بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گستاخی خیالم را ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگذارید بخوابندبیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم سيگار ميكشم! آرام،پراحساس و زياد. دلتنگي هايم را با همين بهمن هاي كوچك دوست داشتني دود ميكنم! و جواب نئشه من به سوال مسخره روي پاكت سيگار: مرگ يا زندگي؟ قطعا مرگ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد زمانه اي شده است... استاد نميداند شاگرد نميفهمد و كلاس ادامه دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حساب حسودی اْم نگذار که هرجا 2 نفر هستند و من تنها ... دلتنگ می شوم ... هوای داشتن تو تنها هوای من است برای زنده بودن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دوستش داشتم آدم با گذشتی بود ! از من هم گذشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن! آدمها جنبه ندارند. ژست خدایی برایت می گیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــه ي دردم ایـــن است ، یک نفـــر در زنـــدگــی مــن هــســت ...  . . . که نیـــســت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت َم : بهترین زمان ِ لایک گرفتن بین ِ ساعت ِ فیلان تا بیسار است ... ،  گفت: خوش به حال َت چه بُغض های ِ وقت شناسی داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و تو......!!! چشمانت باکلاس ترین مخلوق دست خداست........ پس به چشمانت بیاموز که:::هر کس ارزش دیدن ندارد........!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون با انگشت روی خاک مینوشت :  لیلی لیلی... پرسیدند چه میکنی؟  گفت چون میسر نیست من را کام او ...  عشق بازی میکنم با نام او ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... ببخش آن لحظه ام را که بین نماز صدای اس ام اس آمد و حواسم به غیر تو مشغول شد ! نماز با توجه را نصیبم کن .. آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار کودکی ام پشیمان نیستم ، به جز آرزوی بـــزرگ شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پـــُــرسِـــدم چـــَن سالتـــه ؟؟؟ گفــت : نمـــیدونم ولـــــی آخــــــراشــــه دیگـــه سلامتـــــی هَمــــه مامان بزرگـــای مهـــربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای خوب از یاد نمیرن،از ذهن نمیرن،ولی زودتر از اونی که فکرشو کنی از پیشت میرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسران باعشق بازی میکنند.امادختران باعشق می خوابند......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گستاخی خیالم را ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگذارید بخوابندبیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم سيگار ميكشم! آرام،پراحساس و زياد. دلتنگي هايم را با همين بهمن هاي كوچك دوست داشتني دود ميكنم! و جواب نئشه من به سوال مسخره روي پاكت سيگار: مرگ يا زندگي؟ قطعا مرگ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد زمانه اي شده است... استاد نميداند شاگرد نميفهمد و كلاس ادامه دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حساب حسودی اْم نگذار که هرجا 2 نفر هستند و من تنها ... دلتنگ می شوم ... هوای داشتن تو تنها هوای من است برای زنده بودن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دوستش داشتم آدم با گذشتی بود ! از من هم گذشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن! آدمها جنبه ندارند. ژست خدایی برایت می گیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــه ي دردم ایـــن است ، یک نفـــر در زنـــدگــی مــن هــســت ...  . . . که نیـــســت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت َم : بهترین زمان ِ لایک گرفتن بین ِ ساعت ِ فیلان تا بیسار است ... ،  گفت: خوش به حال َت چه بُغض های ِ وقت شناسی داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و تو......!!! چشمانت باکلاس ترین مخلوق دست خداست........ پس به چشمانت بیاموز که:::هر کس ارزش دیدن ندارد........!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون با انگشت روی خاک مینوشت :  لیلی لیلی... پرسیدند چه میکنی؟  گفت چون میسر نیست من را کام او ...  عشق بازی میکنم با نام او ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... ببخش آن لحظه ام را که بین نماز صدای اس ام اس آمد و حواسم به غیر تو مشغول شد ! نماز با توجه را نصیبم کن .. آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار کودکی ام پشیمان نیستم ، به جز آرزوی بـــزرگ شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پـــُــرسِـــدم چـــَن سالتـــه ؟؟؟ گفــت : نمـــیدونم ولـــــی آخــــــراشــــه دیگـــه سلامتـــــی هَمــــه مامان بزرگـــای مهـــربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای خوب از یاد نمیرن،از ذهن نمیرن،ولی زودتر از اونی که فکرشو کنی از پیشت میرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسران باعشق بازی میکنند.امادختران باعشق می خوابند......