بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که از هر چه ترسیدیم به سرمان آمد ! پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ تنهای ِ مَجازی به این دوره زمانه و عصر ِ شبکه ها ربطی ندارد ... ، اولین بار ... آدم ِ تنهای ِ مجازی در آیینه دیده شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... چه کنم ... ؟! ، من مانده ام با این همه توئی که نمانده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع Delete فولدر خاطراتت ، ذهنم Error می دهد ! گمانم یکی از فایلها در حال اجراست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازتو چیزی نمی خواهم، فقط گاهی نگاهی اشتباهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق معامله فسخ شد!!! در قبال دنیا یک تار مویت را میخواستند... ندادم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یک سنجاقک به تو دل میبندد و تو هر روز سحر مینشینی لب حوض تا بیاید از راه ، از خم پیچک نیلوفرها روی موهای سرت بنشیند یا که از قطره اب کف دستت بخورد ... گاه یک سنجاقک همه معنی یک زندگی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـــیـا مـشــــــتــش را بــاز کــرد، شـــــــهــــدا " گــــل " بــودنـــد و مــا " پــــــــوچ "؛ خـــدا آنــهــا را بـــــرد و زمـــان مــــــا را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شخصیت درونی آدم ها بشوید چیزی که حتی بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انگشتانم که مینگرم به یادت می افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دنیا پره از حادثه های وارونه عاشق یکی میشی که عاشقی نمی دونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی تنها در یک مقطع زمانی میتونه ب همه ی آرزوهاش برسه اونم تو {خیالش} 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ومن.... ....تمام احساسم را در دو کلمه برایش خلاصه کردم""دوستت دارم"" ....ترکم کرد.... ....او فقط عروسکی برای سرگرمی میخواست ...... ......من بهترین عروسکش بودم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......و او..... .....تمام احساسش را .... .....پاره های قلبش رادیدم..... ........به خاطر من خود را ذره ذره کرد...... ..ندیدم ....پاره های دلش را که میگفت ::با من بمان.......من پست ترین مرد زمینم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....و شما...... ...زود قضاوت نکنید... ...من دوستش داشتم که ترکش کردم.... ...من آخر راه بودم ولی او هنوز اول راه........ .........اکنون او بهترین را دارد و من هیچ........ .....مرد بودم یا نه ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته دهقان مصيبت زده را خواب گرفته ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که از هر چه ترسیدیم به سرمان آمد ! پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ِ تنهای ِ مَجازی به این دوره زمانه و عصر ِ شبکه ها ربطی ندارد ... ، اولین بار ... آدم ِ تنهای ِ مجازی در آیینه دیده شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... چه کنم ... ؟! ، من مانده ام با این همه توئی که نمانده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقع Delete فولدر خاطراتت ، ذهنم Error می دهد ! گمانم یکی از فایلها در حال اجراست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازتو چیزی نمی خواهم، فقط گاهی نگاهی اشتباهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق معامله فسخ شد!!! در قبال دنیا یک تار مویت را میخواستند... ندادم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یک سنجاقک به تو دل میبندد و تو هر روز سحر مینشینی لب حوض تا بیاید از راه ، از خم پیچک نیلوفرها روی موهای سرت بنشیند یا که از قطره اب کف دستت بخورد ... گاه یک سنجاقک همه معنی یک زندگی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـــیـا مـشــــــتــش را بــاز کــرد، شـــــــهــــدا " گــــل " بــودنـــد و مــا " پــــــــوچ "؛ خـــدا آنــهــا را بـــــرد و زمـــان مــــــا را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شخصیت درونی آدم ها بشوید چیزی که حتی بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انگشتانم که مینگرم به یادت می افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دنیا پره از حادثه های وارونه عاشق یکی میشی که عاشقی نمی دونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی تنها در یک مقطع زمانی میتونه ب همه ی آرزوهاش برسه اونم تو {خیالش} 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ومن.... ....تمام احساسم را در دو کلمه برایش خلاصه کردم""دوستت دارم"" ....ترکم کرد.... ....او فقط عروسکی برای سرگرمی میخواست ...... ......من بهترین عروسکش بودم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......و او..... .....تمام احساسش را .... .....پاره های قلبش رادیدم..... ........به خاطر من خود را ذره ذره کرد...... ..ندیدم ....پاره های دلش را که میگفت ::با من بمان.......من پست ترین مرد زمینم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....و شما...... ...زود قضاوت نکنید... ...من دوستش داشتم که ترکش کردم.... ...من آخر راه بودم ولی او هنوز اول راه........ .........اکنون او بهترین را دارد و من هیچ........ .....مرد بودم یا نه ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته دهقان مصيبت زده را خواب گرفته ....