بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي مثل اسناد كهنه است.قدمت تاريخ آن را قيمتي ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خودكشي ما گرگهاست، بگذاريد جنگل بماند براي اين خرگوشهاي زيبا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایش فقط سکوی پرتابت شدند قاصدک برگرد خبردروغ بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون که 9 ماه لگدش زدی و یه بار ازت نپرسید چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر حرفامو خوردم دلم از دستت پره میرمو عاشق میشم شاید بهت بر بخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامتی اونـــایی کـــه مـــوقـــع خـــرج کـــردن واســـه رفـــیق و عـــشــقشــون... پــــول واســـشون حـــکــم ِ جـی اِل ایــکسو داره... راحــــــت از جـــــیب درمـــیاد...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت میکنی و فریاد مرا نمیشنوی! یک روز من سکوت خواهم کرد! و تو آن روز مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راضی ام روی پل چوبی که حتی ظرفیت یه نفرم نداره راه برم ولی مطمعن باشم مخاطب خاصم اونطرف پل تنها منتظرمه . . . . ولی نمیخوام رو پل سنگی راه برم و وقتی رسیدم اونطرف پل، مخاطب خاصمو با غریبه ببینم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم خوبی؟!دل من می خواهد که بدانی بی تو...دلم اندازه دنیا تنگ است...جای من یک دل سیر چشم در اینه بینداز و بگو بهترینم ای دوست(یادگار دیروز)! دل من سیر برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣـتـیِ ... ﺳﻼﻣـﺘـیِ .... ﺳﻼﻣـتـیِ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎیی ﻛﻪ ﺩﻟﺸﻭﻥ ﻳﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻭلی... ﺗـــﻨﻬـﺎیِ ﺗــﻨـﻬـﺎﻥ ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام هیچ گاه اندازه تنم نشد حتی وقتی که خودم بریدم و خودم دوختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســــــــته ام..... از اینــــکه هـــــــــر روز..به گـــــــــرمــی بــه صورتــــت لبخــــــنـد میِـــزنمـــــــ و تو نمـــــــــیدانی درونــــم چقــــــــــــــــــــدر ســـرد اســــــــــت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغرش رعد ما هم آوا شده ایم، طوفان شنیم و رقص صحرا شده ایم، هرلحظه که میرود زخود میشنوم، حیف است که بازیچه دنیا شده ایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــُدآیــــــآ نَــــسـ ـل مَــــن هیـــــچ گـ ـآه سکـــــــوتت رآ نمـــے بخــــــشَـ ـد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مغازه ي قلبم تنها گلي هستي که روش نوشتم دست نزنيد ، فروشي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت اونی نیست که مشکل نداشته باشه اونیه که با مشکلاتش مشکلی نداشته باشه.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي مثل اسناد كهنه است.قدمت تاريخ آن را قيمتي ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع خودكشي ما گرگهاست، بگذاريد جنگل بماند براي اين خرگوشهاي زيبا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایش فقط سکوی پرتابت شدند قاصدک برگرد خبردروغ بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون که 9 ماه لگدش زدی و یه بار ازت نپرسید چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر حرفامو خوردم دلم از دستت پره میرمو عاشق میشم شاید بهت بر بخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامتی اونـــایی کـــه مـــوقـــع خـــرج کـــردن واســـه رفـــیق و عـــشــقشــون... پــــول واســـشون حـــکــم ِ جـی اِل ایــکسو داره... راحــــــت از جـــــیب درمـــیاد...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سکوت میکنی و فریاد مرا نمیشنوی! یک روز من سکوت خواهم کرد! و تو آن روز مفهوم دیر شدن را خواهی فهمید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راضی ام روی پل چوبی که حتی ظرفیت یه نفرم نداره راه برم ولی مطمعن باشم مخاطب خاصم اونطرف پل تنها منتظرمه . . . . ولی نمیخوام رو پل سنگی راه برم و وقتی رسیدم اونطرف پل، مخاطب خاصمو با غریبه ببینم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم خوبی؟!دل من می خواهد که بدانی بی تو...دلم اندازه دنیا تنگ است...جای من یک دل سیر چشم در اینه بینداز و بگو بهترینم ای دوست(یادگار دیروز)! دل من سیر برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣـتـیِ ... ﺳﻼﻣـﺘـیِ .... ﺳﻼﻣـتـیِ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎیی ﻛﻪ ﺩﻟﺸﻭﻥ ﻳﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻭلی... ﺗـــﻨﻬـﺎیِ ﺗــﻨـﻬـﺎﻥ ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام هیچ گاه اندازه تنم نشد حتی وقتی که خودم بریدم و خودم دوختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خســــــــته ام..... از اینــــکه هـــــــــر روز..به گـــــــــرمــی بــه صورتــــت لبخــــــنـد میِـــزنمـــــــ و تو نمـــــــــیدانی درونــــم چقــــــــــــــــــــدر ســـرد اســــــــــت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغرش رعد ما هم آوا شده ایم، طوفان شنیم و رقص صحرا شده ایم، هرلحظه که میرود زخود میشنوم، حیف است که بازیچه دنیا شده ایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــُدآیــــــآ نَــــسـ ـل مَــــن هیـــــچ گـ ـآه سکـــــــوتت رآ نمـــے بخــــــشَـ ـد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مغازه ي قلبم تنها گلي هستي که روش نوشتم دست نزنيد ، فروشي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت اونی نیست که مشکل نداشته باشه اونیه که با مشکلاتش مشکلی نداشته باشه.....