بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه هستی هدیه خدا به توست انچه میشوی هدیه تو به خداست پس بی نظیر باش چون بی نظیر خلق شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ف ی ل ت ر  کرده است  دل را  درد ......!  ببین..  "بــــــــــاز نمی شود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونیم که: می تونه منو بخندونه وقتـــــی نمی خوام حتی لبخند بزنم....♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزميني كه سايه آدمهاي كوچك بزرگ شد،در آن سرزمين آفتاب درحال غروب است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاره مترسك نشان دهنده ي آن است كه دربين عروسك ها هم فرق وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.همیشه میگن شکست مقدمه پیروزیه، نمیدونم پس من کی از دور مقدماتی صعود میکنم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی شعرمیگفتم برای غربت باران، ولی حالا خودم تنهاترم... تنهاتر از باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم, از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی علیه السلام: اگر خود را مشغول نکنی ، نفست تو را مشغول میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حجابی زن از بی عفتی او و بی عفتی زن از بی غیرتی مرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواکه بغض کندخداهم اگربرایش سیب بیاوردبازچیزی جزآغوش آدم آرامش نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستان خدا پیدابود... تا درانوقت که بی حوصله و تنهایی... و دلت از غم دنیا مملو... بزنی تکیه بران... و بخندی به همه رنج جهان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حال کسی که میجنگه و میبازه! بد ب حال کسی که نمیجنگه و میبازه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا مثل توپ باشيم ، هرچى محكم تر زمين خورديم ، بالا تر بريم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت ! من همان منم ؛ هنوز هم در این شبهای بی خواب و بی خاطره ، میان این کوچه های تاریک پرسه میزنم اما به هیچ ستارۀ دیگری سلام نخواهم کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را یاد گرفتم(ناپلئون)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه هستی هدیه خدا به توست انچه میشوی هدیه تو به خداست پس بی نظیر باش چون بی نظیر خلق شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ف ی ل ت ر  کرده است  دل را  درد ......!  ببین..  "بــــــــــاز نمی شود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونیم که: می تونه منو بخندونه وقتـــــی نمی خوام حتی لبخند بزنم....♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزميني كه سايه آدمهاي كوچك بزرگ شد،در آن سرزمين آفتاب درحال غروب است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاره مترسك نشان دهنده ي آن است كه دربين عروسك ها هم فرق وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.همیشه میگن شکست مقدمه پیروزیه، نمیدونم پس من کی از دور مقدماتی صعود میکنم :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی شعرمیگفتم برای غربت باران، ولی حالا خودم تنهاترم... تنهاتر از باران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم, از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی علیه السلام: اگر خود را مشغول نکنی ، نفست تو را مشغول میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حجابی زن از بی عفتی او و بی عفتی زن از بی غیرتی مرد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواکه بغض کندخداهم اگربرایش سیب بیاوردبازچیزی جزآغوش آدم آرامش نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستان خدا پیدابود... تا درانوقت که بی حوصله و تنهایی... و دلت از غم دنیا مملو... بزنی تکیه بران... و بخندی به همه رنج جهان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حال کسی که میجنگه و میبازه! بد ب حال کسی که نمیجنگه و میبازه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا مثل توپ باشيم ، هرچى محكم تر زمين خورديم ، بالا تر بريم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت راحت ! من همان منم ؛ هنوز هم در این شبهای بی خواب و بی خاطره ، میان این کوچه های تاریک پرسه میزنم اما به هیچ ستارۀ دیگری سلام نخواهم کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را یاد گرفتم(ناپلئون)