بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر خـوبــه بـعـضـی از آدمــا بـدونـن کـه اگـه چـیـزی رو بـه روشـون نـمیــاری از "ســـــادگــــــــی" نـیـسـت ... شـایـد دیـگـه اونـقـدر واسـت مـهـم نیـســتـن کـهروشـون حـــســـــــــاس بـاشــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بی تو فقط نفس بکشم اما زندگی نخواهم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی،مردن برای کسی که برای خیلی ها کفن پوسانده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاک.چوب های خیسی هستن که با اتش زندگی نه میسوزند ونه خاکستر میشنوند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کرد با انسان های بَد بهتر از زندگی کردن با انسان هایی است ، که اَدای انسان ها خوب را در می آ ورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و خورشید.... ....به گرمایت نناز ............."من" اینجا........ ...........از گرمای وجود کسی سوختم....... ................"من"از محبتش سوختم........ ........خورشید؟ تو از چه میسوزی.........؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو زندگـی.. یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن یهـو وایمیستی سرتو میندازی پایین و آروم میگی: « دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!! »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی از خاک برمیدارم شاید…شاید این همان نیمه ی گمشده من باشه که خدا یادش رفته خلق کنه..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبیست که از تو دورم !کاش آسمان امشب ستاره نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراری ست ک ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند و چه اندازه زیباست شرم زمین ک خود را ب خواب میزند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم و هزارآرزو طلبکار. خسته ام یا طلبم را بده یاطلبت را بگیر:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داردوقتی میرود.... همه میگویند؛دوستت نداشت وتو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش خوابت میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش ! تارش از سکوت:-) :پودش از تنهایی:-) همین است که خریدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ می ترسم......فقط به خاطر گریه های مادرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند کمتر کسی باور می کند ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند همه باورشان می شود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر خـوبــه بـعـضـی از آدمــا بـدونـن کـه اگـه چـیـزی رو بـه روشـون نـمیــاری از "ســـــادگــــــــی" نـیـسـت ... شـایـد دیـگـه اونـقـدر واسـت مـهـم نیـســتـن کـهروشـون حـــســـــــــاس بـاشــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بی تو فقط نفس بکشم اما زندگی نخواهم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی،مردن برای کسی که برای خیلی ها کفن پوسانده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاک.چوب های خیسی هستن که با اتش زندگی نه میسوزند ونه خاکستر میشنوند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کرد با انسان های بَد بهتر از زندگی کردن با انسان هایی است ، که اَدای انسان ها خوب را در می آ ورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و خورشید.... ....به گرمایت نناز ............."من" اینجا........ ...........از گرمای وجود کسی سوختم....... ................"من"از محبتش سوختم........ ........خورشید؟ تو از چه میسوزی.........؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو زندگـی.. یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن یهـو وایمیستی سرتو میندازی پایین و آروم میگی: « دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!! »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی از خاک برمیدارم شاید…شاید این همان نیمه ی گمشده من باشه که خدا یادش رفته خلق کنه..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبیست که از تو دورم !کاش آسمان امشب ستاره نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراری ست ک ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند و چه اندازه زیباست شرم زمین ک خود را ب خواب میزند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم و هزارآرزو طلبکار. خسته ام یا طلبم را بده یاطلبت را بگیر:-)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داردوقتی میرود.... همه میگویند؛دوستت نداشت وتو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش خوابت میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش ! تارش از سکوت:-) :پودش از تنهایی:-) همین است که خریدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ می ترسم......فقط به خاطر گریه های مادرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند کمتر کسی باور می کند ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند همه باورشان می شود...