بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که سرنوشت انسان را میسازد ،استعدادهایش نیست،بلکه انتخابهایش است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس دستان تو وسوسه شیطان نبود به قداست چادرت قسم حس قنوت نمازهایم بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهم برايت يك عينك نو بخرم آخر حتي از نزديك هم ديگر مرا نميبيني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستخط تو راضي ام نميكند كاش دست تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم از مرام اين مردم پست /اين طايفه زنده کش مرده پرست /تا هست به ذلت بکشندش ز جفا/ تا مرد به عزت ببرندش سر دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد دمپایی هایم را پا به پا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه .......:»«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ِ آشپز خانه ی ِ خانه ی ِ من همه چیز پیاز دارد ... ، صُبح ها چای و برنج هم که دَم می کنم اشک می ریزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز زرد قرمز نمیدانستم کدام سیب را بخرم! میوه فروش پوزخندی زدو گفت: تردید نکن تمام سیب ها تو زردند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مالک! اگر هنگام شب کسی را در حال گناه دیدی،فردا به آن چشم نگاهش مکن شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دوستت دارم گفتم دوستت ندارم این دروغ به آن دروغ در !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه این زندگی باشه، من ازمردن هراسم نیست یه حسی دارم این روزا، شاید مردم حواسم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت حرفایی رو موقع عصبانیت بهت میزنن فراموش نکن چون.......حقیقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی حتی زلزله ی 10 ریشتری هم نمیتونه اندازه ی بعضی (خاطرات و ترانه ها) تن آدمو بلرزونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمازکه میخوانم فرشته های بالای سرم عزامیگیرندکه چه کنند؛ایاک نعبد را جزء عباداتم بنویسند یاجزء دروغهایم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که سرنوشت انسان را میسازد ،استعدادهایش نیست،بلکه انتخابهایش است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمس دستان تو وسوسه شیطان نبود به قداست چادرت قسم حس قنوت نمازهایم بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسـت نیافتـن بـه آنچـه میجویـی گـاه اقبـالی بـزرگ اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهم برايت يك عينك نو بخرم آخر حتي از نزديك هم ديگر مرا نميبيني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستخط تو راضي ام نميكند كاش دست تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم از مرام اين مردم پست /اين طايفه زنده کش مرده پرست /تا هست به ذلت بکشندش ز جفا/ تا مرد به عزت ببرندش سر دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد دمپایی هایم را پا به پا بپوشم تا ببینم هنوز کسی حواسش به من هست یا نه .......:»«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ِ آشپز خانه ی ِ خانه ی ِ من همه چیز پیاز دارد ... ، صُبح ها چای و برنج هم که دَم می کنم اشک می ریزم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز زرد قرمز نمیدانستم کدام سیب را بخرم! میوه فروش پوزخندی زدو گفت: تردید نکن تمام سیب ها تو زردند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مالک! اگر هنگام شب کسی را در حال گناه دیدی،فردا به آن چشم نگاهش مکن شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دوستت دارم گفتم دوستت ندارم این دروغ به آن دروغ در !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه این زندگی باشه، من ازمردن هراسم نیست یه حسی دارم این روزا، شاید مردم حواسم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت حرفایی رو موقع عصبانیت بهت میزنن فراموش نکن چون.......حقیقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی حتی زلزله ی 10 ریشتری هم نمیتونه اندازه ی بعضی (خاطرات و ترانه ها) تن آدمو بلرزونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمازکه میخوانم فرشته های بالای سرم عزامیگیرندکه چه کنند؛ایاک نعبد را جزء عباداتم بنویسند یاجزء دروغهایم!