بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خواب غفلت،از در و دیوار لالایی می بارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته‌ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار ، این روزها مرا در آغوش خویش سخت به بازی گرفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان رفت شقایق دل داغی دارد شاپرک در بغل شمع چه حالی دارد آنقدر محو تماشای قفس ها شده ایم یادمان رفت که یاد دوست چه صفایی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند( کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم...... رفیقان آمدند......!!! دشمن به فریادم برس......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا پس من انقدر دلم روشنه چرا حالم انقدر به یادت خوشه چرا فال حافظ یه جوری میاد که انگار قراره یه چیزی بشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان رفاقت نیست ، انگار لطیف ترین غم دنیاست ، ازت دورم ، امّا همیشه بیادتم ...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر انسـانی متولـد مـی شود نشــانـه آن است کــه: خــــدا هنــوز از انســـان نــاامیــد نشــده اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها را نگاه کردم سریع و بیرحم از پی هم می دویدند و من مات و مبهوت در حسرت گذشت ایام هستم سال نو می شود و من کهنه این است عاقبت دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز از دست نرفته است و همه چیز در دسترس ماست .تو جسور باش و مایوس مشو مالک همه چیز خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه انتقام میکشد یکروز خوشحال است و آنکه میبخشد یک عمر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــاشـــق تریـــــن مــــــــرد….. ” آدم ” بـــ ـود که بهشت را به لبـــــخنــــــد حـــــوا فروخــت … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار هم که باشی … ترک بر میداری وقتی … سر به شانه ات داشته باشند و به حسابت نیاورند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست که انسان در آن.... کسانی را که دوست میداشته است بیگانه میابد.... (آلبرکامو)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خواب غفلت،از در و دیوار لالایی می بارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته‌ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار ، این روزها مرا در آغوش خویش سخت به بازی گرفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان رفت شقایق دل داغی دارد شاپرک در بغل شمع چه حالی دارد آنقدر محو تماشای قفس ها شده ایم یادمان رفت که یاد دوست چه صفایی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم فریب همان کسانی را خورده ایم که باورشان داشته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند( کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم...... رفیقان آمدند......!!! دشمن به فریادم برس......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا پس من انقدر دلم روشنه چرا حالم انقدر به یادت خوشه چرا فال حافظ یه جوری میاد که انگار قراره یه چیزی بشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان رفاقت نیست ، انگار لطیف ترین غم دنیاست ، ازت دورم ، امّا همیشه بیادتم ...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر انسـانی متولـد مـی شود نشــانـه آن است کــه: خــــدا هنــوز از انســـان نــاامیــد نشــده اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها را نگاه کردم سریع و بیرحم از پی هم می دویدند و من مات و مبهوت در حسرت گذشت ایام هستم سال نو می شود و من کهنه این است عاقبت دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز از دست نرفته است و همه چیز در دسترس ماست .تو جسور باش و مایوس مشو مالک همه چیز خواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه انتقام میکشد یکروز خوشحال است و آنکه میبخشد یک عمر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــاشـــق تریـــــن مــــــــرد….. ” آدم ” بـــ ـود که بهشت را به لبـــــخنــــــد حـــــوا فروخــت … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار هم که باشی … ترک بر میداری وقتی … سر به شانه ات داشته باشند و به حسابت نیاورند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه روزهایی هست که انسان در آن.... کسانی را که دوست میداشته است بیگانه میابد.... (آلبرکامو)