بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ومن.... ....تمام احساسم را در دو کلمه برایش خلاصه کردم""دوستت دارم"" ....ترکم کرد.... ....او فقط عروسکی برای سرگرمی میخواست ...... ......من بهترین عروسکش بودم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......و او..... .....تمام احساسش را .... .....پاره های قلبش رادیدم..... ........به خاطر من خود را ذره ذره کرد...... ..ندیدم ....پاره های دلش را که میگفت ::با من بمان.......من پست ترین مرد زمینم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....و شما...... ...زود قضاوت نکنید... ...من دوستش داشتم که ترکش کردم.... ...من آخر راه بودم ولی او هنوز اول راه........ .........اکنون او بهترین را دارد و من هیچ........ .....مرد بودم یا نه ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته دهقان مصيبت زده را خواب گرفته ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر کوه بلند! سبزه زاریست پر ازیاد خدا، و در آن باغ کسی میخواند! که خدا هست دگر غصه چرا؟! آرزو دارم!!! خورشید رهایت نکند،غم صدایت نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی گذاشت رفت نگران خودت نباش که تنها شدی  نگران دلت باش که بهت اعتماد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام با قشنگی معرفتت دنیایی بسازم که تموم عالم بشن تماشاگر دنیای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوست بداری و گمان کنی که دوستت دارد، و اینکه او یگانه هستی تو باشد و تو... یکی از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما مثل لیوان میمونن … زیادتر از ظرفیت که بهشون بها بدی سر ریز میکنن ،  اول خودشونو به گند میکشن بعد دور و برشون رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هیچ حرفه ای بلند نیستند عرضه هیچ کاری هم ندارن اما... تو ناراحت کردن آدما حرفه ایند!!! نه خدایش اینطور نیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از دوشـواری هـایِ زنـدگـیِ آتـش نـشـانـا ایـنـه کـه .. C.P.R"احـیـایِ قـلـبـی ریـوی" مـصـدومـش جــواب نـده.. خـیـلـی دشـواره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما موجودات خاكي نيستيم كه به بهشت مي رويم. ما موجودات بهشتي هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی به هم میرسیم زمین بیهوده گرد نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر کسانیکه از پاکیشان دوستی اغاز میشود از صداقتشان دوستی ادامه میابد و از وفایشان ذوستی پایانی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم همانیست که وقتی چای می خورد از لرزش دستانش دیگر چیزی در نعلبکی باقی نمی ماند و هم اوست که می گوید: به من تکیه کن... آری او امن ترین و محکم ترین تکیه گاهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختر معلولی که گفت:خوشحالم که هر کسی منو میبینه فقط و فقط یه جمله میگه:خدا رو شکر!!! 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...ومن.... ....تمام احساسم را در دو کلمه برایش خلاصه کردم""دوستت دارم"" ....ترکم کرد.... ....او فقط عروسکی برای سرگرمی میخواست ...... ......من بهترین عروسکش بودم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......و او..... .....تمام احساسش را .... .....پاره های قلبش رادیدم..... ........به خاطر من خود را ذره ذره کرد...... ..ندیدم ....پاره های دلش را که میگفت ::با من بمان.......من پست ترین مرد زمینم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....و شما...... ...زود قضاوت نکنید... ...من دوستش داشتم که ترکش کردم.... ...من آخر راه بودم ولی او هنوز اول راه........ .........اکنون او بهترین را دارد و من هیچ........ .....مرد بودم یا نه ؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته دهقان مصيبت زده را خواب گرفته ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر کوه بلند! سبزه زاریست پر ازیاد خدا، و در آن باغ کسی میخواند! که خدا هست دگر غصه چرا؟! آرزو دارم!!! خورشید رهایت نکند،غم صدایت نکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی گذاشت رفت نگران خودت نباش که تنها شدی  نگران دلت باش که بهت اعتماد کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام با قشنگی معرفتت دنیایی بسازم که تموم عالم بشن تماشاگر دنیای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوست بداری و گمان کنی که دوستت دارد، و اینکه او یگانه هستی تو باشد و تو... یکی از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما مثل لیوان میمونن … زیادتر از ظرفیت که بهشون بها بدی سر ریز میکنن ،  اول خودشونو به گند میکشن بعد دور و برشون رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هیچ حرفه ای بلند نیستند عرضه هیچ کاری هم ندارن اما... تو ناراحت کردن آدما حرفه ایند!!! نه خدایش اینطور نیست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از دوشـواری هـایِ زنـدگـیِ آتـش نـشـانـا ایـنـه کـه .. C.P.R"احـیـایِ قـلـبـی ریـوی" مـصـدومـش جــواب نـده.. خـیـلـی دشـواره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما موجودات خاكي نيستيم كه به بهشت مي رويم. ما موجودات بهشتي هستيم كه از خاك سر بر آورده ايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی به هم میرسیم زمین بیهوده گرد نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر کسانیکه از پاکیشان دوستی اغاز میشود از صداقتشان دوستی ادامه میابد و از وفایشان ذوستی پایانی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم همانیست که وقتی چای می خورد از لرزش دستانش دیگر چیزی در نعلبکی باقی نمی ماند و هم اوست که می گوید: به من تکیه کن... آری او امن ترین و محکم ترین تکیه گاهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختر معلولی که گفت:خوشحالم که هر کسی منو میبینه فقط و فقط یه جمله میگه:خدا رو شکر!!!