بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داردوقتی میرود.... همه میگویند؛دوستت نداشت وتو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش خوابت میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش ! تارش از سکوت:-) :پودش از تنهایی:-) همین است که خریدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ می ترسم......فقط به خاطر گریه های مادرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند کمتر کسی باور می کند ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند همه باورشان می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی شادی کردن نیست ! شاد کردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هیچ گاه از تنهائی در نمی آیند ... ، گاهی از تنهائی به درد می آیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و من... .........هنوز بیادت هستم.. ...............اما شاهدی ندارم.... ...جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و برای شما....... ..........از""خوب "" به ""بد"" رفتن.. ...به فاصله لذت پریدن از یک نهرباریک است ..... .........اما برای برگشتن باید از اقیانوس گذشت ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسکناس چیزی بهتر نیست,نه خوراک میخواهد,نه فاسد میشود ,راحت توی جیب میرود و جای وسیع هم نمیخواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن مثل دست زدن به آتیشه پس سعی کن تا زمانی که جرأتش را پیدا نکردی بهش دست نزنی اما سعی کن هر وقت بهش دست زدی طاقتش رو داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای دل همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت تحمل هرکس را از میزان سکوتش بسنجید... آنان که هیاهو میکنند... بار هیچ چیزی را به روی شانه های خود تحمل نمیکنند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید بترسد یا زبانش را نگه دارد کسی که جوهرش در لوله خودکار خوابیده؟ " رحیم رسولی " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه از بچگی ریاضیم ضعیف بود الآن ماه هاست دارم حساب می کنم و نمی دونم چطوریه که : من + تو = فقط من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدین افسونگری،وحشی نگاهی مزن بر چهره رنگ بی گناهی شرابی تو،شراب زندگی بخش شبی مینوشمت خواهی نخواهی فریدون مشیری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داردوقتی میرود.... همه میگویند؛دوستت نداشت وتو نمیتوانی به همه ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش خوابت میکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است خودم بافتمش ! تارش از سکوت:-) :پودش از تنهایی:-) همین است که خریدار ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ می ترسم......فقط به خاطر گریه های مادرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند کمتر کسی باور می کند ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند همه باورشان می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی شادی کردن نیست ! شاد کردن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هیچ گاه از تنهائی در نمی آیند ... ، گاهی از تنهائی به درد می آیند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و من... .........هنوز بیادت هستم.. ...............اما شاهدی ندارم.... ...جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و برای شما....... ..........از""خوب "" به ""بد"" رفتن.. ...به فاصله لذت پریدن از یک نهرباریک است ..... .........اما برای برگشتن باید از اقیانوس گذشت ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسکناس چیزی بهتر نیست,نه خوراک میخواهد,نه فاسد میشود ,راحت توی جیب میرود و جای وسیع هم نمیخواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن مثل دست زدن به آتیشه پس سعی کن تا زمانی که جرأتش را پیدا نکردی بهش دست نزنی اما سعی کن هر وقت بهش دست زدی طاقتش رو داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای دل همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت تحمل هرکس را از میزان سکوتش بسنجید... آنان که هیاهو میکنند... بار هیچ چیزی را به روی شانه های خود تحمل نمیکنند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا باید بترسد یا زبانش را نگه دارد کسی که جوهرش در لوله خودکار خوابیده؟ " رحیم رسولی " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه از بچگی ریاضیم ضعیف بود الآن ماه هاست دارم حساب می کنم و نمی دونم چطوریه که : من + تو = فقط من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدین افسونگری،وحشی نگاهی مزن بر چهره رنگ بی گناهی شرابی تو،شراب زندگی بخش شبی مینوشمت خواهی نخواهی فریدون مشیری