بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگي ها.از اشك ها و شكايت ها كه بگذريم......... بايد اعتراف كنم : مادرم كه مي خندد ...خوشبختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود با توکل ب تقوا ،ب ارامش دست یافت میشود با توجه ب انهایی که ریا کار و دو رو هستند زندگی ی  خوبی داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست،تا به هنگام قنوتت نبری از یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غروب گریه کردم هیچ کس یادم نکرد روزگار بیمعرفت لحظه ای شادم نکرد آرزو مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا ... تـو که انقــد باحــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی... نوکـــرتم ! یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ... دمـــت گـــرم *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن بـــار ، سیـــگار را بـــکش ، از طـرفـــی کـــه مـــی ســـوزد ؛ تـــا بــــدانــی چـــه میـــکشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش مخاطب خاصم نبودی . . . . کاش فقط خاصّه من بودی نه مخاطبی خاص برای چندین نفر . . . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمیتوانید کسی را وادار کنید که دوست تان بدارد،اما می توانید به کسی تبدیل شوید که دوستش می دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایش را پاک کردی،درست نامه هایش را سوزاندی ،‌درست هدیه هایش را دور انداختی ،درست خاطراتش را فراموش کردی . نه دیگر نمیتوانی بگویی درست  تو می مانی و خاطراتی که حتی نمیتوانی از خاطر پاکشان کنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری تو راست میگفتی . . . با تو بودن هم سر حدی دارد . . . تازه معنی " سر حد مرگ " را می فهمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم!!!!!!!!!! همچون پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد؟؟؟ گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه از نخل برهنه مطلب  از مردم این زمانه یاری مطلب  عزت به قناعت است و خاری به طمع با عزت خود بساز و خاری مطلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.......(دکتر علی شریعتی) ......چه رنجی میکشد .. ...........آنکس که انسان است و از احساس .......... ....سرشار است.............................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و..مولا علی (ع) فرمود ....عاقل در ملک عاریه تاسیس اساس نمیکند و ما هرچه داریم برای بعد فرستاده ایم جایی که عاریه است اهمیت دادنش خلاف عقل است ..... .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که هستم در جمال خاک تو/دل نثار لحظه ای دیدار تو/در رفاقت ذره ای ماراببخش/مشکلات است که نمیذارد بپرسم حال تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سلــامتــی تمـــام لحظــاتـــ شیــریـــن زندگیمــــون... کــه تـــا اومـدیـــم لــذتشـــو ببــریـــم... یــا زود تمـــوم شــد یـــا سـریـــع واسمـــون تلخــش کــــردن ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگي ها.از اشك ها و شكايت ها كه بگذريم......... بايد اعتراف كنم : مادرم كه مي خندد ...خوشبختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود با توکل ب تقوا ،ب ارامش دست یافت میشود با توجه ب انهایی که ریا کار و دو رو هستند زندگی ی  خوبی داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست،تا به هنگام قنوتت نبری از یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غروب گریه کردم هیچ کس یادم نکرد روزگار بیمعرفت لحظه ای شادم نکرد آرزو مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا ... تـو که انقــد باحــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی... نوکـــرتم ! یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ... دمـــت گـــرم *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن بـــار ، سیـــگار را بـــکش ، از طـرفـــی کـــه مـــی ســـوزد ؛ تـــا بــــدانــی چـــه میـــکشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش مخاطب خاصم نبودی . . . . کاش فقط خاصّه من بودی نه مخاطبی خاص برای چندین نفر . . . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمیتوانید کسی را وادار کنید که دوست تان بدارد،اما می توانید به کسی تبدیل شوید که دوستش می دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایش را پاک کردی،درست نامه هایش را سوزاندی ،‌درست هدیه هایش را دور انداختی ،درست خاطراتش را فراموش کردی . نه دیگر نمیتوانی بگویی درست  تو می مانی و خاطراتی که حتی نمیتوانی از خاطر پاکشان کنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری تو راست میگفتی . . . با تو بودن هم سر حدی دارد . . . تازه معنی " سر حد مرگ " را می فهمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم!!!!!!!!!! همچون پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد؟؟؟ گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه از نخل برهنه مطلب  از مردم این زمانه یاری مطلب  عزت به قناعت است و خاری به طمع با عزت خود بساز و خاری مطلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.......(دکتر علی شریعتی) ......چه رنجی میکشد .. ...........آنکس که انسان است و از احساس .......... ....سرشار است.............................................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و..مولا علی (ع) فرمود ....عاقل در ملک عاریه تاسیس اساس نمیکند و ما هرچه داریم برای بعد فرستاده ایم جایی که عاریه است اهمیت دادنش خلاف عقل است ..... .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که هستم در جمال خاک تو/دل نثار لحظه ای دیدار تو/در رفاقت ذره ای ماراببخش/مشکلات است که نمیذارد بپرسم حال تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سلــامتــی تمـــام لحظــاتـــ شیــریـــن زندگیمــــون... کــه تـــا اومـدیـــم لــذتشـــو ببــریـــم... یــا زود تمـــوم شــد یـــا سـریـــع واسمـــون تلخــش کــــردن ....