بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا ،تو اگر سخت به من میگیرى باخبر باش که پژمردن من آسان نیست، دارم دلخوشى ها کم نیست... زندگى باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی ازبزرگترین نعمتهای خدا برای انسان بی جواب گذاشتن برخی دعاهای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'یادت باشه: خندیدن یک نیایش است، اگر بتوانی بخندی آموخته ای که چگونه نیایش کنی پس لبخند بزن.'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک درخت میلیونها چوب کبریت رامی سازد.اماوقتی زمانش برسد... فقط یک چوب کبریت برای سوزاند میلیونها درخت کافیسیت.. پس خوب باشیدوخوبی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیه؟نگاه به گذشته وشکرخدا،نگاه به آینده واعتمادبه خدا، نگاه به اطراف و جستجوی خدا.،نگاه به درون و دیدن خدا،لحظه هایت سرشار از بوی خدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آن كه مثل ابر سايه ي بزرگي داشته باشي ، لازم نيست زياد بزرگ باشي فقط بايد اوج بگيري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای دلخوش كردن هيچكس ، چيزى نگوييد كه بعدها دليل دلتنگيش شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز آنقدربزرگ نشده بود.. که بداند... هربرق چشمی درشب... نگاه مادرنیست!! بچه گربه! به آغوش ماشین فرورفت و جان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فراموشت میکنم ک بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی کاش زنده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان کلا موجودیه وقتی خرش از پل بگذره همه چیز یادش میره اینایی ک این رو قبول ندارن خرشون هنوز رو پله.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني گلي كه بر سر شاخه ببويمت؟ يا آن شراب نابي و بايد بنوشمت؟ اصلا چه حرفهاي مفت كه در شعر ميزنند بايد تورا بغل نموده و محكم ببوسمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي تو...براي چشم هايت براي من...براي دردهايم براي ما...براي اينهمه دلتنگي اي كاش خدا كاري بكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه بزن این زندگی را... خیلی بی روح است این صفخه ی زندگیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....آنروز که هم را یافتیم ..یافتنمان هنر نبود.. هنر این است که یکدیگر را گم نکنیم!!!!!.... .........برای او که عمرم را به پایش ریختم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست هرچه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم ، نگاهم اما گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد و من همیشه به دنبال کسی می گردم که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقهایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی میمانند مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان مادر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا ،تو اگر سخت به من میگیرى باخبر باش که پژمردن من آسان نیست، دارم دلخوشى ها کم نیست... زندگى باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی ازبزرگترین نعمتهای خدا برای انسان بی جواب گذاشتن برخی دعاهای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'یادت باشه: خندیدن یک نیایش است، اگر بتوانی بخندی آموخته ای که چگونه نیایش کنی پس لبخند بزن.'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک درخت میلیونها چوب کبریت رامی سازد.اماوقتی زمانش برسد... فقط یک چوب کبریت برای سوزاند میلیونها درخت کافیسیت.. پس خوب باشیدوخوبی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیه؟نگاه به گذشته وشکرخدا،نگاه به آینده واعتمادبه خدا، نگاه به اطراف و جستجوی خدا.،نگاه به درون و دیدن خدا،لحظه هایت سرشار از بوی خدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آن كه مثل ابر سايه ي بزرگي داشته باشي ، لازم نيست زياد بزرگ باشي فقط بايد اوج بگيري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای دلخوش كردن هيچكس ، چيزى نگوييد كه بعدها دليل دلتنگيش شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز آنقدربزرگ نشده بود.. که بداند... هربرق چشمی درشب... نگاه مادرنیست!! بچه گربه! به آغوش ماشین فرورفت و جان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فراموشت میکنم ک بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی کاش زنده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان کلا موجودیه وقتی خرش از پل بگذره همه چیز یادش میره اینایی ک این رو قبول ندارن خرشون هنوز رو پله.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني گلي كه بر سر شاخه ببويمت؟ يا آن شراب نابي و بايد بنوشمت؟ اصلا چه حرفهاي مفت كه در شعر ميزنند بايد تورا بغل نموده و محكم ببوسمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي تو...براي چشم هايت براي من...براي دردهايم براي ما...براي اينهمه دلتنگي اي كاش خدا كاري بكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه بزن این زندگی را... خیلی بی روح است این صفخه ی زندگیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....آنروز که هم را یافتیم ..یافتنمان هنر نبود.. هنر این است که یکدیگر را گم نکنیم!!!!!.... .........برای او که عمرم را به پایش ریختم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست هرچه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم ، نگاهم اما گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد و من همیشه به دنبال کسی می گردم که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقهایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی میمانند مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان مادر