بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند زمان طلاست... اما من چشيدم... دروغ ميگويند زمان آتش است... گذرا نيست.. ثانيه به ثانيه اش ميسوزاند و تا به شعله ات نکشد نميگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قوله استادم:یه کاری کن مورده اعتماد همه باشی ولی به هیچکس اعتماد نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم را بفشار رفیق از لمس دو رنگی ها خسته ام......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ِ آدمی که دلگیر است جمعه از همان شنبه صبح ِ زود شروع می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خوابی مُعضل تر از کارتن خوابی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره چيزي نبود، يخ‎ ‎در‎ ‎پارچ و‎ ‎پدر، هردو آب شدند! چه دنيای بي رحميست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انرژی مثبت: یک چراغ کوچک، تاریکی شب را می شکافد و نور می دهد. کار خوب، اگر چه کوچک و ناچیز باشد، در نظر من کوچک و ناچیز نیست. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هارو بدون اینکه به وجودشون نیاز داشته باشی دوست بدار،درست مثه کاری که خدا با تو میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا با دیوار حرف میرنم. . .میدونی؟!از شخصیتش خوشم اومده،یه جورایی محکمه . . .ثابته. . .آرومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش میخواد کفشاشو در بیاره،یواشکی نوک پا،نوک پا از خودش دور شه!بعد بزنه به چاک!فرار کنه از خودش. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان جمع مردان یا همیشه مرد باش، یا دم از مردی مزن یا یکسره نامرد باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... خیال ِ در آغوش کشیدن ِ تو ... یا ... در آغوش کشیدن ِ خیال ِ تو ... ، چه فرق می کند ... ؟! ، این ها یعنی من دارم گریه می کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تا کی؟؟؟ بگذار سخت باشم و سرد! باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه! خورشید که تابید...پنجره ببندم و تاریک! اشک که آمد... دستمالی بردارم و خشک! و نیشخندی بزنم و سوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـادقـانـه ی صـادقـانـه.. تـنـهـا فـانـتـزی زنـدگـیِ مـن، پـابـوسـیِ اربـابِ خـوبـم، آقـا ابـا عـبـدالـلّـه الـحـسـیـن عـلـیـه الـسّـلـام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان به من آموختند:  که پایبندی هرکس.. به اندازه ی ریشه های اوست.. به هردرختی نمی توان تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی که تحقیرمان کند بهتر از دروغیست که فریبمان دهد،چرا که در این تحقیر خودشناسی نهفته است و در این فریب گمراهی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند زمان طلاست... اما من چشيدم... دروغ ميگويند زمان آتش است... گذرا نيست.. ثانيه به ثانيه اش ميسوزاند و تا به شعله ات نکشد نميگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قوله استادم:یه کاری کن مورده اعتماد همه باشی ولی به هیچکس اعتماد نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم را بفشار رفیق از لمس دو رنگی ها خسته ام......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ِ آدمی که دلگیر است جمعه از همان شنبه صبح ِ زود شروع می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خوابی مُعضل تر از کارتن خوابی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره چيزي نبود، يخ‎ ‎در‎ ‎پارچ و‎ ‎پدر، هردو آب شدند! چه دنيای بي رحميست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انرژی مثبت: یک چراغ کوچک، تاریکی شب را می شکافد و نور می دهد. کار خوب، اگر چه کوچک و ناچیز باشد، در نظر من کوچک و ناچیز نیست. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هارو بدون اینکه به وجودشون نیاز داشته باشی دوست بدار،درست مثه کاری که خدا با تو میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا با دیوار حرف میرنم. . .میدونی؟!از شخصیتش خوشم اومده،یه جورایی محکمه . . .ثابته. . .آرومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش میخواد کفشاشو در بیاره،یواشکی نوک پا،نوک پا از خودش دور شه!بعد بزنه به چاک!فرار کنه از خودش. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان جمع مردان یا همیشه مرد باش، یا دم از مردی مزن یا یکسره نامرد باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... خیال ِ در آغوش کشیدن ِ تو ... یا ... در آغوش کشیدن ِ خیال ِ تو ... ، چه فرق می کند ... ؟! ، این ها یعنی من دارم گریه می کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی تا کی؟؟؟ بگذار سخت باشم و سرد! باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه! خورشید که تابید...پنجره ببندم و تاریک! اشک که آمد... دستمالی بردارم و خشک! و نیشخندی بزنم و سوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـادقـانـه ی صـادقـانـه.. تـنـهـا فـانـتـزی زنـدگـیِ مـن، پـابـوسـیِ اربـابِ خـوبـم، آقـا ابـا عـبـدالـلّـه الـحـسـیـن عـلـیـه الـسّـلـام..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان به من آموختند:  که پایبندی هرکس.. به اندازه ی ریشه های اوست.. به هردرختی نمی توان تکیه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی که تحقیرمان کند بهتر از دروغیست که فریبمان دهد،چرا که در این تحقیر خودشناسی نهفته است و در این فریب گمراهی.