بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥فارغ از هر دین و آیین ،مهربانی را بیاموز ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت و دلنوازی را عزیزم از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن هم وا نمی گیرد خطا پوشی بود شکر توانایی، خدا را بین که هر دم صد خطا می بیند و بر ما نمی گیرد شهریار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از روابط شکست می خورند چون...... ظاهر آدم ها و مادیات تبدیل به اولویت شده نه شخصیت افراد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدآیـــــآ … به تو میسپرمش… امّـ ــآ یه خوآهشــــی ازت دارم… ! یهـ روزی… یهـ جآیی … بغل یهـ غریبهـ… “مســـــ ـــــت مست” بدجـــ ــــوری یـآد من بندآزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــا اعصاب من بــــــــــــــــازي نکن بخـــــــــــــــوام باهات بــــــــــــــــازي کنـــــــــــم شهـــــــــــــــربــــــازي ميشـــــــــــــي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستان یکرنگ بهترازعصای شاهنشاهی میتوان اعتمادکرد (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فَصل کِه حَرفِه … فَصلِ پَنجُمُی هَست بِه نام تــــُـــــو ، بِه هَوایِ تـــــُــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَهمیدِه‌ام کِه نِفرَت هَم مِثلِ دیگر اِحساساتِ مِثل عِشق ، قِیمت دارد تَنفُر را هَم نَبایَد خَرج هَر کَسی کَرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم ها ... ، باهـَـــــم ها و بی هَـــــم ها ... زُوج و فـــَـرد ... و مَنـی کِه انِگــــار با پــِـلاک تـَــنهــــائی ... هیچ راهی به مَحدوده یِ زوج و فرد نـَدارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده به دانه های روی دام خیره شده بود!با خود گفت:چگونه بمیرم؟گرسنه و آزاد؟؟یاسیر و اسیر؟؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود...آن زمان که آب از سرمن گذشته بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" "تو" و فقط... "یک قاب عکس" این تمام خوشبختی بود که از جیب خدا کش رفتـــــــــــــــــــــــــــم...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ســــتاره چیدن از این دشت... نیازی به پرســـــــش نداری... هنوزم یکــــــــی کنارت نشسته... که با اون نیازی به هیچکس نـــــــــــداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل دردها" را به زبان گریه میگفتیم همه میفهمیدن... اما الآن که بزرگ شدیم "درد دلها" را به هر زبانی میگوئیم،کسی نمیفهمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم رفت ب مانند باد پاییزی که می وزد تا تمام برگ های نفس بریده را با خود ببرد . . . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشمندتربن مکانهایی که در دنیا میتوان حضور داشت در فکر کسی... در دعای کسی... و در قلب کسی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥فارغ از هر دین و آیین ،مهربانی را بیاموز ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت و دلنوازی را عزیزم از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن هم وا نمی گیرد خطا پوشی بود شکر توانایی، خدا را بین که هر دم صد خطا می بیند و بر ما نمی گیرد شهریار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از روابط شکست می خورند چون...... ظاهر آدم ها و مادیات تبدیل به اولویت شده نه شخصیت افراد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدآیـــــآ … به تو میسپرمش… امّـ ــآ یه خوآهشــــی ازت دارم… ! یهـ روزی… یهـ جآیی … بغل یهـ غریبهـ… “مســـــ ـــــت مست” بدجـــ ــــوری یـآد من بندآزش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــا اعصاب من بــــــــــــــــازي نکن بخـــــــــــــــوام باهات بــــــــــــــــازي کنـــــــــــم شهـــــــــــــــربــــــازي ميشـــــــــــــي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستان یکرنگ بهترازعصای شاهنشاهی میتوان اعتمادکرد (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فَصل کِه حَرفِه … فَصلِ پَنجُمُی هَست بِه نام تــــُـــــو ، بِه هَوایِ تـــــُــــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَهمیدِه‌ام کِه نِفرَت هَم مِثلِ دیگر اِحساساتِ مِثل عِشق ، قِیمت دارد تَنفُر را هَم نَبایَد خَرج هَر کَسی کَرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم ها ... ، باهـَـــــم ها و بی هَـــــم ها ... زُوج و فـــَـرد ... و مَنـی کِه انِگــــار با پــِـلاک تـَــنهــــائی ... هیچ راهی به مَحدوده یِ زوج و فرد نـَدارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده به دانه های روی دام خیره شده بود!با خود گفت:چگونه بمیرم؟گرسنه و آزاد؟؟یاسیر و اسیر؟؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران خیس شدن پاهایش بود...آن زمان که آب از سرمن گذشته بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" "تو" و فقط... "یک قاب عکس" این تمام خوشبختی بود که از جیب خدا کش رفتـــــــــــــــــــــــــــم...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ســــتاره چیدن از این دشت... نیازی به پرســـــــش نداری... هنوزم یکــــــــی کنارت نشسته... که با اون نیازی به هیچکس نـــــــــــداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل دردها" را به زبان گریه میگفتیم همه میفهمیدن... اما الآن که بزرگ شدیم "درد دلها" را به هر زبانی میگوئیم،کسی نمیفهمه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم رفت ب مانند باد پاییزی که می وزد تا تمام برگ های نفس بریده را با خود ببرد . . . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشمندتربن مکانهایی که در دنیا میتوان حضور داشت در فکر کسی... در دعای کسی... و در قلب کسی