بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان رو معرفت... پس سلام ای عاشق لوتی صفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک جفت لنگه کفش ، هرچند کهنه ، بهتر از یک جفت لنگه کفش هر چند نو ولی، تا به تاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان اینهمه نامردی باید شیطان رابستایم که دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق ما نیست اگر بی تپش و سرد شدیم /یا که از دهکده سبز خدا طرد شدیم/هیچ تقصیر کسی نیست اگر رنجوریم /روشنی هست خدا هست ولی ما کوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی به تنگ آمده ام .... .از انتظار کشیدن خسته ام ... ...برای همین است که مرده ام ..جالب است که مرده ها هم انتظار میکشند.... ..بدبختی را ببین :::من دنیایم را به انتظار باختم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش ..... ..........اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ........ ..........همه رهگذرند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست قشنگ باشی، قشنگ اینه که مهم باشی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دردمندترین کلمه تو دنیا چیه  اخ  اخ که دلم چقدر هواتو کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کنار مشتی خاک در دور دست خودم تنها نشسته ام اوج خودم را گم کرده ام میترسم از لحظه ی بعد واز این پنجره ای که به روی احساسم گشوده شده...." سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق آرزويم را مي گشايم تا نگويند از هيچ پر است.ياد تو افتخاريست در دارايي دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام میزنی که تنهایی ام راتکانده باشی به چه دل خوش کرده ای؟تکاندن برف از شانه ادم برفی..........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عشق بر همه‌چیز پیروز می‌شود، پول به همه‌چیز دست می‌یابد، همه‌چیز به مرگ ختم می‌شود، زمان همه‌چیز را می‌بلعد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی هستند وقتی میخوای بخوابی به جای کلمه شب بخیر میگند مال خودمی اگه یه دونه اش رو داری مواظب باش از دستش ندی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنـــــدگـــ ـی قهـــــ ـر نــــکــ ـن ، دنـــیـ ــا منــــت هیـــــچکــ ـس را نمی کـــــشــ ـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـ ــم تنــگ مـــی شود ، گـ ــاهـــی بـــرای حــ ـــرف هـای معمـــولــ ـی برای حــــ ـرف هــ ـای ســ ـاده بـــ ـرای «چـــ ـه هـــوای خـــوبـــ ـی» / «دیـشــ ـب چــ ـه خــ ـوردی؟»

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان رو معرفت... پس سلام ای عاشق لوتی صفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک جفت لنگه کفش ، هرچند کهنه ، بهتر از یک جفت لنگه کفش هر چند نو ولی، تا به تاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان اینهمه نامردی باید شیطان رابستایم که دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق ما نیست اگر بی تپش و سرد شدیم /یا که از دهکده سبز خدا طرد شدیم/هیچ تقصیر کسی نیست اگر رنجوریم /روشنی هست خدا هست ولی ما کوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی به تنگ آمده ام .... .از انتظار کشیدن خسته ام ... ...برای همین است که مرده ام ..جالب است که مرده ها هم انتظار میکشند.... ..بدبختی را ببین :::من دنیایم را به انتظار باختم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش ..... ..........اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ........ ..........همه رهگذرند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست قشنگ باشی، قشنگ اینه که مهم باشی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دردمندترین کلمه تو دنیا چیه  اخ  اخ که دلم چقدر هواتو کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کنار مشتی خاک در دور دست خودم تنها نشسته ام اوج خودم را گم کرده ام میترسم از لحظه ی بعد واز این پنجره ای که به روی احساسم گشوده شده...." سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق آرزويم را مي گشايم تا نگويند از هيچ پر است.ياد تو افتخاريست در دارايي دلم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام میزنی که تنهایی ام راتکانده باشی به چه دل خوش کرده ای؟تکاندن برف از شانه ادم برفی..........!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«هرچه انسان تهی‌مغزتر باشد خوشحال‌تر خواهد بود.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«عشق بر همه‌چیز پیروز می‌شود، پول به همه‌چیز دست می‌یابد، همه‌چیز به مرگ ختم می‌شود، زمان همه‌چیز را می‌بلعد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی هستند وقتی میخوای بخوابی به جای کلمه شب بخیر میگند مال خودمی اگه یه دونه اش رو داری مواظب باش از دستش ندی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زنـــــدگـــ ـی قهـــــ ـر نــــکــ ـن ، دنـــیـ ــا منــــت هیـــــچکــ ـس را نمی کـــــشــ ـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـ ــم تنــگ مـــی شود ، گـ ــاهـــی بـــرای حــ ـــرف هـای معمـــولــ ـی برای حــــ ـرف هــ ـای ســ ـاده بـــ ـرای «چـــ ـه هـــوای خـــوبـــ ـی» / «دیـشــ ـب چــ ـه خــ ـوردی؟»