بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد...عشقم را گذاشتم در کوزه...باآبش قرصهای اعصابم را میخورم!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رقص نمیخواهد ….. دنیا تمامش کن تا سازت را نشکسته ام ……..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس کی اعتراف خواهیم کرد که جمله ی شانس آوردیم همان جمله ی خداخواست است به راستی ما شانس نیاوردیم بلکه خدا خواست و بر وفق مراد ما روزگارشد,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در چشمان من است به سیاهی چشمهایم نگاه کن روز در چشمان من است به سفیدی چشمهایم نگاه کن شب و روز در چشم های من است به چشمهایم نگاه کن پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت  حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك كاغذ سفيد را هر چقدر هم كه سفيد و تميز باشد كسي قاب نمي گيرد براي ماندگاري بايد حرفي براي گفتن داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه سیب،آدم را به زمین زد وجاذبه زمین سیب را.... فرقی نمی کند،سقوط سیب یا آدم، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاران... سـقـوط آزاد را.. تـنـهـا بـرای ایـن بـه جـان مـیـخـرد.. کـه در زمـیـن پـوشـِش دهـد اشـک هـایِ یـک مــَــرد را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز, بخاطرمردم تغییرنکن! این جماعت هرروز تورا جوردیگری می خواهند..... مردم شهری که همه درآن میلنگند,به کسی که راست راه میرود میخندند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته تو اوج تنها به یکی فکر کنی که خیلی وقته بهت اهمیت نداده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز بوی نان میداد برای گلفروشی که تنها آرزویش قرمز شدن چراغ بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بچگی را زندا کرد...... کودکی شد،کودکانه گریه کرد....... شعر قهرم تا قیامت را سرود...... آن قیامت که دمی بیش نبود....... فاصله با کودکی هامان چه کرد؟..... کاش میشد بچگانه خنده کرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيانت است اما.... انقدر كه با يادت بوده ام با خودت نبوده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین برگ سفرنامه ی باران این است که زمین چرکین است شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید عاشقانه میتابد تمنایی ازما نداردو این پیام را میدهد که عشق باید بی تمنا باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراهیچ چیزعذاب نمیدهد.جزاینکه همیشه دانسته خطاکردم؟ندانسته آلوده شدم؟نشناخته وابسته شدم؟ونخواسته رانده شدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه داوری که گناه ما را هرچه باشد میبخشد مادر است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد...عشقم را گذاشتم در کوزه...باآبش قرصهای اعصابم را میخورم!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رقص نمیخواهد ….. دنیا تمامش کن تا سازت را نشکسته ام ……..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس کی اعتراف خواهیم کرد که جمله ی شانس آوردیم همان جمله ی خداخواست است به راستی ما شانس نیاوردیم بلکه خدا خواست و بر وفق مراد ما روزگارشد,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در چشمان من است به سیاهی چشمهایم نگاه کن روز در چشمان من است به سفیدی چشمهایم نگاه کن شب و روز در چشم های من است به چشمهایم نگاه کن پلک اگر فرو بندم جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت  حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك كاغذ سفيد را هر چقدر هم كه سفيد و تميز باشد كسي قاب نمي گيرد براي ماندگاري بايد حرفي براي گفتن داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه سیب،آدم را به زمین زد وجاذبه زمین سیب را.... فرقی نمی کند،سقوط سیب یا آدم، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــاران... سـقـوط آزاد را.. تـنـهـا بـرای ایـن بـه جـان مـیـخـرد.. کـه در زمـیـن پـوشـِش دهـد اشـک هـایِ یـک مــَــرد را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز, بخاطرمردم تغییرنکن! این جماعت هرروز تورا جوردیگری می خواهند..... مردم شهری که همه درآن میلنگند,به کسی که راست راه میرود میخندند.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته تو اوج تنها به یکی فکر کنی که خیلی وقته بهت اهمیت نداده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز بوی نان میداد برای گلفروشی که تنها آرزویش قرمز شدن چراغ بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بچگی را زندا کرد...... کودکی شد،کودکانه گریه کرد....... شعر قهرم تا قیامت را سرود...... آن قیامت که دمی بیش نبود....... فاصله با کودکی هامان چه کرد؟..... کاش میشد بچگانه خنده کرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيانت است اما.... انقدر كه با يادت بوده ام با خودت نبوده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین برگ سفرنامه ی باران این است که زمین چرکین است شفیعی کدکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید عاشقانه میتابد تمنایی ازما نداردو این پیام را میدهد که عشق باید بی تمنا باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراهیچ چیزعذاب نمیدهد.جزاینکه همیشه دانسته خطاکردم؟ندانسته آلوده شدم؟نشناخته وابسته شدم؟ونخواسته رانده شدم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه داوری که گناه ما را هرچه باشد میبخشد مادر است.