بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن به اين معنا نيست كه همه چيز كامل است  اين بدان معناست كه شما تصميم بر رفع موانع داريد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايي،سرآمد همه خوبي هاست و ناداني سرآمد همه بدي ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج ناداني اين است كه آدمي به ناداني خود ببالد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند حتی اگر خدا هم اجازه برداشتن سیب را بدهد چیزی به جز آغوش آدم آرامش نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان را به از خاموشي نيست و گر اين مصلحت بدانستي نادان نبودي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند ، به جای شمع ، گرد چراغ بی احساس خیابان میمیرند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا،نادان را مي شناسد چرا كه خود زماني نادان بوده است. نادان دانا را نمي شناسد، چرا كه هرگز دانا نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد،  این است که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد ترین مردم لزوماً بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد :")

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... قسم به اسمت که نام بلندت سرود تمام آهنگ های تنهایی است و تنها شاهد صدای نبضم غزل اشک های مادرانه توست. تقدیم به تمام مادران دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... شب زنده داری ها و دل نگرانی هایت را به دنیا نمی دهم که تویی الهه سراسر نیازم و تنها تنی که همیشه به ساز دل خوب می نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آنکه سراغی ازتونمیگیرد دلتنگترين براي دیدنت است واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود.همیشه آنکه تو،اورا نمی بینی،نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی ندارم ... من حاضرم حتی جانم به لبم برسد ... اگر جانم تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همه هستی/اگرتنهاشدی من باتوام/خسته دل از هرکه و هرجا شدی من باتوام/گربکنج بی کسی آمیختی بادرد خویش/دلگران از مردم دنیا شدی من باتوام ((خدای تو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه افـتـخـارِ غـیـور مـردانِ ایـرانـی..! کـه دسـتـاشـون رو در هـم قـفـل مـی کـردن.. تـا تـو ایـن حـلـقـه ی بـزرگ، در اَمـان بـاشـند بـانـوهـایِ سـرزمـنیشـون.. وقــتِ راهـپـیـمـایـی.."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عمر غنچه ماندیم و تبسمی نکردی که دلت نخواست یکدم دل ما شکفته باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن به اين معنا نيست كه همه چيز كامل است  اين بدان معناست كه شما تصميم بر رفع موانع داريد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايي،سرآمد همه خوبي هاست و ناداني سرآمد همه بدي ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج ناداني اين است كه آدمي به ناداني خود ببالد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند حتی اگر خدا هم اجازه برداشتن سیب را بدهد چیزی به جز آغوش آدم آرامش نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان را به از خاموشي نيست و گر اين مصلحت بدانستي نادان نبودي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند ، به جای شمع ، گرد چراغ بی احساس خیابان میمیرند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا،نادان را مي شناسد چرا كه خود زماني نادان بوده است. نادان دانا را نمي شناسد، چرا كه هرگز دانا نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد،  این است که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد ترین مردم لزوماً بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد :")

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... قسم به اسمت که نام بلندت سرود تمام آهنگ های تنهایی است و تنها شاهد صدای نبضم غزل اشک های مادرانه توست. تقدیم به تمام مادران دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... شب زنده داری ها و دل نگرانی هایت را به دنیا نمی دهم که تویی الهه سراسر نیازم و تنها تنی که همیشه به ساز دل خوب می نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آنکه سراغی ازتونمیگیرد دلتنگترين براي دیدنت است واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود.همیشه آنکه تو،اورا نمی بینی،نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی ندارم ... من حاضرم حتی جانم به لبم برسد ... اگر جانم تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همه هستی/اگرتنهاشدی من باتوام/خسته دل از هرکه و هرجا شدی من باتوام/گربکنج بی کسی آمیختی بادرد خویش/دلگران از مردم دنیا شدی من باتوام ((خدای تو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه افـتـخـارِ غـیـور مـردانِ ایـرانـی..! کـه دسـتـاشـون رو در هـم قـفـل مـی کـردن.. تـا تـو ایـن حـلـقـه ی بـزرگ، در اَمـان بـاشـند بـانـوهـایِ سـرزمـنیشـون.. وقــتِ راهـپـیـمـایـی.."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عمر غنچه ماندیم و تبسمی نکردی که دلت نخواست یکدم دل ما شکفته باشد