بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پینیکیو ادم شد......وامرمز ادم ها پینیکیو..... من از عاقبت مادربزرگ میترسم اگر فردا شنل قرمزی گرگ شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اورجینال به دنیا اومدی... حیفه کپی از دنیا بری ....خودت باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا اسم خیانت شده اشتباه...!که باید ببخشیو فراموش کنی وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن!!!جالبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو که فکرمیکنم بی اختیاربه حماقت خودم لبخند میزنم...سیاه لشکری بودمو فکرمیکردم بازیگرنقش اولم...حیف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ازخدا بخواه تو رو تمنای دلی کنه که مثل خودت پراز محبت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر همیشه یکیه ، شاید در تمام عمرش نتواند بیش از یک نفر باشد اما گاهی یک نگاهش یک دعایش یک دنیا یک خاطره براى ما ارزش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ساکت که بمانی میرود به حساب جواب نداشتنت!‏ عمرا اگه بفهمند داری جان میکنی.. تا احترامشان را نگه داری!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بالاتر از بهشتت نیز جایی هست ؟ برای این دستان پینه بسته ، برای این کوه و تکیه گاه ، آری پدرم را می گویم …  کجا را وعده خواهی داد ؟ به سلامتی بابا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای با شمام : شمایی که وقتی مامانتون صداتون می کنه میگید:هان؟؟؟چیه؟؟چیکار داری؟؟؟ واقعاً براتون متاسفم... کسایی هستن که حاضرند عمرشونو بدن تا مامانشون یه بار دیگه صداشون کنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم.....!!! دیدم طاقت اسم هایی که میگوید را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا بازیگری...عینه همین بازیگرا که ماله همه ان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چه اندازه می بخشی بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه دوست داشتن هرچیز،درک این واقعیت است که روزی از دست خواهد رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ "تولدت"مهم نيست تاريخ"تبلورت"مهمه "اهل كجا "بودنت مهم نيست "اهل و بجا" بودنت مهمه "منطقه"زندگيت مهم نيست "منطق"زندگيت مهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خریت " به ترتیب مخفف حروف اول این مراحله : " خیانت دیدن " " رهاش نکردن " " یار و یاورش بودن " و در نهایت " تنها موندن! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش نه یک روز ، بلکه همیشه . . . بگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پینیکیو ادم شد......وامرمز ادم ها پینیکیو..... من از عاقبت مادربزرگ میترسم اگر فردا شنل قرمزی گرگ شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اورجینال به دنیا اومدی... حیفه کپی از دنیا بری ....خودت باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا اسم خیانت شده اشتباه...!که باید ببخشیو فراموش کنی وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن!!!جالبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو که فکرمیکنم بی اختیاربه حماقت خودم لبخند میزنم...سیاه لشکری بودمو فکرمیکردم بازیگرنقش اولم...حیف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ازخدا بخواه تو رو تمنای دلی کنه که مثل خودت پراز محبت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر همیشه یکیه ، شاید در تمام عمرش نتواند بیش از یک نفر باشد اما گاهی یک نگاهش یک دعایش یک دنیا یک خاطره براى ما ارزش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ساکت که بمانی میرود به حساب جواب نداشتنت!‏ عمرا اگه بفهمند داری جان میکنی.. تا احترامشان را نگه داری!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بالاتر از بهشتت نیز جایی هست ؟ برای این دستان پینه بسته ، برای این کوه و تکیه گاه ، آری پدرم را می گویم …  کجا را وعده خواهی داد ؟ به سلامتی بابا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای با شمام : شمایی که وقتی مامانتون صداتون می کنه میگید:هان؟؟؟چیه؟؟چیکار داری؟؟؟ واقعاً براتون متاسفم... کسایی هستن که حاضرند عمرشونو بدن تا مامانشون یه بار دیگه صداشون کنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم.....!!! دیدم طاقت اسم هایی که میگوید را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا بازیگری...عینه همین بازیگرا که ماله همه ان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چه اندازه می بخشی بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه دوست داشتن هرچیز،درک این واقعیت است که روزی از دست خواهد رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاريخ "تولدت"مهم نيست تاريخ"تبلورت"مهمه "اهل كجا "بودنت مهم نيست "اهل و بجا" بودنت مهمه "منطقه"زندگيت مهم نيست "منطق"زندگيت مهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خریت " به ترتیب مخفف حروف اول این مراحله : " خیانت دیدن " " رهاش نکردن " " یار و یاورش بودن " و در نهایت " تنها موندن! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش نه یک روز ، بلکه همیشه . . . بگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند