بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شده بود کودکی که یواشکی دفتر خاطرات مرا خواند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدا را دوست دارم حـــافظ را هم... ولی خداحافظ را نه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بن بستی حداقل یک راه دارد<راه برگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجهان 3چیزاست که صداندارد: مرگ فقیر،ظلم غنى،چوب خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها از نرده ها بالا میرویم تا دستهای خدا رو بگیریم غافل از اینکه خدا اون پایین ایستاده و نرده ها رو گرفته که ما نیفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرشار از ناگفته هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در شلوغترین جا بازهم جایی برای نشستن هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی دردستان کودکی است که همیشه ترس ازترکیدن ان لذت داشتنش راازبین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي ... محبت كردي بي منت ! لذت بردي بي گناه ! بخشيدي بدون شرط... بدان آن روز واقعاً زندگي كرده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد  آرزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان میمانی دوستت دارم اما...نمیتوانم داشته باشمت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻳﻨــــﺎﻳﻲ ﮐــﻪ ﺑﺎ ﻫــــﺪﻓــﻮﻥ ﺗــــﻮﮔــﻮﺵ ﻣﻴــﺮﻥ ﺑــﺨــﻮﺍﺑــﻦ ﺍﻳــﻨﺎ ﺭﻭﻳــﺎﻳــﻲ ﺑﺮﺍﺷــﻮﻥ ﻧﻤــﻮﻧــﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺒــﻞِ ﺧــﻮﺍﺏ ﺑﻬــﺶ ﻓﮑــﺮ ﮐــﻨﻦ ﺍﻳــﻨــﺎ . . . ﺗﻨﻬــــﺎﻥ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدم آن چشمه هستي كه جهانش نامند آنقدر آب كزآن دست توان شست نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَرابتـ را بنوش رَفـــیق بنوش بہ سُلـامَتے فاحشہ ِ هاے شَهـرمـاלּ  کہ ِ جُز خــــود کَسے را نَفروخـتَند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص:آنـــــــــلایـن کـه مـیـشوے انـگـشـتــــــــــانـم بـه لکنـــتـــ مـے افـتـنــב!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمستان هم آدم برفی دارد آب می شود چه کنم آتش عشقت آنقدر گرم است که امان همه را بریده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شده بود کودکی که یواشکی دفتر خاطرات مرا خواند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدا را دوست دارم حـــافظ را هم... ولی خداحافظ را نه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بن بستی حداقل یک راه دارد<راه برگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجهان 3چیزاست که صداندارد: مرگ فقیر،ظلم غنى،چوب خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها از نرده ها بالا میرویم تا دستهای خدا رو بگیریم غافل از اینکه خدا اون پایین ایستاده و نرده ها رو گرفته که ما نیفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرشار از ناگفته هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در شلوغترین جا بازهم جایی برای نشستن هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی دردستان کودکی است که همیشه ترس ازترکیدن ان لذت داشتنش راازبین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي ... محبت كردي بي منت ! لذت بردي بي گناه ! بخشيدي بدون شرط... بدان آن روز واقعاً زندگي كرده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد  آرزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان میمانی دوستت دارم اما...نمیتوانم داشته باشمت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻳﻨــــﺎﻳﻲ ﮐــﻪ ﺑﺎ ﻫــــﺪﻓــﻮﻥ ﺗــــﻮﮔــﻮﺵ ﻣﻴــﺮﻥ ﺑــﺨــﻮﺍﺑــﻦ ﺍﻳــﻨﺎ ﺭﻭﻳــﺎﻳــﻲ ﺑﺮﺍﺷــﻮﻥ ﻧﻤــﻮﻧــﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺒــﻞِ ﺧــﻮﺍﺏ ﺑﻬــﺶ ﻓﮑــﺮ ﮐــﻨﻦ ﺍﻳــﻨــﺎ . . . ﺗﻨﻬــــﺎﻥ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدم آن چشمه هستي كه جهانش نامند آنقدر آب كزآن دست توان شست نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَرابتـ را بنوش رَفـــیق بنوش بہ سُلـامَتے فاحشہ ِ هاے شَهـرمـاלּ  کہ ِ جُز خــــود کَسے را نَفروخـتَند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص:آنـــــــــلایـن کـه مـیـشوے انـگـشـتــــــــــانـم بـه لکنـــتـــ مـے افـتـنــב!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمستان هم آدم برفی دارد آب می شود چه کنم آتش عشقت آنقدر گرم است که امان همه را بریده