بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوم!زیبایی ظاهر شما چشم را نوازش میدهد اما زیبایی فهم و کمال شما روح را آرامش می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮﺩ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ، ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ... ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم تپش های قلبم رابرایت تاباورکنی توراازیادبردن کارمن نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیزی که اسم خدیجه خانوم رو با یه هالت خنده داری گفتی........ بعضی وقتا آدم یه خدیجه یا مثلا غلام داره که حاضر نیس با صدتا پارمیدا وسامی جون عوضشون کنه.... موافقا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شده بود کودکی که یواشکی دفتر خاطرات مرا خواند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدا را دوست دارم حـــافظ را هم... ولی خداحافظ را نه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بن بستی حداقل یک راه دارد<راه برگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجهان 3چیزاست که صداندارد: مرگ فقیر،ظلم غنى،چوب خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها از نرده ها بالا میرویم تا دستهای خدا رو بگیریم غافل از اینکه خدا اون پایین ایستاده و نرده ها رو گرفته که ما نیفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرشار از ناگفته هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در شلوغترین جا بازهم جایی برای نشستن هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی دردستان کودکی است که همیشه ترس ازترکیدن ان لذت داشتنش راازبین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي ... محبت كردي بي منت ! لذت بردي بي گناه ! بخشيدي بدون شرط... بدان آن روز واقعاً زندگي كرده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد  آرزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان میمانی دوستت دارم اما...نمیتوانم داشته باشمت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻳﻨــــﺎﻳﻲ ﮐــﻪ ﺑﺎ ﻫــــﺪﻓــﻮﻥ ﺗــــﻮﮔــﻮﺵ ﻣﻴــﺮﻥ ﺑــﺨــﻮﺍﺑــﻦ ﺍﻳــﻨﺎ ﺭﻭﻳــﺎﻳــﻲ ﺑﺮﺍﺷــﻮﻥ ﻧﻤــﻮﻧــﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺒــﻞِ ﺧــﻮﺍﺏ ﺑﻬــﺶ ﻓﮑــﺮ ﮐــﻨﻦ ﺍﻳــﻨــﺎ . . . ﺗﻨﻬــــﺎﻥ !...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانوم!زیبایی ظاهر شما چشم را نوازش میدهد اما زیبایی فهم و کمال شما روح را آرامش می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮﺩ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ، ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ... ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم تپش های قلبم رابرایت تاباورکنی توراازیادبردن کارمن نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیزی که اسم خدیجه خانوم رو با یه هالت خنده داری گفتی........ بعضی وقتا آدم یه خدیجه یا مثلا غلام داره که حاضر نیس با صدتا پارمیدا وسامی جون عوضشون کنه.... موافقا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایش سفید شده بود کودکی که یواشکی دفتر خاطرات مرا خواند.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدا را دوست دارم حـــافظ را هم... ولی خداحافظ را نه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بن بستی حداقل یک راه دارد<راه برگشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درجهان 3چیزاست که صداندارد: مرگ فقیر،ظلم غنى،چوب خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها از نرده ها بالا میرویم تا دستهای خدا رو بگیریم غافل از اینکه خدا اون پایین ایستاده و نرده ها رو گرفته که ما نیفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرشار از ناگفته هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در شلوغترین جا بازهم جایی برای نشستن هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی دردستان کودکی است که همیشه ترس ازترکیدن ان لذت داشتنش راازبین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي ... محبت كردي بي منت ! لذت بردي بي گناه ! بخشيدي بدون شرط... بدان آن روز واقعاً زندگي كرده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد  آرزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان میمانی دوستت دارم اما...نمیتوانم داشته باشمت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻳﻨــــﺎﻳﻲ ﮐــﻪ ﺑﺎ ﻫــــﺪﻓــﻮﻥ ﺗــــﻮﮔــﻮﺵ ﻣﻴــﺮﻥ ﺑــﺨــﻮﺍﺑــﻦ ﺍﻳــﻨﺎ ﺭﻭﻳــﺎﻳــﻲ ﺑﺮﺍﺷــﻮﻥ ﻧﻤــﻮﻧــﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺒــﻞِ ﺧــﻮﺍﺏ ﺑﻬــﺶ ﻓﮑــﺮ ﮐــﻨﻦ ﺍﻳــﻨــﺎ . . . ﺗﻨﻬــــﺎﻥ !...