بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها خیلی زود همراهان صمیمی را فراموش میکنن!همین ک باران بند امد خیلی ها چترهایشان را جا میگذارند... خیلی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند که ناخودآگاه از خودمان می رنجانیم ؛ مثل ساعتهایی که صبح دلسوزانه زنگ می زنند و در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم ، بعد می فهمیم که خیلی دیر شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرابی را دیدی تظاهر کن که سیرابی !!! مگذار به دروغش افتخار کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا داره سرد میشه مواظب باش کسی از سردی هوا به گرمی قلبت پناه نبره... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای اونیکه اگه تودنیاواسش جانباشه،توقلبم اندازه تموم دنیاواسش جاهست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حالا که داری میروی تا روزهایت را بدون من سپری کنی بر سر دو راهی که رسیدی بپیچ به چپ"به جهنم " ختم میشود.........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا این تیکه کلام رو یادتونه ؟  ( آآآ زی زی گولو ... آسی پاسی ... درا کولا .. تا .. به .. تا ... ) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کعبه گفتم تو از خاکی و من از خاک، پس چرا من دور تو بگردم و تو نگردی؟ در همان موقع ندا آمد که میگفت: تو با پا آمدی باید بگردی برو با دل بیا تا من بگردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها همه چیزهای خوب به "مخاطب های خــــــــاصّ" ختم می شود... بیچاره ما " عــــــــــــــــــــــام " ها ... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمت دارد . . . آدم بودن را میگویم ! این را میشود از مترسک ها آموخت  آن ها تمام عمر می ایستند تا آدم حسابشان کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفنم را مشکی ببافید . . . تنها همدردم شب بود نمیخواهم خیانتم را ببیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یعضی ها باید گفت : عزیزم موقع عــــــرق خــــــوردن نوع سگــــــیش رو انتــــــخاب کن شایــــــــــــــــــــــــــــد یه کم با وفــــــا بشی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سرگذشتمان چنین بود که ما به دنیا امدیمو دنیا به ما نیامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتها چقدر ساده عروسك ميشويم . . . . نه لبخند ميزنيم نه شكايت ميكنيم فقط احمقانه سكوت ميكنيم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اشتباهات دیگران را بر روی دل ننویسیم و خوبی هایشان را از یاد نبریم، همیشه راهی برای بخشیدن آنها پیدا میکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو نقاش را ثروتمند کرد.شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.کارگردان جایزه ها را درو کرد...و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها خیلی زود همراهان صمیمی را فراموش میکنن!همین ک باران بند امد خیلی ها چترهایشان را جا میگذارند... خیلی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند که ناخودآگاه از خودمان می رنجانیم ؛ مثل ساعتهایی که صبح دلسوزانه زنگ می زنند و در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم ، بعد می فهمیم که خیلی دیر شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرابی را دیدی تظاهر کن که سیرابی !!! مگذار به دروغش افتخار کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا داره سرد میشه مواظب باش کسی از سردی هوا به گرمی قلبت پناه نبره... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای اونیکه اگه تودنیاواسش جانباشه،توقلبم اندازه تموم دنیاواسش جاهست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حالا که داری میروی تا روزهایت را بدون من سپری کنی بر سر دو راهی که رسیدی بپیچ به چپ"به جهنم " ختم میشود.........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا این تیکه کلام رو یادتونه ؟  ( آآآ زی زی گولو ... آسی پاسی ... درا کولا .. تا .. به .. تا ... ) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کعبه گفتم تو از خاکی و من از خاک، پس چرا من دور تو بگردم و تو نگردی؟ در همان موقع ندا آمد که میگفت: تو با پا آمدی باید بگردی برو با دل بیا تا من بگردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها همه چیزهای خوب به "مخاطب های خــــــــاصّ" ختم می شود... بیچاره ما " عــــــــــــــــــــــام " ها ... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زحمت دارد . . . آدم بودن را میگویم ! این را میشود از مترسک ها آموخت  آن ها تمام عمر می ایستند تا آدم حسابشان کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفنم را مشکی ببافید . . . تنها همدردم شب بود نمیخواهم خیانتم را ببیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یعضی ها باید گفت : عزیزم موقع عــــــرق خــــــوردن نوع سگــــــیش رو انتــــــخاب کن شایــــــــــــــــــــــــــــد یه کم با وفــــــا بشی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سرگذشتمان چنین بود که ما به دنیا امدیمو دنیا به ما نیامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي وقتها چقدر ساده عروسك ميشويم . . . . نه لبخند ميزنيم نه شكايت ميكنيم فقط احمقانه سكوت ميكنيم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر اشتباهات دیگران را بر روی دل ننویسیم و خوبی هایشان را از یاد نبریم، همیشه راهی برای بخشیدن آنها پیدا میکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابلو نقاش را ثروتمند کرد.شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.کارگردان جایزه ها را درو کرد...و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...