بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافر باشي . . . . . . . . اما بي مادر نباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـرجـا چـراغـی روشنـه از تـرس تنـهـا بـودنـه . . . ای تـرسِ تنهـایـی مـن ایـنجـا چـراغـی روشنـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساده را احمق فرض نکنید.. باور کنید اینها خودشان نخواسته اند که ( هفت خط ) باشند ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و شب زیباست! ولی.. سکوتی که با صدای نفس های تو بشکند را باید قاب گرفت.... تا دیگر شب را با سکوت سر نکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت می گیره،هرچی هم که فکر می کنی کسی رو واسه درد دل کردن پیدا نمی کنی،تا اینکه چشمت می افته به سجاده گوشه اتاقت... بقیه شو هم که خودت می دونی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک پرهم که باشی.. باز احتمال پریدنت با یک تکپر دیگر است! این روزها برای اینکه آسوده باشی. باید پرو بال خودت را بسته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

we love MUHAMMAD

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دست هایم زمستانی هست که پشت هر پاییز بختِ عریانی ام را سفید می کند .. بیهوده به پایم نشسته ای من درخت بی بختم که هر پاییز عروس زمستان می شوم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که بدونی قلب مادرت میتپه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجز و قدرت نشود مانع بی باکی عشق  خانه شاه و گدا در ره سیلآب یکیست! ^_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست ، فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . . خودِ خودِ خودِت . . ! اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ ! "یه دوست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون اون دنیا اگه خواستی گناه های یواشکیمونو نشون بقیه بدی گریه های یواشکیمونم نشون بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي راسربازي فهميدكه مرخصي داشت. . . اما "جايي" براي رفتن نداشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را میسازیم آنها ما را ویران میکنند میبینی عدالتی در کار نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه مسلمون باشی و کل دنیا به پیامبرت حسودی کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست (خام بودم . پخته شدم . سوختم .)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافر باشي . . . . . . . . اما بي مادر نباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـرجـا چـراغـی روشنـه از تـرس تنـهـا بـودنـه . . . ای تـرسِ تنهـایـی مـن ایـنجـا چـراغـی روشنـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساده را احمق فرض نکنید.. باور کنید اینها خودشان نخواسته اند که ( هفت خط ) باشند ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و شب زیباست! ولی.. سکوتی که با صدای نفس های تو بشکند را باید قاب گرفت.... تا دیگر شب را با سکوت سر نکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت می گیره،هرچی هم که فکر می کنی کسی رو واسه درد دل کردن پیدا نمی کنی،تا اینکه چشمت می افته به سجاده گوشه اتاقت... بقیه شو هم که خودت می دونی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تک پرهم که باشی.. باز احتمال پریدنت با یک تکپر دیگر است! این روزها برای اینکه آسوده باشی. باید پرو بال خودت را بسته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

we love MUHAMMAD

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دست هایم زمستانی هست که پشت هر پاییز بختِ عریانی ام را سفید می کند .. بیهوده به پایم نشسته ای من درخت بی بختم که هر پاییز عروس زمستان می شوم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که بدونی قلب مادرت میتپه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجز و قدرت نشود مانع بی باکی عشق  خانه شاه و گدا در ره سیلآب یکیست! ^_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میخوای هر روز با یکی باشه مهــم نیست ، فقط سعی کن یه روزم خودت باشــی . . . خودِ خودِ خودِت . . ! اونوقته که دیگه افتخاراتـــ میشه افتضاحاتـــ ! "یه دوست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون اون دنیا اگه خواستی گناه های یواشکیمونو نشون بقیه بدی گریه های یواشکیمونم نشون بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي راسربازي فهميدكه مرخصي داشت. . . اما "جايي" براي رفتن نداشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را میسازیم آنها ما را ویران میکنند میبینی عدالتی در کار نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه مسلمون باشی و کل دنیا به پیامبرت حسودی کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست (خام بودم . پخته شدم . سوختم .)