بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان من خیلی خوبند. اینقدر خوب که اگر به آنها زنگ نزنم زنگ نمیزنند و اگر پیامی نفرستم پیامی نمیفرستند. انگار دوستی یک بازار است و باید مبادله کرد!!!! دوستان من خیلی خوبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانو هایم را به آغوش کشیده بودم  وقتی برای آغوش دیگری زانو زده بودی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ته میکشه ساعت شنی نیست که سر و تهش کنی و دوباره از اول شروع شود آدم گاهی تمام میشود…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظار زمان بمان!!! هر چيز در زمان خودش رخ مي دهد باغبان حتي اگر باغش را غرق آب هم كند درختان خارج از فصل خود ميوه نمي دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولیــن و آخریــن دختري که بخــوام جــلوش زانـــو بزنــم ...  دخترم خواهـــد بـــود ... اون هــم بــرای بستــن بنــد کفشـــاش ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... به تنهائي ات قسم! دل هيچكس را به آنچه قسمتش نيست عادت نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب هایــت را با چه کسـی شریــک می شــوی ؟ مــهــم نیـسـت ...  اما این را بـدان هنـوز هم دلـیـل تمـام بـی خـوابـی هـای مـن تـویـی ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنیای ظاهر و هر آنچه ار خدا بازم می دارد متنفرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زندگي را دوست دارم ولي نه آنقدر که آلوده اش شوم و خويشتن را گم و فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ما یه استاد داشتیم که وقتی میخواستیم اشتباهتمون رو توجیه کنیم میگفت. اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاوری میشود هزار و یک اشتباه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارادت داشتن به خوبان همیشه گفتنی نیست گاه سکوت است گاه نگاه و گاه دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت برای انسان آن است که نه سواد لازم برای حرف زدن داشته باشه نه شعور کافی برای ساکت ماندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن مرگ حق است پس چرا خوشبختی حق نیست... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان که کلی حرف واسه گفتن داریم دیگه زنگ انشا نداریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریــب باغبــان را مَـخور ای گــل! اگــر آب مـــیدهد گـُــلاب میــخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول محسن چاوشی: متاسفم برات ای "دل ساده"...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان من خیلی خوبند. اینقدر خوب که اگر به آنها زنگ نزنم زنگ نمیزنند و اگر پیامی نفرستم پیامی نمیفرستند. انگار دوستی یک بازار است و باید مبادله کرد!!!! دوستان من خیلی خوبند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانو هایم را به آغوش کشیده بودم  وقتی برای آغوش دیگری زانو زده بودی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم ته میکشه ساعت شنی نیست که سر و تهش کنی و دوباره از اول شروع شود آدم گاهی تمام میشود…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبورانه در انتظار زمان بمان!!! هر چيز در زمان خودش رخ مي دهد باغبان حتي اگر باغش را غرق آب هم كند درختان خارج از فصل خود ميوه نمي دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولیــن و آخریــن دختري که بخــوام جــلوش زانـــو بزنــم ...  دخترم خواهـــد بـــود ... اون هــم بــرای بستــن بنــد کفشـــاش ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... به تنهائي ات قسم! دل هيچكس را به آنچه قسمتش نيست عادت نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب هایــت را با چه کسـی شریــک می شــوی ؟ مــهــم نیـسـت ...  اما این را بـدان هنـوز هم دلـیـل تمـام بـی خـوابـی هـای مـن تـویـی ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دنیای ظاهر و هر آنچه ار خدا بازم می دارد متنفرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زندگي را دوست دارم ولي نه آنقدر که آلوده اش شوم و خويشتن را گم و فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر ما یه استاد داشتیم که وقتی میخواستیم اشتباهتمون رو توجیه کنیم میگفت. اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاوری میشود هزار و یک اشتباه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارادت داشتن به خوبان همیشه گفتنی نیست گاه سکوت است گاه نگاه و گاه دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین مصیبت برای انسان آن است که نه سواد لازم برای حرف زدن داشته باشه نه شعور کافی برای ساکت ماندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن مرگ حق است پس چرا خوشبختی حق نیست... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان که کلی حرف واسه گفتن داریم دیگه زنگ انشا نداریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریــب باغبــان را مَـخور ای گــل! اگــر آب مـــیدهد گـُــلاب میــخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول محسن چاوشی: متاسفم برات ای "دل ساده"...