بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... بعد ِ دست های َت ... دست های َم طاقت ِ جیب های َم را ندارند ... ، توی ِ سَرما مُشت می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را داغ میکند، دوست داشتن انسان را پخته میکند، هرداغی روزی سرد میشود، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌” بهترین سرقتِ دنیاست چون هم دزیدیش حال میده هم پس دادنش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنهــا رفیــقم پــدرم بــود کــه آن هــم رفــت . . . بــه ســلامتی همــه ی رفــتگــان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه اوناييكه درد ودل همه رو كوش ميدنند ولي معلوم نيست خودشون كجا درد و دل مي كنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام اسمتو با صابون رو ابرها بنويسم تا وقتي بارون اومد همه كف كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــاعت ها را بگــــــذارید بخــوابند ! بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست ! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقص اشـــــــــــــکهایم را بر گونه هایم در آینــــــــــــه می نگرم  و صدای عشق بازی باد را بر روی برگهای درخت حس می کنم و خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا را می خوانم ! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه با خلاف چه بی خلاف چه برخلاف میگذرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین پسر … زندگی من هم تلخ تلخه … اگه همه ی آدامس هاتم بخرم ، نه کام من شیرین میشه و نه زندگی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هستن که دلت رو واسه آدمایی که نیستن تنگ می کنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـــــری که آدماش کثیف تر از هواشن که تعطیل کردن نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازامروززندگی تعطیل کنارت بست میشینم منوجوری عوض کردی که خواب عشق میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند این حرمت از آن است که آنها دو نفس در رفـــــتن از ین خرابه ســــبقت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( همه چیز بازیچه نیست)) این جمله را پروانه ای گفت که بالهایش در دست کودک بازیگوشی جا مانده بود! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ها ... ، در تردید ِ بیداری ... ، به خودم ... کمی خواب ِ بیشتر تعارف می کنم ... ، در این صبح های ِ تردید و تعارف ... من ... بی تردید ... هیچ تعارفی ... با مرگ ندارم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... بعد ِ دست های َت ... دست های َم طاقت ِ جیب های َم را ندارند ... ، توی ِ سَرما مُشت می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را داغ میکند، دوست داشتن انسان را پخته میکند، هرداغی روزی سرد میشود، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌” بهترین سرقتِ دنیاست چون هم دزیدیش حال میده هم پس دادنش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنهــا رفیــقم پــدرم بــود کــه آن هــم رفــت . . . بــه ســلامتی همــه ی رفــتگــان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه اوناييكه درد ودل همه رو كوش ميدنند ولي معلوم نيست خودشون كجا درد و دل مي كنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام اسمتو با صابون رو ابرها بنويسم تا وقتي بارون اومد همه كف كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــاعت ها را بگــــــذارید بخــوابند ! بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست ! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقص اشـــــــــــــکهایم را بر گونه هایم در آینــــــــــــه می نگرم  و صدای عشق بازی باد را بر روی برگهای درخت حس می کنم و خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا را می خوانم ! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه با خلاف چه بی خلاف چه برخلاف میگذرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین پسر … زندگی من هم تلخ تلخه … اگه همه ی آدامس هاتم بخرم ، نه کام من شیرین میشه و نه زندگی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هستن که دلت رو واسه آدمایی که نیستن تنگ می کنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـــــری که آدماش کثیف تر از هواشن که تعطیل کردن نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازامروززندگی تعطیل کنارت بست میشینم منوجوری عوض کردی که خواب عشق میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند این حرمت از آن است که آنها دو نفس در رفـــــتن از ین خرابه ســــبقت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( همه چیز بازیچه نیست)) این جمله را پروانه ای گفت که بالهایش در دست کودک بازیگوشی جا مانده بود! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ها ... ، در تردید ِ بیداری ... ، به خودم ... کمی خواب ِ بیشتر تعارف می کنم ... ، در این صبح های ِ تردید و تعارف ... من ... بی تردید ... هیچ تعارفی ... با مرگ ندارم ...