بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من عاشق آرامش اسمتم به آرامش اسمت قسم که همه خوابیدیم بچه هامون مُردن قهرمانی نیست ، درگیر زمستون بعد پاییزیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش موقع شکست مادرم قبلش اخطار میداد جلوی پایت سنگی بزرگ است حواست باشد اما انقدر مغروریم که فرصتی برای نگاه به اطراف نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کارِ دُنیا، آزاد کردن اسیرانی است، که زنجیرهای خود را می پرستند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی، پیر میشی از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی، میبُری از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی، زیادی‌ئی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انچه که باور دارید ایستادگی کنید حتی اگر به معنای تنها ایستادن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ایجاد تغییر و روزهای خوب مستلزم تجربه های تلخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدانت آنقدر هم بزرگ نبود.... چگونه با خود بردی تمام مرا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه وقتی خراب میشه که: ‏ تو ناراحتش کنی .. و یکی دیگه آرومش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان هزاران دیروز امروز وشاید میلیونها فردا فقط یک امروز هست امروز را بخند وشاد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ي اﻳﺮاﻥ اﻋﻼﻡ ﺷﺪ. . . . ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻱ؟ دختران این سرزمین همه شایسته هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی خوش بخت ترین زوج دنیا کیه … ؟ خنده و گریه . . . . ! به ندرت با هم دیده میشن اما وقتی با هم دیده میشن اون بهترین لحظه ی زندگیه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا چیزى بهتر از بهشت دارى؟ براى مادرم میخواهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی اینکه دلت گرفته و شدیداً منتظر پیامکش باشی... بعد گوشیت صدای هشدار بده و شیرجه بزنی روش ببینی 7575 پیام داده آهنگ شما تمدید شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کلاغي ميگردم،تا قارقارش را به فال نيک بگيرم،وقتي... قاصدک ها همه لال اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پایین پریدنم از شوق نیست...ماهی روی خاک چه میکند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی ... شبها ... تو می خوانی می روی بخوابی ... من می روم گریه کنم بنویسم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من عاشق آرامش اسمتم به آرامش اسمت قسم که همه خوابیدیم بچه هامون مُردن قهرمانی نیست ، درگیر زمستون بعد پاییزیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش موقع شکست مادرم قبلش اخطار میداد جلوی پایت سنگی بزرگ است حواست باشد اما انقدر مغروریم که فرصتی برای نگاه به اطراف نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کارِ دُنیا، آزاد کردن اسیرانی است، که زنجیرهای خود را می پرستند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی، پیر میشی از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی، میبُری از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی، زیادی‌ئی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انچه که باور دارید ایستادگی کنید حتی اگر به معنای تنها ایستادن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ایجاد تغییر و روزهای خوب مستلزم تجربه های تلخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدانت آنقدر هم بزرگ نبود.... چگونه با خود بردی تمام مرا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه وقتی خراب میشه که: ‏ تو ناراحتش کنی .. و یکی دیگه آرومش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان هزاران دیروز امروز وشاید میلیونها فردا فقط یک امروز هست امروز را بخند وشاد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ي اﻳﺮاﻥ اﻋﻼﻡ ﺷﺪ. . . . ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻱ؟ دختران این سرزمین همه شایسته هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی خوش بخت ترین زوج دنیا کیه … ؟ خنده و گریه . . . . ! به ندرت با هم دیده میشن اما وقتی با هم دیده میشن اون بهترین لحظه ی زندگیه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا چیزى بهتر از بهشت دارى؟ براى مادرم میخواهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی اینکه دلت گرفته و شدیداً منتظر پیامکش باشی... بعد گوشیت صدای هشدار بده و شیرجه بزنی روش ببینی 7575 پیام داده آهنگ شما تمدید شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کلاغي ميگردم،تا قارقارش را به فال نيک بگيرم،وقتي... قاصدک ها همه لال اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پایین پریدنم از شوق نیست...ماهی روی خاک چه میکند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی ... شبها ... تو می خوانی می روی بخوابی ... من می روم گریه کنم بنویسم ...