بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... دلــمــ می‌خــواهــد ...  یک میـس‌کــال باشــم برایـــت ...  شمــاره‌ای که سیــوش نکــــرده‌ای ...  زیر لــب تکــــرارمـ کنــــی ... بـــه یادمــ نیـــاوری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تــــه ِ دل... ای کــــاش... ســـجده بـــر حـــــســیــن،شـــِرک نــــبود..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاندیدا رای اورد...تابلو نقاش را ثروتمند کرد...شعر شاعر ب چند زبان ترجمه شد....کارگردان جایزه ها را درو کرد...وهنوز سر همان چهار راه واکس میزند کودکی ک هنوز بهترین سوژه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "ارگ بمم" خشت به خشتم متلاشي/تو "نقش جهان" هر وجبت ترمه و كاشي در هر نفس اين است دعايم ز برايت/در زير و بم حادثه آزرده نباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه موندم... به روم نيار كه نيومده بودم كه بمونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که سره وجودش قسم میخوردی سلامتیه خودت وقتی با عشقت دیدیش هیچی نگفتی فقط شکستیو تو دلت گفتی: خدافظ رفیق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به داشتن چیزایی که دوست داریم نیست بلکه خوشبختی دوست داشتن چیزایی که داریم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........و من ........از سکوت یک نفر دلگیرم.......... ........که حاضرم تمام ثانیه های عمرم را فرش قدومش کنم...... ....راستی چرا سکوت ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت ذره ی حسادت نمیکنم اگر با دیگری ببینمش؟مادرم ازبچگی به من یاد داد،اسباب بازی هایم را به بدبخت بیچاره ها بدهم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ بفهمه دوسش داری باوفامیشه... آدم بفهمه دوسش داری هارمیشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحکــم باش وقتی خیلی نرم شوی ؛ همه خـَمـَت می کنند ! حتی کسی که انتظار نداری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط یا جای غلط بودیم در زمان درست و همیشه همینگونه همدیگر را از دست داده ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کمتر اشک میریزم،دارم بزرگ میشوم یا سنگ !!!خدا میداند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ، روسری ات را بردار تا ببینم بر شب موهایت چند زمستان برف نشسته است ... تا من به بهار رسیده ام ... " سلامتي همه ي مادرها "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... زندگی ام نه تلخ است نه شیرین ... طعمی دارد نزدیکــ تهــ خیــار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. ميدوني فرق من با برف چيه ؟ . . . . . . . برف مياد و به زمين مي شينه ، ولي من همين جوري هم به دل ميشينم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... دلــمــ می‌خــواهــد ...  یک میـس‌کــال باشــم برایـــت ...  شمــاره‌ای که سیــوش نکــــرده‌ای ...  زیر لــب تکــــرارمـ کنــــی ... بـــه یادمــ نیـــاوری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تــــه ِ دل... ای کــــاش... ســـجده بـــر حـــــســیــن،شـــِرک نــــبود..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاندیدا رای اورد...تابلو نقاش را ثروتمند کرد...شعر شاعر ب چند زبان ترجمه شد....کارگردان جایزه ها را درو کرد...وهنوز سر همان چهار راه واکس میزند کودکی ک هنوز بهترین سوژه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "ارگ بمم" خشت به خشتم متلاشي/تو "نقش جهان" هر وجبت ترمه و كاشي در هر نفس اين است دعايم ز برايت/در زير و بم حادثه آزرده نباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا كه موندم... به روم نيار كه نيومده بودم كه بمونم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که سره وجودش قسم میخوردی سلامتیه خودت وقتی با عشقت دیدیش هیچی نگفتی فقط شکستیو تو دلت گفتی: خدافظ رفیق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی به داشتن چیزایی که دوست داریم نیست بلکه خوشبختی دوست داشتن چیزایی که داریم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........و من ........از سکوت یک نفر دلگیرم.......... ........که حاضرم تمام ثانیه های عمرم را فرش قدومش کنم...... ....راستی چرا سکوت ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت ذره ی حسادت نمیکنم اگر با دیگری ببینمش؟مادرم ازبچگی به من یاد داد،اسباب بازی هایم را به بدبخت بیچاره ها بدهم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ بفهمه دوسش داری باوفامیشه... آدم بفهمه دوسش داری هارمیشه!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحکــم باش وقتی خیلی نرم شوی ؛ همه خـَمـَت می کنند ! حتی کسی که انتظار نداری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط یا جای غلط بودیم در زمان درست و همیشه همینگونه همدیگر را از دست داده ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کمتر اشک میریزم،دارم بزرگ میشوم یا سنگ !!!خدا میداند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ، روسری ات را بردار تا ببینم بر شب موهایت چند زمستان برف نشسته است ... تا من به بهار رسیده ام ... " سلامتي همه ي مادرها "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... زندگی ام نه تلخ است نه شیرین ... طعمی دارد نزدیکــ تهــ خیــار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. ميدوني فرق من با برف چيه ؟ . . . . . . . برف مياد و به زمين مي شينه ، ولي من همين جوري هم به دل ميشينم .