بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ می ﮐﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺶ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستي همــون باش و هر چه نيستـي نگو کاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همان فاصله ی میان پلک بالا و پایین است وقتی که به مـــــادر نگاه میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسمانهای دور دست ستاره ای میدرخشد که به آن خیره شدم و با نور خودش مرا به خود جلب کرده است ومن الان آن ستاره را میخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم اعدامت را به جرم یافتن اثر انگشتت روی دل شکسته ای ، صادر کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا باید انقدر بمـونن تـو "کفت" کـه خوب تـمـیـز شن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نمیسوزه واسه پولـــی که حرومت کــردم ..اصلا!! دلـــــم نمیـسوزه واســـه وقتی که برات گـذاشــتم ..ابدا!! . . فقــــــط . . دلــــــــــم برای اون شـوقی که برای دیدنت داشــتم میســــوزه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نی دولت دنیا به ستم می ارزد نی لذت مستی اش الم می ارزد نه هفت هزار ساله شادی جهان این محنت هفت روزه غم می ارزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زمونه غصه بخوری بهتر از اینه که پسته بخوری ... چون وقتی به این فکر می کنی که پسته رو چند خریدی دوباره همون حال بهت دست میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــا ؛  کسی را که قسمت کس دیگریست،  سر راهمان قرار نده .. تــا شبهای دلتگنیــش بــرای مــا باشد و روزهــای خوشش بــرای دیگری.. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط سوز دلم را در جهان پروانه میداند غمم را بلبلی که آواره شده است از لانه میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها هراز چندگاهی از جایی می افتند..! از پا... از نفس... از لبه پرتگاهی... از این ور بوم... از دماغ فیل... از چاله به چاه... از عرش به فرش... از چشم... از چشم... از چشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي عادت داري به با همه بودن ...  از من توقع نداشته باش با همه ببينمت ... !  من فقط ميتونم کلا نبينمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ما پرتو ندارد، ما چراغ مرده ایم/ گرم کن هنگامه‎ی دیگر که ما افسرده ایم "وحشی بافقی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــدر فــــریادهایمـ را ســکــوــت کـــرده امـ . . . . کــه اگـــر به چـشمــانمـ بنگــری " کَـــــر " مـیـشــوی ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برایت یک عینک نو خریدم … آخر تازگی ها ، حتی در اوج نزدیکی هم مرا نمی بینی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ می ﮐﻨﯽ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺶ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هستي همــون باش و هر چه نيستـي نگو کاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همان فاصله ی میان پلک بالا و پایین است وقتی که به مـــــادر نگاه میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسمانهای دور دست ستاره ای میدرخشد که به آن خیره شدم و با نور خودش مرا به خود جلب کرده است ومن الان آن ستاره را میخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم اعدامت را به جرم یافتن اثر انگشتت روی دل شکسته ای ، صادر کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا باید انقدر بمـونن تـو "کفت" کـه خوب تـمـیـز شن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نمیسوزه واسه پولـــی که حرومت کــردم ..اصلا!! دلـــــم نمیـسوزه واســـه وقتی که برات گـذاشــتم ..ابدا!! . . فقــــــط . . دلــــــــــم برای اون شـوقی که برای دیدنت داشــتم میســــوزه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نی دولت دنیا به ستم می ارزد نی لذت مستی اش الم می ارزد نه هفت هزار ساله شادی جهان این محنت هفت روزه غم می ارزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زمونه غصه بخوری بهتر از اینه که پسته بخوری ... چون وقتی به این فکر می کنی که پسته رو چند خریدی دوباره همون حال بهت دست میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــا ؛  کسی را که قسمت کس دیگریست،  سر راهمان قرار نده .. تــا شبهای دلتگنیــش بــرای مــا باشد و روزهــای خوشش بــرای دیگری.. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط سوز دلم را در جهان پروانه میداند غمم را بلبلی که آواره شده است از لانه میداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها هراز چندگاهی از جایی می افتند..! از پا... از نفس... از لبه پرتگاهی... از این ور بوم... از دماغ فیل... از چاله به چاه... از عرش به فرش... از چشم... از چشم... از چشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي عادت داري به با همه بودن ...  از من توقع نداشته باش با همه ببينمت ... !  من فقط ميتونم کلا نبينمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ما پرتو ندارد، ما چراغ مرده ایم/ گرم کن هنگامه‎ی دیگر که ما افسرده ایم "وحشی بافقی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــدر فــــریادهایمـ را ســکــوــت کـــرده امـ . . . . کــه اگـــر به چـشمــانمـ بنگــری " کَـــــر " مـیـشــوی ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برایت یک عینک نو خریدم … آخر تازگی ها ، حتی در اوج نزدیکی هم مرا نمی بینی . . .