بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر را به خاطر بازگشت دوباره تو دوست دارم، شب را به خاطر صبح با تو بودن و دوری را به خاطر آغاز مهربانی. این طور است که همه چیز، حتی تلخی ها، هم به خاطر تو قشنگ و دوست داشتنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــنـجـــــــا ... دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن} آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن} ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را باز کن و از این هوای بارانی لذت ببر..خوشبختانه باران ارث پدری هیچ کس نیست. حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی آدم نیمرو باشه ولی دورو نباشه دورویی خعلی بده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی مرد هایی که هنوز مرد نشده بودن ولی مجبورشدن مسئولیت مرد بودن رو به دوش بکشن ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا .... بعضی خاطرات گوشه ی ذهنمون می مونن ! كه یادمون بیارن كه یه زمانی خریتمون در چه حدی بوده ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هرکس بیادم هست تو بیادش باش اگر کنارم نیست تو کنارش باش اگر تنهاست تو پناهش باش اگر غم دارد تو غمخوآرش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی میرنجونتت .. اول به وسعت یه رودخونه گریه کن و بعدش یه پل بساز و از روش رد شو ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا رو شکر نمیکنی حقی نداری بعد از هر اشکی اون رو سرزنش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا , خطا از من است , ميدانم از من است که سالهاست گفته ام " اياک نعبد" اما به ديگران دلسپرده ام از من است که سالهاست گفته ام " اياک نستعين " اما به ديگران تکيه کرده ام ... اما تو رهايم نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم....کسی که فرش میبافه نباید رو حصیر باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی و دیگه بر نگشتی بهت قول نمیدم منتظرت بمونم اما ازت میخوام هر موقع بر گشتی یه شاخه گل روی قبرم بزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی, روز زمستونیت قشنگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز دعا نیست مرا ، تا که کنم هدیه تورا، بپذیرش که دعا هدیه درویشان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دريغ و حسرت هميشگي! ناگهان چقدر زود دير ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تو را به خاطر هیچ خواسته ای دوست دارند، بخاطر بسپار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر را به خاطر بازگشت دوباره تو دوست دارم، شب را به خاطر صبح با تو بودن و دوری را به خاطر آغاز مهربانی. این طور است که همه چیز، حتی تلخی ها، هم به خاطر تو قشنگ و دوست داشتنی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــنـجـــــــا ... دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن} آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن} ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره را باز کن و از این هوای بارانی لذت ببر..خوشبختانه باران ارث پدری هیچ کس نیست. حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی آدم نیمرو باشه ولی دورو نباشه دورویی خعلی بده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی مرد هایی که هنوز مرد نشده بودن ولی مجبورشدن مسئولیت مرد بودن رو به دوش بکشن ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا .... بعضی خاطرات گوشه ی ذهنمون می مونن ! كه یادمون بیارن كه یه زمانی خریتمون در چه حدی بوده ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هرکس بیادم هست تو بیادش باش اگر کنارم نیست تو کنارش باش اگر تنهاست تو پناهش باش اگر غم دارد تو غمخوآرش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی میرنجونتت .. اول به وسعت یه رودخونه گریه کن و بعدش یه پل بساز و از روش رد شو ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا رو شکر نمیکنی حقی نداری بعد از هر اشکی اون رو سرزنش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا , خطا از من است , ميدانم از من است که سالهاست گفته ام " اياک نعبد" اما به ديگران دلسپرده ام از من است که سالهاست گفته ام " اياک نستعين " اما به ديگران تکيه کرده ام ... اما تو رهايم نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم....کسی که فرش میبافه نباید رو حصیر باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی و دیگه بر نگشتی بهت قول نمیدم منتظرت بمونم اما ازت میخوام هر موقع بر گشتی یه شاخه گل روی قبرم بزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی, روز زمستونیت قشنگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز دعا نیست مرا ، تا که کنم هدیه تورا، بپذیرش که دعا هدیه درویشان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دريغ و حسرت هميشگي! ناگهان چقدر زود دير ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تو را به خاطر هیچ خواسته ای دوست دارند، بخاطر بسپار