بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی اینکه دلت گرفته و شدیداً منتظر پیامکش باشی... بعد گوشیت صدای هشدار بده و شیرجه بزنی روش ببینی 7575 پیام داده آهنگ شما تمدید شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کلاغي ميگردم،تا قارقارش را به فال نيک بگيرم،وقتي... قاصدک ها همه لال اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پایین پریدنم از شوق نیست...ماهی روی خاک چه میکند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی ... شبها ... تو می خوانی می روی بخوابی ... من می روم گریه کنم بنویسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها همه به هم چراغ ِ سبز نشان می دهند و ... با سُرعت از کنار ِ هم رد می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ای کوتاه، و صدایی شنیدم که مرا لرزاند ! صدای خنده ی *خدا*راشنیدم،واضح ترازصدای نفس هایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برنامه ورزشی شبکه 2 بدون نیما صفایی نداره!چقدر زود رفتی نیما جان حالا فقط یادگار خنده های زیبایت را در ذهن داریم..! بزنیم به خاطر شادی روح نیما نهاوندیان... هنوز در ذهن ما جایی داری...:دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : یک کم حرف دارم با یک کم بی تابی ... ، گفت : یک کم کار دارم با یک کم بی حوصله گی ... . . . این روز ها انگار ... ، یک کم ... ، یک کم زیاد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت راجايي ...حوالي خدا
چهارميخ كن كه بارفتن اين وآن نرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسایی که جمله ی همینه که هست وبکار میبرن...یادشون باشه همیشه همین نمیمونه...آره عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارو رها کن!!!دوریو دوستی کدام است...!این فاصله هان که دوستیهارو میبلعند،تو اگر نباشی دیگری جایت را پر میکند...هه...به همین راحتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم-- از جان ودل یارم شوی تا عاشق زارت شوم-- من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران-- اول به دست ارم تورا وانگه گرفتارت شوم-----

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادتی که محکوم به فناباشد" خواب وخیالی بیش نیست""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه تلخیست/که ازآغازش...بسکه آزرده شدم/چشم به پایان دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت. اگه خودتو بگیری میندازنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاره در ذهنم .. ای ندایی در صوتم ... ای وجودی در کنکاشم .... به نامت شروع میکنم این آغاز را ای هم نامم , خدایــــــــــم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی اینکه دلت گرفته و شدیداً منتظر پیامکش باشی... بعد گوشیت صدای هشدار بده و شیرجه بزنی روش ببینی 7575 پیام داده آهنگ شما تمدید شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کلاغي ميگردم،تا قارقارش را به فال نيک بگيرم،وقتي... قاصدک ها همه لال اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پایین پریدنم از شوق نیست...ماهی روی خاک چه میکند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی ... شبها ... تو می خوانی می روی بخوابی ... من می روم گریه کنم بنویسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها همه به هم چراغ ِ سبز نشان می دهند و ... با سُرعت از کنار ِ هم رد می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ای کوتاه، و صدایی شنیدم که مرا لرزاند ! صدای خنده ی *خدا*راشنیدم،واضح ترازصدای نفس هایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برنامه ورزشی شبکه 2 بدون نیما صفایی نداره!چقدر زود رفتی نیما جان حالا فقط یادگار خنده های زیبایت را در ذهن داریم..! بزنیم به خاطر شادی روح نیما نهاوندیان... هنوز در ذهن ما جایی داری...:دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : یک کم حرف دارم با یک کم بی تابی ... ، گفت : یک کم کار دارم با یک کم بی حوصله گی ... . . . این روز ها انگار ... ، یک کم ... ، یک کم زیاد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت راجايي ...حوالي خدا
چهارميخ كن كه بارفتن اين وآن نرود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسایی که جمله ی همینه که هست وبکار میبرن...یادشون باشه همیشه همین نمیمونه...آره عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارو رها کن!!!دوریو دوستی کدام است...!این فاصله هان که دوستیهارو میبلعند،تو اگر نباشی دیگری جایت را پر میکند...هه...به همین راحتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم-- از جان ودل یارم شوی تا عاشق زارت شوم-- من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران-- اول به دست ارم تورا وانگه گرفتارت شوم-----

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادتی که محکوم به فناباشد" خواب وخیالی بیش نیست""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه تلخیست/که ازآغازش...بسکه آزرده شدم/چشم به پایان دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت. اگه خودتو بگیری میندازنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاره در ذهنم .. ای ندایی در صوتم ... ای وجودی در کنکاشم .... به نامت شروع میکنم این آغاز را ای هم نامم , خدایــــــــــم .