بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تومیدانیم کزپی هرتقدیر/حکمتی می آید منو فرسایش دل/ ماوتقدیروزمان/ چه شود آخر دلتنگیها؟!؟ خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی...؟ آدم های ساده... ساده هم عاشق میشوند ساده صبوری میکنند ساده عشق میورزند ساده می مانند اما...سخت دل میکنند آن وقت که دل میکنند جان میدهند،آدم های ساده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــــاهـــــــــــــــــــــی طوری زمین میخوری که یه عمر باید تمرین بلند شدن از روی زمین رو بکنی وقتی هم بلندشدی همش گیج مـــــــیـــــــــــــزنــــــــــــــــــــــی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ ولگرد هر عابرى را چند قدم بدرقه ميكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش مي شد "يكي بود،يكي نبود" را حذف كرد و "يكي هميشه هست" را نوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل يه جاده است، من و تو مسافراشيم قدر لحظه ها رو بدونيم ، ممکنه فردا نباشيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــت کـه گـرفــت، دیگر مـنـتِ زمیـــن را نــکـش! راهِ آسمـان بـاز است... پر بکش! او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدابگو،زمستانش سردنیست؛جمع کندتکرارفصلهایش را!من درتابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان ساییده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. مى خواهم اعتراف کنم! خسته ام.. من امانت دار خوبى نیستم.. “مرا” از من بگیر.. مال خودت.. من نمى توانم نگهش دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه آرزو داشتم سايه اش بالاي سرم باشد من كور بودم...  او سراسر نور بود سايه نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يادتان بود و باران گرفت دعايي به حال بيابان كنيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان من مثل گندمند یعنی یک دنیا برکت ونعمت.نبودنشان،قحطی وگرسنگی است ومن چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند ،مهربانیت راقدر میدانم و آنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم گناه را می خرم  کفرش به کنار  اما تنها خدای من بر زمینی. آن بهشت موعود که نویدش را می دهند در چشمان همیشه نگرانت خلاصه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مرده ایم قبول ولی ای مسیح من. یک جمعه هم زیارت اهل قبور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرون از طعام خالی دار// تا در او نور معرفت بینی// تهی از حکمتی به علت آن// که پُری از طعــام تا بینی»ذ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تومیدانیم کزپی هرتقدیر/حکمتی می آید منو فرسایش دل/ ماوتقدیروزمان/ چه شود آخر دلتنگیها؟!؟ خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی...؟ آدم های ساده... ساده هم عاشق میشوند ساده صبوری میکنند ساده عشق میورزند ساده می مانند اما...سخت دل میکنند آن وقت که دل میکنند جان میدهند،آدم های ساده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــــاهـــــــــــــــــــــی طوری زمین میخوری که یه عمر باید تمرین بلند شدن از روی زمین رو بکنی وقتی هم بلندشدی همش گیج مـــــــیـــــــــــــزنــــــــــــــــــــــی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ ولگرد هر عابرى را چند قدم بدرقه ميكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش مي شد "يكي بود،يكي نبود" را حذف كرد و "يكي هميشه هست" را نوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل يه جاده است، من و تو مسافراشيم قدر لحظه ها رو بدونيم ، ممکنه فردا نباشيم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــت کـه گـرفــت، دیگر مـنـتِ زمیـــن را نــکـش! راهِ آسمـان بـاز است... پر بکش! او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدابگو،زمستانش سردنیست؛جمع کندتکرارفصلهایش را!من درتابستانش هم از بی وفایی دندان به دندان ساییده ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. مى خواهم اعتراف کنم! خسته ام.. من امانت دار خوبى نیستم.. “مرا” از من بگیر.. مال خودت.. من نمى توانم نگهش دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه آرزو داشتم سايه اش بالاي سرم باشد من كور بودم...  او سراسر نور بود سايه نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يادتان بود و باران گرفت دعايي به حال بيابان كنيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان من مثل گندمند یعنی یک دنیا برکت ونعمت.نبودنشان،قحطی وگرسنگی است ومن چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند ،مهربانیت راقدر میدانم و آنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم گناه را می خرم  کفرش به کنار  اما تنها خدای من بر زمینی. آن بهشت موعود که نویدش را می دهند در چشمان همیشه نگرانت خلاصه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مرده ایم قبول ولی ای مسیح من. یک جمعه هم زیارت اهل قبور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرون از طعام خالی دار// تا در او نور معرفت بینی// تهی از حکمتی به علت آن// که پُری از طعــام تا بینی»ذ