بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی باید نباشی...تا بفهمی بودنت برای کی مهمه . . . . اونوقت می فهی اصلا نباید باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیابان خوابیدیم آخرشکار خرگوشهاشدیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه با احساس باشد عاقبت خواهد شکست، این جواب سادگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری که بی تومیگذرد.مرگیست به نام زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنى سرت ب همون سنگى بخوره ک ب سینه میزدى... هعععععععععی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربجای هردعایی که کردم یک قدم برمیداشتم الان درکنارخدا بودم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!‏. ‏زمینی ها از دل من خبر ندارن،ولی تو که میدونی چرا؟... ‏دور از مردانگیه من دعا من گریه...وتو فقط صبررر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از سال ها جستجو و نیافتن نیمه‌ی گم شده‌ی خودم به این نتیجه رسیدم که: خدا منو كامل خلق كرده، نیمه میمه هم ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو آدم بدی نیست , چون میداند حقیقت تلخ است لذا باعث اوقات تلخی مردم نمی شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا شنوا باش!وقتي همه از محل بودن ارزوهايت حرف ميزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى هارو از دور که میبینى میدرخشن جلو که میان میبینى درخشششون مال خورد شیشه هاشونه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکند بی گمان همه شکسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﺍ ﻫﻤـﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﻫﻨﺮ ﮐﺮﺩﯼ ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به تطاهرمیگذرد،تطاهربه بی تفاوتی،تطاهربه بی خیالی به شادی... به اینکه دیگرهیچ چیزمهم نیست اما... چه سخت میکاهدازجانم این نمایش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعی بودیم باورمان نکردند...مجازی شدیم فیلترمان کردند...وچه دنیایی ساخته اند...برای مانسل سوخته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم! ظرفیت باور من به اندازه همه دنیاست، تو دروغت را بگو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی باید نباشی...تا بفهمی بودنت برای کی مهمه . . . . اونوقت می فهی اصلا نباید باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیابان خوابیدیم آخرشکار خرگوشهاشدیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه با احساس باشد عاقبت خواهد شکست، این جواب سادگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری که بی تومیگذرد.مرگیست به نام زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنى سرت ب همون سنگى بخوره ک ب سینه میزدى... هعععععععععی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربجای هردعایی که کردم یک قدم برمیداشتم الان درکنارخدا بودم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!‏. ‏زمینی ها از دل من خبر ندارن،ولی تو که میدونی چرا؟... ‏دور از مردانگیه من دعا من گریه...وتو فقط صبررر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از سال ها جستجو و نیافتن نیمه‌ی گم شده‌ی خودم به این نتیجه رسیدم که: خدا منو كامل خلق كرده، نیمه میمه هم ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو آدم بدی نیست , چون میداند حقیقت تلخ است لذا باعث اوقات تلخی مردم نمی شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا شنوا باش!وقتي همه از محل بودن ارزوهايت حرف ميزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى هارو از دور که میبینى میدرخشن جلو که میان میبینى درخشششون مال خورد شیشه هاشونه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکند بی گمان همه شکسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﺍ ﻫﻤـﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﻫﻨﺮ ﮐﺮﺩﯼ ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به تطاهرمیگذرد،تطاهربه بی تفاوتی،تطاهربه بی خیالی به شادی... به اینکه دیگرهیچ چیزمهم نیست اما... چه سخت میکاهدازجانم این نمایش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعی بودیم باورمان نکردند...مجازی شدیم فیلترمان کردند...وچه دنیایی ساخته اند...برای مانسل سوخته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس جانم! ظرفیت باور من به اندازه همه دنیاست، تو دروغت را بگو...