بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه نا تمام دردم ای دوست ،پایان مرا فقط تو میدانی و غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زًنـــــها مثل ســـکوت هستند... با کوچکترین حـــــرفی میشکنند...! مًــــردها مثل « باران بهاری » هستند . هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهار حریق که سهل است.....اگر توانستی اتش عشق را از وجودت مهار کنی"قهرمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنیاست بخند...آدمک مرگ همینجاست بخند...دست خطی که تو را عاشق کرد..شوخی کاغذی ماست بخند..آدمک خر نشوی گریه کنی!؟..کل دنیا سراب است بخند..آن خدایی که بزرگش خواندی...بخدا مثل تو تنهاست بخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی یادگرفتم دوست شوم، بخندم،ببخشم ولي خوبان را فراموش نكنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتنهایی بریدم تابدانی که تنهایی برایم باوفانیست، نوشتم ازتوبودن تابدانی بی توبودن هم صفانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تو تنهایی زندگی کرد خندید سفر کرد ولی سخته تنهایی تنهایی رو تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز! وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد: پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!! چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کار بردن این جمله یعنی عبرت نگرفتن از تجربه ی دیگران :  " آره ، می دونم چی میگی... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خزان چون ديد او يار خلاف در كشيد او رو و سر زير لحاف‏ گفت يار بد بلا آشفتن است چون كه او آمد طريقم خفتن است‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان روشن شدن كبريتي است و مرگش خاموشي آن ..بنگر در اين فاصله چه كردي؟گرما بخشيدي يا سوزاندي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا سلامتي اسم خودتو گذاشتي مرد ... تا يادش ميوفتي سريع در اتاقو قفل مي كني تا نيم ساعت ك چي؟!! قرمزي چشات رفت ... گرفتگي صداتو چيكار مي كني ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی چيزايی رو که شما می گين می شنوه. ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن. اما بهترين دوستان؛ حرفايی رو که شما هرگز نمی گين می شنون :")

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت كردم ، زير شرشر آب دوش حموم گريه كنم ، تا ن كسي صدامو بشنوه ... ن كسي اشكامو بفهمه ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه نا تمام دردم ای دوست ،پایان مرا فقط تو میدانی و غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زًنـــــها مثل ســـکوت هستند... با کوچکترین حـــــرفی میشکنند...! مًــــردها مثل « باران بهاری » هستند . هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهار حریق که سهل است.....اگر توانستی اتش عشق را از وجودت مهار کنی"قهرمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنیاست بخند...آدمک مرگ همینجاست بخند...دست خطی که تو را عاشق کرد..شوخی کاغذی ماست بخند..آدمک خر نشوی گریه کنی!؟..کل دنیا سراب است بخند..آن خدایی که بزرگش خواندی...بخدا مثل تو تنهاست بخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی یادگرفتم دوست شوم، بخندم،ببخشم ولي خوبان را فراموش نكنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتنهایی بریدم تابدانی که تنهایی برایم باوفانیست، نوشتم ازتوبودن تابدانی بی توبودن هم صفانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تو تنهایی زندگی کرد خندید سفر کرد ولی سخته تنهایی تنهایی رو تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز! وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد: پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!! چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کار بردن این جمله یعنی عبرت نگرفتن از تجربه ی دیگران :  " آره ، می دونم چی میگی... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خزان چون ديد او يار خلاف در كشيد او رو و سر زير لحاف‏ گفت يار بد بلا آشفتن است چون كه او آمد طريقم خفتن است‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان روشن شدن كبريتي است و مرگش خاموشي آن ..بنگر در اين فاصله چه كردي؟گرما بخشيدي يا سوزاندي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی بهترین فرزندان نیز دشمن جان پدر و مادرانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا سلامتي اسم خودتو گذاشتي مرد ... تا يادش ميوفتي سريع در اتاقو قفل مي كني تا نيم ساعت ك چي؟!! قرمزي چشات رفت ... گرفتگي صداتو چيكار مي كني ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی چيزايی رو که شما می گين می شنوه. ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن. اما بهترين دوستان؛ حرفايی رو که شما هرگز نمی گين می شنون :")

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت كردم ، زير شرشر آب دوش حموم گريه كنم ، تا ن كسي صدامو بشنوه ... ن كسي اشكامو بفهمه ...