بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گول دنیا را مخور......!! ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های این حوالی گرگ ها را میدرند سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!دستانی را در دستانم قرار بده که پاهایش با دیگری پیش نرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگفت مترسک، وقتی نمیشود رفت، همین یک پا هم اضافیست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی مردانه میمیرند که مردانه زیسته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين چند روز پيش قلبت همين حوالي ديده مي شد ... چقدر هواي دلت آلوده است ... ديگر نمي بينمش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کل زندگیم فقط یه اشتباه کردم و اونم تکرار اشتباهاتم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــا با رفتاراشـون ، حرفاشـون قدرت تکلـم روازت ميگيـرن يه جورايــي لال ِت مي كنــن و بعـد هـــــــي مي پرسـن : " چيـه ؟ چـــــــرا حـرف نمـي زني ؟ چـرا تـو لَکي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مادر یا یه پدر میتونه حتی 10 تا بچه رو نگه داره اما... اما چطوریه که 10 تا بچه نمیتتونن ی پدر یا یه مادر رو نگه دارنو میبرنش خانه .......(حتی روم نمیشه اسمشو بیارم)؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع میکنیم قلب هایی است که "جذب" می کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنون در امتداد کوچه عشق مراتا اسمان ها با خودش برد وتو در اخرین بن بست این راه مرا دیوانه نامیدی ورفتی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رفت به حرمت دلی که شکست حق برگشتن ندارد… تو هم برو صدای ماندنت آزارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران براى کسى تکرارى نمیشود؛ هروقت بیایددوست داشتنیست؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم تا خدا سخن گوید , رها میکنم تا خدا هدایت کند,دست برمیدارم تا خدا دست بکار شود , به او می سپارم تا آرام شوم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گول دنیا را مخور......!! ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های این حوالی گرگ ها را میدرند سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!دستانی را در دستانم قرار بده که پاهایش با دیگری پیش نرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگفت مترسک، وقتی نمیشود رفت، همین یک پا هم اضافیست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی مردانه میمیرند که مردانه زیسته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين چند روز پيش قلبت همين حوالي ديده مي شد ... چقدر هواي دلت آلوده است ... ديگر نمي بينمش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کل زندگیم فقط یه اشتباه کردم و اونم تکرار اشتباهاتم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــا با رفتاراشـون ، حرفاشـون قدرت تکلـم روازت ميگيـرن يه جورايــي لال ِت مي كنــن و بعـد هـــــــي مي پرسـن : " چيـه ؟ چـــــــرا حـرف نمـي زني ؟ چـرا تـو لَکي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مادر یا یه پدر میتونه حتی 10 تا بچه رو نگه داره اما... اما چطوریه که 10 تا بچه نمیتتونن ی پدر یا یه مادر رو نگه دارنو میبرنش خانه .......(حتی روم نمیشه اسمشو بیارم)؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع میکنیم قلب هایی است که "جذب" می کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنون در امتداد کوچه عشق مراتا اسمان ها با خودش برد وتو در اخرین بن بست این راه مرا دیوانه نامیدی ورفتی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رفت به حرمت دلی که شکست حق برگشتن ندارد… تو هم برو صدای ماندنت آزارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران براى کسى تکرارى نمیشود؛ هروقت بیایددوست داشتنیست؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم تا خدا سخن گوید , رها میکنم تا خدا هدایت کند,دست برمیدارم تا خدا دست بکار شود , به او می سپارم تا آرام شوم .