بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی شادی کردن نیست ! شاد کردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هیچ گاه از تنهائی در نمی آیند ... ، گاهی از تنهائی به درد می آیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و من... .........هنوز بیادت هستم.. ...............اما شاهدی ندارم.... ...جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و برای شما....... ..........از""خوب "" به ""بد"" رفتن.. ...به فاصله لذت پریدن از یک نهرباریک است ..... .........اما برای برگشتن باید از اقیانوس گذشت ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسکناس چیزی بهتر نیست,نه خوراک میخواهد,نه فاسد میشود ,راحت توی جیب میرود و جای وسیع هم نمیخواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن مثل دست زدن به آتیشه پس سعی کن تا زمانی که جرأتش را پیدا نکردی بهش دست نزنی اما سعی کن هر وقت بهش دست زدی طاقتش رو داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای دل همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت تحمل هرکس را از میزان سکوتش بسنجید... آنان که هیاهو میکنند... بار هیچ چیزی را به روی شانه های خود تحمل نمیکنند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید بترسد یا زبانش را نگه دارد کسی که جوهرش در لوله خودکار خوابیده؟ " رحیم رسولی " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه از بچگی ریاضیم ضعیف بود الآن ماه هاست دارم حساب می کنم و نمی دونم چطوریه که : من + تو = فقط من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدین افسونگری،وحشی نگاهی مزن بر چهره رنگ بی گناهی شرابی تو،شراب زندگی بخش شبی مینوشمت خواهی نخواهی فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناامیدی یعنی دوست نداشتن خود، دیگر هیچ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند، عشق بورز به آنان که دلت را شکستند، دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند، زیرا مهربانی ریشه ی محکمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــادرمـ میگویــــد (خـــودتــ را هـم بُـکُـشـــی ردّ ایـــن غـم ِ مــشـکــوکــــ  پشتـــــ شیـطنـتـهــــای دائـمـــی نـگاهتــــ ...  گـُــــم نمیشــــود .../.) من سکوتــــــ می کنمــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال ادم خراب پرسیدن ندارد... اما... دستانش گرفتن دارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی شادی کردن نیست ! شاد کردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هیچ گاه از تنهائی در نمی آیند ... ، گاهی از تنهائی به درد می آیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و من... .........هنوز بیادت هستم.. ...............اما شاهدی ندارم.... ...جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و برای شما....... ..........از""خوب "" به ""بد"" رفتن.. ...به فاصله لذت پریدن از یک نهرباریک است ..... .........اما برای برگشتن باید از اقیانوس گذشت ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسکناس چیزی بهتر نیست,نه خوراک میخواهد,نه فاسد میشود ,راحت توی جیب میرود و جای وسیع هم نمیخواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن مثل دست زدن به آتیشه پس سعی کن تا زمانی که جرأتش را پیدا نکردی بهش دست نزنی اما سعی کن هر وقت بهش دست زدی طاقتش رو داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای دل همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت تحمل هرکس را از میزان سکوتش بسنجید... آنان که هیاهو میکنند... بار هیچ چیزی را به روی شانه های خود تحمل نمیکنند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید بترسد یا زبانش را نگه دارد کسی که جوهرش در لوله خودکار خوابیده؟ " رحیم رسولی " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه از بچگی ریاضیم ضعیف بود الآن ماه هاست دارم حساب می کنم و نمی دونم چطوریه که : من + تو = فقط من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدین افسونگری،وحشی نگاهی مزن بر چهره رنگ بی گناهی شرابی تو،شراب زندگی بخش شبی مینوشمت خواهی نخواهی فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناامیدی یعنی دوست نداشتن خود، دیگر هیچ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند، عشق بورز به آنان که دلت را شکستند، دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند، زیرا مهربانی ریشه ی محکمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــادرمـ میگویــــد (خـــودتــ را هـم بُـکُـشـــی ردّ ایـــن غـم ِ مــشـکــوکــــ  پشتـــــ شیـطنـتـهــــای دائـمـــی نـگاهتــــ ...  گـُــــم نمیشــــود .../.) من سکوتــــــ می کنمــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال ادم خراب پرسیدن ندارد... اما... دستانش گرفتن دارد...