بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت همه چیزرا شکست می دهد ولی خود شکست نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیادت آه را بر روی غم حک میکنم... تابدانی انتظار یعنی اوج عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراسو شهریست که یکی عزیزی انجا دارد.. هرکجا هست ... به هر حال ... به هر فکر ... ب هر کار... عزیز است (خدایا به سلامت دارش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دفتری با اشک و آه: در شبی غمگین و تاریک و سیاه: مینویسم خاطرات از روی درد: تا بدانی دوریت با من چه کرد.:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگي ها.از اشك ها و شكايت ها كه بگذريم......... بايد اعتراف كنم : مادرم كه مي خندد ...خوشبختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود با توکل ب تقوا ،ب ارامش دست یافت میشود با توجه ب انهایی که ریا کار و دو رو هستند زندگی ی  خوبی داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست،تا به هنگام قنوتت نبری از یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غروب گریه کردم هیچ کس یادم نکرد روزگار بیمعرفت لحظه ای شادم نکرد آرزو مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا ... تـو که انقــد باحــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی... نوکـــرتم ! یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ... دمـــت گـــرم *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن بـــار ، سیـــگار را بـــکش ، از طـرفـــی کـــه مـــی ســـوزد ؛ تـــا بــــدانــی چـــه میـــکشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش مخاطب خاصم نبودی . . . . کاش فقط خاصّه من بودی نه مخاطبی خاص برای چندین نفر . . . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمیتوانید کسی را وادار کنید که دوست تان بدارد،اما می توانید به کسی تبدیل شوید که دوستش می دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایش را پاک کردی،درست نامه هایش را سوزاندی ،‌درست هدیه هایش را دور انداختی ،درست خاطراتش را فراموش کردی . نه دیگر نمیتوانی بگویی درست  تو می مانی و خاطراتی که حتی نمیتوانی از خاطر پاکشان کنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری تو راست میگفتی . . . با تو بودن هم سر حدی دارد . . . تازه معنی " سر حد مرگ " را می فهمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم!!!!!!!!!! همچون پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد؟؟؟ گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه از نخل برهنه مطلب  از مردم این زمانه یاری مطلب  عزت به قناعت است و خاری به طمع با عزت خود بساز و خاری مطلب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت همه چیزرا شکست می دهد ولی خود شکست نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیادت آه را بر روی غم حک میکنم... تابدانی انتظار یعنی اوج عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراسو شهریست که یکی عزیزی انجا دارد.. هرکجا هست ... به هر حال ... به هر فکر ... ب هر کار... عزیز است (خدایا به سلامت دارش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دفتری با اشک و آه: در شبی غمگین و تاریک و سیاه: مینویسم خاطرات از روی درد: تا بدانی دوریت با من چه کرد.:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دلتنگي ها.از اشك ها و شكايت ها كه بگذريم......... بايد اعتراف كنم : مادرم كه مي خندد ...خوشبختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشود با توکل ب تقوا ،ب ارامش دست یافت میشود با توجه ب انهایی که ریا کار و دو رو هستند زندگی ی  خوبی داشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنویس نام مرا در کف دستت ای دوست،تا به هنگام قنوتت نبری از یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غروب گریه کردم هیچ کس یادم نکرد روزگار بیمعرفت لحظه ای شادم نکرد آرزو مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا ... تـو که انقــد باحــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی... نوکـــرتم ! یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ... دمـــت گـــرم *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن بـــار ، سیـــگار را بـــکش ، از طـرفـــی کـــه مـــی ســـوزد ؛ تـــا بــــدانــی چـــه میـــکشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش مخاطب خاصم نبودی . . . . کاش فقط خاصّه من بودی نه مخاطبی خاص برای چندین نفر . . . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمیتوانید کسی را وادار کنید که دوست تان بدارد،اما می توانید به کسی تبدیل شوید که دوستش می دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس هایش را پاک کردی،درست نامه هایش را سوزاندی ،‌درست هدیه هایش را دور انداختی ،درست خاطراتش را فراموش کردی . نه دیگر نمیتوانی بگویی درست  تو می مانی و خاطراتی که حتی نمیتوانی از خاطر پاکشان کنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری تو راست میگفتی . . . با تو بودن هم سر حدی دارد . . . تازه معنی " سر حد مرگ " را می فهمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم!!!!!!!!!! همچون پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر میکند که چگونه بمیرد؟؟؟ گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه از نخل برهنه مطلب  از مردم این زمانه یاری مطلب  عزت به قناعت است و خاری به طمع با عزت خود بساز و خاری مطلب