه از دست میرود گاهی غریبی که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــادر یعنی آرامش... پــــــــدر یعنی آسایش... خــــــدا ... هرگز این دوتا نعــمت رو از هیشکی نگیر ، که...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر قشنگ گفت یاس ! تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتم بگو با من دیگه چرا د آخه نوکرتم ؟ حرف دل خیلیاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن به پای کسی که دوستش داری  قشنگترین اسارت زندگی است..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت پایان را بزنید!!! "سادگیم" حریف هرزگی زمانه نمیشود!!!!!!!!قبوله باختم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یادت میکنم"باران" می آید! نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قلب به عشق و ارزش سخن به صداقت . ارزش چشم به پاکی و ارزش دست به یاری .ارزش قدم به برداشتن و ارزش دوست به وفای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به آنهایی می اندیشم که روی شانه هایم گریه کردند!و نوبت من که شد همه شانه خالی کردند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز از بغضم..... شانه ات ساعتی چند رفیق......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا مزه ی عشق به همین قهر کردن و اعصاب خورد کنی هاشه و بعد یه آشتی باحـــــال بخدا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شیر هم راضیه با دمش بازی کنن ولی با دلش نه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحق توفيق خدمت خواستم دل گفت پنهاني // چه توفيقي از اين بهتر که خلقي را بخنداني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجوری نیگامون نکن .  اگر مخاطب خاص نداریم . دلیلش اینه که خودمون تنهایی خاصیم..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر ايراني مثل برنج ايراني ميمونه شايد قد و بالاي خارجي شو نداشته باشه ولي ي عطر مخصوص خودش رو داره پس بكوب لايكو ب سلامتي هرچي دختره ايرونيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته روز بارونی همه بیان زیر چترت ولی آفتاب که شد ببینی تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قلبي دردي دارد فقط نحوه ي ابراز آن متفاوت است برخي آن را در چشمانشان پنهان مي كنند و برخي در لبخندشان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مسیر جاده به بن بست میخورد گاهی تمام حادثه از دست میرود گاهی غریبی که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــادر یعنی آرامش... پــــــــدر یعنی آسایش... خــــــدا ... هرگز این دوتا نعــمت رو از هیشکی نگیر ، که...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر قشنگ گفت یاس ! تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتم بگو با من دیگه چرا د آخه نوکرتم ؟ حرف دل خیلیاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن به پای کسی که دوستش داری  قشنگترین اسارت زندگی است..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت پایان را بزنید!!! "سادگیم" حریف هرزگی زمانه نمیشود!!!!!!!!قبوله باختم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا یادت میکنم"باران" می آید! نمیدانستم لمس خیالت هم وضو میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش قلب به عشق و ارزش سخن به صداقت . ارزش چشم به پاکی و ارزش دست به یاری .ارزش قدم به برداشتن و ارزش دوست به وفای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به آنهایی می اندیشم که روی شانه هایم گریه کردند!و نوبت من که شد همه شانه خالی کردند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز از بغضم..... شانه ات ساعتی چند رفیق......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابا مزه ی عشق به همین قهر کردن و اعصاب خورد کنی هاشه و بعد یه آشتی باحـــــال بخدا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شیر هم راضیه با دمش بازی کنن ولی با دلش نه..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحق توفيق خدمت خواستم دل گفت پنهاني // چه توفيقي از اين بهتر که خلقي را بخنداني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجوری نیگامون نکن .  اگر مخاطب خاص نداریم . دلیلش اینه که خودمون تنهایی خاصیم..!