بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یـــــــــــه جـــــــــــایی بــــــه بــــــــعد دیــــــــگه بــــــــاور نمیـــــــــــکنی کــــــــه یـــــــــــه روز خـــــــــــوب میـــــــــــاد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار و این همه دلتنگی ؟؟  نه  شاید فرشته ای فصل ها را اشتباهی ورق زده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ، با عنوان " پست ترین " نقطه ی دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر از فاصله ی دور حکایت دارد خسته بل رفتن احساس رفاقت دارد چه صمیمانه به درگاه خدا گویم  که دلم از دوری دوست شکایت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی عیب بود عادم از خودش تعریف کنه الان از خودت تعریف نکنی فک میکنن واقعا هیچی نیستی ینی همه چی شده حرف  خلاصه یاد باد آن روزگاران یاد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن باکسی که دوستش نداری ونبودن باکسی که دوستش داری همش رنج است پس اگر همچون خودنیافتی مثل خداتنهاباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم  فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد كرد  فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سربازان بچه ها را تیرباران کنند که هر فرمانِ “آتش” اعتراف به حضورِ ظلمت است ...  ايرج جنتی عطائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اگه از چیزای کوچیک خوشحال نشه هیچوقت خوشبخت نمیشه . والا! الانم جون من برو جلوی آینه یه لبخند بزن ببین چقدر خوشگل میشی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم .. و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد ! کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکر نمازت باش مثل شارژ موبایلت! با صدای اذان بلند شو مثل صدای موبایلت! از انگشتان برای ذکر استفاده کن مثل صفحه کلید موبایلت! قرآن را همیشه بخوان مثل پیام های موبایلت! خدایی ما کجاییم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت همه چیزرا شکست می دهد ولی خود شکست نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیادت آه را بر روی غم حک میکنم... تابدانی انتظار یعنی اوج عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراسو شهریست که یکی عزیزی انجا دارد.. هرکجا هست ... به هر حال ... به هر فکر ... ب هر کار... عزیز است (خدایا به سلامت دارش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دفتری با اشک و آه: در شبی غمگین و تاریک و سیاه: مینویسم خاطرات از روی درد: تا بدانی دوریت با من چه کرد.:

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یـــــــــــه جـــــــــــایی بــــــه بــــــــعد دیــــــــگه بــــــــاور نمیـــــــــــکنی کــــــــه یـــــــــــه روز خـــــــــــوب میـــــــــــاد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار و این همه دلتنگی ؟؟  نه  شاید فرشته ای فصل ها را اشتباهی ورق زده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ، با عنوان " پست ترین " نقطه ی دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر از فاصله ی دور حکایت دارد خسته بل رفتن احساس رفاقت دارد چه صمیمانه به درگاه خدا گویم  که دلم از دوری دوست شکایت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی عیب بود عادم از خودش تعریف کنه الان از خودت تعریف نکنی فک میکنن واقعا هیچی نیستی ینی همه چی شده حرف  خلاصه یاد باد آن روزگاران یاد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن باکسی که دوستش نداری ونبودن باکسی که دوستش داری همش رنج است پس اگر همچون خودنیافتی مثل خداتنهاباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم  فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد كرد  فروغ فرخزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سربازان بچه ها را تیرباران کنند که هر فرمانِ “آتش” اعتراف به حضورِ ظلمت است ...  ايرج جنتی عطائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم اگه از چیزای کوچیک خوشحال نشه هیچوقت خوشبخت نمیشه . والا! الانم جون من برو جلوی آینه یه لبخند بزن ببین چقدر خوشگل میشی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم .. و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد ! کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فکر نمازت باش مثل شارژ موبایلت! با صدای اذان بلند شو مثل صدای موبایلت! از انگشتان برای ذکر استفاده کن مثل صفحه کلید موبایلت! قرآن را همیشه بخوان مثل پیام های موبایلت! خدایی ما کجاییم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت همه چیزرا شکست می دهد ولی خود شکست نمی خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بیادت آه را بر روی غم حک میکنم... تابدانی انتظار یعنی اوج عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فراسو شهریست که یکی عزیزی انجا دارد.. هرکجا هست ... به هر حال ... به هر فکر ... ب هر کار... عزیز است (خدایا به سلامت دارش)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دفتری با اشک و آه: در شبی غمگین و تاریک و سیاه: مینویسم خاطرات از روی درد: تا بدانی دوریت با من چه کرد.: