بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....وخدا..... ....همه چیز به من داد ...... ......هر آنچه که به فکرتان خطور کند.......... .........اما در حسرت خودش ماندم....... .............آری. . . . . . "من" خالیم از "خدا"...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و دنیا........ ........با تمام بزرگیش ..... ...به اندازه یک "من" جا ندارد... ........بنازم قدرتش را ...............که جز خودش .....هیچ کس توان داشتن حجم کوچک "من" را ندارد..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....وشما دخترای خوب ....... ....قلبتان را به هر بی سروپایی هدیه نکنید..... .....مرد میخواهد تا نشکند ........ ............زیر آن همه ضربان محبت هایتان...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وتو پسر..... ..........مرد باش .............. ......................تا آرزوی داشتن تو برای دخترکان نامرد...... .......حسرتی بماند تا ابد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر خـوبــه بـعـضـی از آدمــا بـدونـن کـه اگـه چـیـزی رو بـه روشـون نـمیــاری از "ســـــادگــــــــی" نـیـسـت ... شـایـد دیـگـه اونـقـدر واسـت مـهـم نیـســتـن کـهروشـون حـــســـــــــاس بـاشــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بی تو فقط نفس بکشم اما زندگی نخواهم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی،مردن برای کسی که برای خیلی ها کفن پوسانده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاک.چوب های خیسی هستن که با اتش زندگی نه میسوزند ونه خاکستر میشنوند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کرد با انسان های بَد بهتر از زندگی کردن با انسان هایی است ، که اَدای انسان ها خوب را در می آ ورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و خورشید.... ....به گرمایت نناز ............."من" اینجا........ ...........از گرمای وجود کسی سوختم....... ................"من"از محبتش سوختم........ ........خورشید؟ تو از چه میسوزی.........؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو زندگـی.. یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن یهـو وایمیستی سرتو میندازی پایین و آروم میگی: « دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!! »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی از خاک برمیدارم شاید…شاید این همان نیمه ی گمشده من باشه که خدا یادش رفته خلق کنه..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبیست که از تو دورم !کاش آسمان امشب ستاره نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراری ست ک ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند و چه اندازه زیباست شرم زمین ک خود را ب خواب میزند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم و هزارآرزو طلبکار. خسته ام یا طلبم را بده یاطلبت را بگیر:-)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....وخدا..... ....همه چیز به من داد ...... ......هر آنچه که به فکرتان خطور کند.......... .........اما در حسرت خودش ماندم....... .............آری. . . . . . "من" خالیم از "خدا"...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و دنیا........ ........با تمام بزرگیش ..... ...به اندازه یک "من" جا ندارد... ........بنازم قدرتش را ...............که جز خودش .....هیچ کس توان داشتن حجم کوچک "من" را ندارد..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....وشما دخترای خوب ....... ....قلبتان را به هر بی سروپایی هدیه نکنید..... .....مرد میخواهد تا نشکند ........ ............زیر آن همه ضربان محبت هایتان...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وتو پسر..... ..........مرد باش .............. ......................تا آرزوی داشتن تو برای دخترکان نامرد...... .......حسرتی بماند تا ابد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر خـوبــه بـعـضـی از آدمــا بـدونـن کـه اگـه چـیـزی رو بـه روشـون نـمیــاری از "ســـــادگــــــــی" نـیـسـت ... شـایـد دیـگـه اونـقـدر واسـت مـهـم نیـســتـن کـهروشـون حـــســـــــــاس بـاشــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بی تو فقط نفس بکشم اما زندگی نخواهم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگی،مردن برای کسی که برای خیلی ها کفن پوسانده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاک.چوب های خیسی هستن که با اتش زندگی نه میسوزند ونه خاکستر میشنوند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کرد با انسان های بَد بهتر از زندگی کردن با انسان هایی است ، که اَدای انسان ها خوب را در می آ ورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و خورشید.... ....به گرمایت نناز ............."من" اینجا........ ...........از گرمای وجود کسی سوختم....... ................"من"از محبتش سوختم........ ........خورشید؟ تو از چه میسوزی.........؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو زندگـی.. یکــ جایی هستــــ ، بعـد از کلی دویدن یهـو وایمیستی سرتو میندازی پایین و آروم میگی: « دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!! »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتی از خاک برمیدارم شاید…شاید این همان نیمه ی گمشده من باشه که خدا یادش رفته خلق کنه..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ستاره شبیست که از تو دورم !کاش آسمان امشب ستاره نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراری ست ک ستاره ها برای بوسیدن ماه می گذارند و چه اندازه زیباست شرم زمین ک خود را ب خواب میزند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم و هزارآرزو طلبکار. خسته ام یا طلبم را بده یاطلبت را بگیر:-)