بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رفت به حرمت دلی که شکست حق برگشتن ندارد… تو هم برو صدای ماندنت آزارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران براى کسى تکرارى نمیشود؛ هروقت بیایددوست داشتنیست؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم تا خدا سخن گوید , رها میکنم تا خدا هدایت کند,دست برمیدارم تا خدا دست بکار شود , به او می سپارم تا آرام شوم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمینم...خوب میدانم که اینجا جمعه بازاراست... ودیدم عشق رادر بسته های زردو کوچک نسیه میدادند... دراینجا قدرنشناسندمردم،شعرحافظ رابه فال کولیان اندازه میگیرند... نیاباران!!!!زمین جای قشنگی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد چالاک‌ترين انسان نباشم،  شايد بالابلندترين يا نيرومندترين نباشم،  شايد بهترين و زيرک‌ ترين نباشم،  اما قادرم کاري را بهتر از ديگران انجام دهم  و اين کار  هنر خود بودن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من اگر بد کنم تورا بنده دیگر بسیار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم تو این سن باشم و به زمان زنگ انشای دوران مدرسم برگردم و هرچی دل تنگم میخواد بگم الان که حرف زیاد دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی همه تکیه گاههایم فرو میریزد،آنگاه دیگر چیزی برایم باقی نمی ماند جز اینکه بنشینم و از درختانی که در برابر باد سر خم میکنند،انعطاف را یاد بگیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا جاییست که وقتى زانوهایت را ازشدت تنهایی بغل گرفته اى به جاى همدردی...برایت پول خرد مى اندازند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها شکست نمیخورندبلکه تنها تلاش کردنشان رامتوقف میسازند‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق کسی است که درتاریکی دنبال شمع بگرددنه ایننکه منتظربشیندتاصبح شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می تونستیم بدون روح زندگی کنیم شاید از شر تنهاییم راحت می شدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که چشمهایم به لب‌های توست؛اشکم راپای هر گلدانی بریزی ..گل سرخ می روید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم باشیم... نه یک سال بلکه یک عمر...بگذار اوازه ی رفاقتمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند انها که بر سر جداییمان شرط بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها دورم زدن و رفتن ... تو دیگر نرو طعنه های "مادرم" آزارم میدهد‎

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رفت به حرمت دلی که شکست حق برگشتن ندارد… تو هم برو صدای ماندنت آزارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران براى کسى تکرارى نمیشود؛ هروقت بیایددوست داشتنیست؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم تا خدا سخن گوید , رها میکنم تا خدا هدایت کند,دست برمیدارم تا خدا دست بکار شود , به او می سپارم تا آرام شوم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمینم...خوب میدانم که اینجا جمعه بازاراست... ودیدم عشق رادر بسته های زردو کوچک نسیه میدادند... دراینجا قدرنشناسندمردم،شعرحافظ رابه فال کولیان اندازه میگیرند... نیاباران!!!!زمین جای قشنگی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد چالاک‌ترين انسان نباشم،  شايد بالابلندترين يا نيرومندترين نباشم،  شايد بهترين و زيرک‌ ترين نباشم،  اما قادرم کاري را بهتر از ديگران انجام دهم  و اين کار  هنر خود بودن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من اگر بد کنم تورا بنده دیگر بسیار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم تو این سن باشم و به زمان زنگ انشای دوران مدرسم برگردم و هرچی دل تنگم میخواد بگم الان که حرف زیاد دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی همه تکیه گاههایم فرو میریزد،آنگاه دیگر چیزی برایم باقی نمی ماند جز اینکه بنشینم و از درختانی که در برابر باد سر خم میکنند،انعطاف را یاد بگیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا جاییست که وقتى زانوهایت را ازشدت تنهایی بغل گرفته اى به جاى همدردی...برایت پول خرد مى اندازند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها شکست نمیخورندبلکه تنها تلاش کردنشان رامتوقف میسازند‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق کسی است که درتاریکی دنبال شمع بگرددنه ایننکه منتظربشیندتاصبح شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می تونستیم بدون روح زندگی کنیم شاید از شر تنهاییم راحت می شدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که چشمهایم به لب‌های توست؛اشکم راپای هر گلدانی بریزی ..گل سرخ می روید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم باشیم... نه یک سال بلکه یک عمر...بگذار اوازه ی رفاقتمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند انها که بر سر جداییمان شرط بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها دورم زدن و رفتن ... تو دیگر نرو طعنه های "مادرم" آزارم میدهد‎