بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد ! چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خودخواهي كسي به تنگ آمدي او را خوار نكن ..بهتر انكه چند روزي رهايش كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادت بــاشد : "خــداونـــد" ، بنــدگان خـود را بـــا آنچــه بـــدان " دل بستـه " انــد مـــی آزمـــاید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیامهایت نمی رسند ، سیم بانان را خبر کن ، شاید کاجی افتاده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه نا تمام دردم ای دوست ،پایان مرا فقط تو میدانی و غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زًنـــــها مثل ســـکوت هستند... با کوچکترین حـــــرفی میشکنند...! مًــــردها مثل « باران بهاری » هستند . هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهار حریق که سهل است.....اگر توانستی اتش عشق را از وجودت مهار کنی"قهرمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنیاست بخند...آدمک مرگ همینجاست بخند...دست خطی که تو را عاشق کرد..شوخی کاغذی ماست بخند..آدمک خر نشوی گریه کنی!؟..کل دنیا سراب است بخند..آن خدایی که بزرگش خواندی...بخدا مثل تو تنهاست بخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی یادگرفتم دوست شوم، بخندم،ببخشم ولي خوبان را فراموش نكنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتنهایی بریدم تابدانی که تنهایی برایم باوفانیست، نوشتم ازتوبودن تابدانی بی توبودن هم صفانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تو تنهایی زندگی کرد خندید سفر کرد ولی سخته تنهایی تنهایی رو تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز! وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد: پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!! چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کار بردن این جمله یعنی عبرت نگرفتن از تجربه ی دیگران :  " آره ، می دونم چی میگی... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خزان چون ديد او يار خلاف در كشيد او رو و سر زير لحاف‏ گفت يار بد بلا آشفتن است چون كه او آمد طريقم خفتن است‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان روشن شدن كبريتي است و مرگش خاموشي آن ..بنگر در اين فاصله چه كردي؟گرما بخشيدي يا سوزاندي؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد ! چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خودخواهي كسي به تنگ آمدي او را خوار نكن ..بهتر انكه چند روزي رهايش كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادت بــاشد : "خــداونـــد" ، بنــدگان خـود را بـــا آنچــه بـــدان " دل بستـه " انــد مـــی آزمـــاید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیامهایت نمی رسند ، سیم بانان را خبر کن ، شاید کاجی افتاده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه نا تمام دردم ای دوست ،پایان مرا فقط تو میدانی و غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زًنـــــها مثل ســـکوت هستند... با کوچکترین حـــــرفی میشکنند...! مًــــردها مثل « باران بهاری » هستند . هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهار حریق که سهل است.....اگر توانستی اتش عشق را از وجودت مهار کنی"قهرمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنیاست بخند...آدمک مرگ همینجاست بخند...دست خطی که تو را عاشق کرد..شوخی کاغذی ماست بخند..آدمک خر نشوی گریه کنی!؟..کل دنیا سراب است بخند..آن خدایی که بزرگش خواندی...بخدا مثل تو تنهاست بخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی یادگرفتم دوست شوم، بخندم،ببخشم ولي خوبان را فراموش نكنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتنهایی بریدم تابدانی که تنهایی برایم باوفانیست، نوشتم ازتوبودن تابدانی بی توبودن هم صفانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تو تنهایی زندگی کرد خندید سفر کرد ولی سخته تنهایی تنهایی رو تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز! وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد: پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!! چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کار بردن این جمله یعنی عبرت نگرفتن از تجربه ی دیگران :  " آره ، می دونم چی میگی... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خزان چون ديد او يار خلاف در كشيد او رو و سر زير لحاف‏ گفت يار بد بلا آشفتن است چون كه او آمد طريقم خفتن است‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد انسان روشن شدن كبريتي است و مرگش خاموشي آن ..بنگر در اين فاصله چه كردي؟گرما بخشيدي يا سوزاندي؟