بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑـِـــﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺑﺒﺨــﺸﻢ ... ﺧـُـــــﺪﺍ ﻧﯿﺴﺘﻢ , ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺮﻩ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺑـُﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪فَقَـــط یِـــه بـار دیگِــه میتــونَم  ↜قَلبَمــو↝بِـه کَسـی بِـدَم➜➜ ⇩◀▶⇩◀▶⇩◀▶⇩◀▶⇩◀▶ اونَـــم زَمــانیِـه کِه دُکتُـر تأییــد کُنِه مَــــرگِ مَغــــزی شُــدَم✘✘✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن ... ، نه زیبایی تو ، نه محبوبیتِ تو ،  مرا مجذوب خود نکرد ، تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی ... من عاشقت شدم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایــــــــــــت را بر اورده می کنــــــــــد . . . . . . آن کـــس که بـــرای خنــدانـــدن گلـــی اسمان را به گریــــه می انــــدازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜عشــــــــق میخــــــوای رفیـــــق؟ ☞ ♥صفحه اول شناسنامتو باز کــــن.♥ ✕ اسم 3 نفر هستش ✕ ☆خــــــودت☆ ☆بــــــابــــــات☆ ☆مــــــــادرت☆ ⇜این ع* ش* ق* ه ⇝

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یه روزایی به بـــــــودن بعضیـــا خیـــــلی احتیـــــاج داره که همیـــــشه این روزا دقیقــــــا مصـــــــادف میشــــــه بــــا روزایی که اصلا نیســـــت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اكنون زندگی ام چگونه میگذرد ، عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخم مرغ يك رنگ است ، اما !... وقتي شكستيش دو رنگ ميشود !! پس انتظار نداشته باش آدمي را كه شكستي با تو يك رنگ بماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو “گلم”! من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیـــــرمردی موبایلشو بـرد تعمیر کنه . . . بـعداز مدتی آقایی که موبایل تعمیر میکرد گفـت : موبایلت سالمه پدرجـان ، چیزیش نیست … پیـــــرمرد با صدای غمگین گفت : پس چـرا بـچه هام زنگ نمیزنن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﺍﺳـــــه ﺩﻝ ﮐـــﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﻓﻀــــﺎی ﻣﺠـــــﺎﺯی ﺑﺎﯾــﺪ ﯾــﮏ ﺩﻟﺨـــﻮﺷــــــﯽ ﺗـــﻮ ﺩﻧﯿــﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌـــی ﮐــﻨﺎﺭﺕ ﻧﺸسـ♡ـﺘﻪ ﺑﺎﺷـــــﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست در دست هم که قدم میزنید، خودت را که میسپاری به آغوشش ...گوشهایت پر میشود از حرفهای عاشقانه اش.اما...اگر سهم و قسمتت از زندگی او نباشد، قدرت تا ابد به دوش کشیدن این همه خاطره قشنگ را داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافر باشي . . . . . . . . اما بي مادر نباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـرجـا چـراغـی روشنـه از تـرس تنـهـا بـودنـه . . . ای تـرسِ تنهـایـی مـن ایـنجـا چـراغـی روشنـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساده را احمق فرض نکنید.. باور کنید اینها خودشان نخواسته اند که ( هفت خط ) باشند ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و شب زیباست! ولی.. سکوتی که با صدای نفس های تو بشکند را باید قاب گرفت.... تا دیگر شب را با سکوت سر نکنم....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑـِـــﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺑﺒﺨــﺸﻢ ... ﺧـُـــــﺪﺍ ﻧﯿﺴﺘﻢ , ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺮﻩ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺑـُﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪فَقَـــط یِـــه بـار دیگِــه میتــونَم  ↜قَلبَمــو↝بِـه کَسـی بِـدَم➜➜ ⇩◀▶⇩◀▶⇩◀▶⇩◀▶⇩◀▶ اونَـــم زَمــانیِـه کِه دُکتُـر تأییــد کُنِه مَــــرگِ مَغــــزی شُــدَم✘✘✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن ... ، نه زیبایی تو ، نه محبوبیتِ تو ،  مرا مجذوب خود نکرد ، تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی ... من عاشقت شدم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایــــــــــــت را بر اورده می کنــــــــــد . . . . . . آن کـــس که بـــرای خنــدانـــدن گلـــی اسمان را به گریــــه می انــــدازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜عشــــــــق میخــــــوای رفیـــــق؟ ☞ ♥صفحه اول شناسنامتو باز کــــن.♥ ✕ اسم 3 نفر هستش ✕ ☆خــــــودت☆ ☆بــــــابــــــات☆ ☆مــــــــادرت☆ ⇜این ع* ش* ق* ه ⇝

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم یه روزایی به بـــــــودن بعضیـــا خیـــــلی احتیـــــاج داره که همیـــــشه این روزا دقیقــــــا مصـــــــادف میشــــــه بــــا روزایی که اصلا نیســـــت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اكنون زندگی ام چگونه میگذرد ، عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخم مرغ يك رنگ است ، اما !... وقتي شكستيش دو رنگ ميشود !! پس انتظار نداشته باش آدمي را كه شكستي با تو يك رنگ بماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو “گلم”! من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیـــــرمردی موبایلشو بـرد تعمیر کنه . . . بـعداز مدتی آقایی که موبایل تعمیر میکرد گفـت : موبایلت سالمه پدرجـان ، چیزیش نیست … پیـــــرمرد با صدای غمگین گفت : پس چـرا بـچه هام زنگ نمیزنن؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﺍﺳـــــه ﺩﻝ ﮐـــﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﻓﻀــــﺎی ﻣﺠـــــﺎﺯی ﺑﺎﯾــﺪ ﯾــﮏ ﺩﻟﺨـــﻮﺷــــــﯽ ﺗـــﻮ ﺩﻧﯿــﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌـــی ﮐــﻨﺎﺭﺕ ﻧﺸسـ♡ـﺘﻪ ﺑﺎﺷـــــﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست در دست هم که قدم میزنید، خودت را که میسپاری به آغوشش ...گوشهایت پر میشود از حرفهای عاشقانه اش.اما...اگر سهم و قسمتت از زندگی او نباشد، قدرت تا ابد به دوش کشیدن این همه خاطره قشنگ را داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كافر باشي . . . . . . . . اما بي مادر نباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـرجـا چـراغـی روشنـه از تـرس تنـهـا بـودنـه . . . ای تـرسِ تنهـایـی مـن ایـنجـا چـراغـی روشنـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های ساده را احمق فرض نکنید.. باور کنید اینها خودشان نخواسته اند که ( هفت خط ) باشند ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و شب زیباست! ولی.. سکوتی که با صدای نفس های تو بشکند را باید قاب گرفت.... تا دیگر شب را با سکوت سر نکنم....