بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه اوناييكه درد ودل همه رو كوش ميدنند ولي معلوم نيست خودشون كجا درد و دل مي كنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام اسمتو با صابون رو ابرها بنويسم تا وقتي بارون اومد همه كف كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــاعت ها را بگــــــذارید بخــوابند ! بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست ! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقص اشـــــــــــــکهایم را بر گونه هایم در آینــــــــــــه می نگرم  و صدای عشق بازی باد را بر روی برگهای درخت حس می کنم و خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا را می خوانم ! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه با خلاف چه بی خلاف چه برخلاف میگذرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین پسر … زندگی من هم تلخ تلخه … اگه همه ی آدامس هاتم بخرم ، نه کام من شیرین میشه و نه زندگی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هستن که دلت رو واسه آدمایی که نیستن تنگ می کنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـــــری که آدماش کثیف تر از هواشن که تعطیل کردن نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازامروززندگی تعطیل کنارت بست میشینم منوجوری عوض کردی که خواب عشق میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند این حرمت از آن است که آنها دو نفس در رفـــــتن از ین خرابه ســــبقت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( همه چیز بازیچه نیست)) این جمله را پروانه ای گفت که بالهایش در دست کودک بازیگوشی جا مانده بود! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ها ... ، در تردید ِ بیداری ... ، به خودم ... کمی خواب ِ بیشتر تعارف می کنم ... ، در این صبح های ِ تردید و تعارف ... من ... بی تردید ... هیچ تعارفی ... با مرگ ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاهي شابرك ميكيري ،خيلي آرام ،تا رهايش كني ... شابرك ميان دستانت له ميشود... نيت تو كجا وسرنوشت او كجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُدایم;گنجایشت چه مقدار است، که این همه{نامهربانی}می بینی و باز هم تحمّل می کنی؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت، دنبال هم امروز فردا گذشت، دل میگه باز فردا رو از نو بساز، ای دل غافل دیگه از ما گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز مودب بودن کار دستمان داده است باز مادرم فهمید که پشت پلکهایم خبریست.انگار که مخفی نمیماند آشفتگی دنیا.خواستیم آسمان را ابری کنیم تا ماه پشتش آرام بماند .خیالمان راحت شد اما آسمان بغزش گرفت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه اوناييكه درد ودل همه رو كوش ميدنند ولي معلوم نيست خودشون كجا درد و دل مي كنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام اسمتو با صابون رو ابرها بنويسم تا وقتي بارون اومد همه كف كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــاعت ها را بگــــــذارید بخــوابند ! بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست ! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقص اشـــــــــــــکهایم را بر گونه هایم در آینــــــــــــه می نگرم  و صدای عشق بازی باد را بر روی برگهای درخت حس می کنم و خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا را می خوانم ! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه با خلاف چه بی خلاف چه برخلاف میگذرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین پسر … زندگی من هم تلخ تلخه … اگه همه ی آدامس هاتم بخرم ، نه کام من شیرین میشه و نه زندگی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هستن که دلت رو واسه آدمایی که نیستن تنگ می کنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـــــری که آدماش کثیف تر از هواشن که تعطیل کردن نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازامروززندگی تعطیل کنارت بست میشینم منوجوری عوض کردی که خواب عشق میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند این حرمت از آن است که آنها دو نفس در رفـــــتن از ین خرابه ســــبقت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( همه چیز بازیچه نیست)) این جمله را پروانه ای گفت که بالهایش در دست کودک بازیگوشی جا مانده بود! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ها ... ، در تردید ِ بیداری ... ، به خودم ... کمی خواب ِ بیشتر تعارف می کنم ... ، در این صبح های ِ تردید و تعارف ... من ... بی تردید ... هیچ تعارفی ... با مرگ ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاهي شابرك ميكيري ،خيلي آرام ،تا رهايش كني ... شابرك ميان دستانت له ميشود... نيت تو كجا وسرنوشت او كجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُدایم;گنجایشت چه مقدار است، که این همه{نامهربانی}می بینی و باز هم تحمّل می کنی؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت، دنبال هم امروز فردا گذشت، دل میگه باز فردا رو از نو بساز، ای دل غافل دیگه از ما گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز مودب بودن کار دستمان داده است باز مادرم فهمید که پشت پلکهایم خبریست.انگار که مخفی نمیماند آشفتگی دنیا.خواستیم آسمان را ابری کنیم تا ماه پشتش آرام بماند .خیالمان راحت شد اما آسمان بغزش گرفت.