بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــــــﻪ ﺑـَـﻌﻀـــﯿــآ ﺑــــــآیَـــــد ﮔُـــــــﻔﺖ : ﺍِنقَـــــــــــدر رﻭﺯآ ﺯﻭﺩ ﻣـــﯿﮕــﺬَﺭﻩ , ﻧَــﻔَﻬﻤــﯿﺪﯾـــﻢ ﺗـــــــــﻮ ﮐِـــﯽ ﻭآﺳـــــــﻪ ﻣـــــــــآ ﺁﺩَﻡ ﺷُــــــــــﺪﯼ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالب... ناز را ميکشيم، آه را ميکشيم، انتظار را ميکشيم، فرياد را ميکشيم، درد را ميکشيم، ولي بعد از اين همه سال انقدر نقاش خوبي نشده ايم که بتوانيم  دست بکشيم... از هر انچه آزارمان میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی.... کاش من هم کسی را داشتم تا برایش پست عاشقانه بذارم.... لایکم کند  و شاید دنیا هم در چنین روزی به ما غبطه می خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بزرگ نیست جز به وسیله فکرش .شریف نیست جز
به واسطه رفتارش .وقابل احترام نیست جزبه سبب اعمال نیکش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق طرز فکر آدم ها نشوید آدم ها زیبا فکر می کنند، زیبا حرف می زنند اما زیبا زندگی نمی کنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نمی ترسم من فقط نگرانم که در شلوغی آن دنیا مادرم را پیدا نکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یا تو، آنروز ک دل بستم، دل بستی ، شدیم ما! حالا دل بستم، دلکندی تو شدی تو ولی من هنوز مام! مهم نیست من یا تو، مهم اینست ک من هنوز در هوای با تو بودنم و تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی چقدر زود پیر میشود. .. وقتی احساسش فراتر از درک آدمهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرأت کنیدحقیقی باشید جرأت کنید زشت باشید خود را همان که هستید نشان دهید.... هر چه میخواهید باشید فقط خودتان باشید انسان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوها تو یجا یاد داشت کن و یکی یکی از خدا بخواه,خدایا یادش نمیره اما تو یادت میره چیزی که امروز داری دیروز آرزویش را کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان،فقط ایمان است که انسان را نجات میدهد (مارتین لوتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی خوشحالم که روی دوستی برچسب قیمت نیست، وگرنه مطمئنم هیچ موقع آنقدر ثروتمند نمی‌شدم تا بتوانم دوستی با کسی به خوبی تو را بخرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که عمیقا یکدیگر را دوست دارند،هرگز پیر نمیشوند. آنها ممکن است از سالخوردگی بمیرند،ولی جوان میمیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻢ ﺍﻣﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک اثر هنری است نه یک مساله بهش فکر نکن ازش لذت ببر........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من در خود من زندانیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــــــﻪ ﺑـَـﻌﻀـــﯿــآ ﺑــــــآیَـــــد ﮔُـــــــﻔﺖ : ﺍِنقَـــــــــــدر رﻭﺯآ ﺯﻭﺩ ﻣـــﯿﮕــﺬَﺭﻩ , ﻧَــﻔَﻬﻤــﯿﺪﯾـــﻢ ﺗـــــــــﻮ ﮐِـــﯽ ﻭآﺳـــــــﻪ ﻣـــــــــآ ﺁﺩَﻡ ﺷُــــــــــﺪﯼ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالب... ناز را ميکشيم، آه را ميکشيم، انتظار را ميکشيم، فرياد را ميکشيم، درد را ميکشيم، ولي بعد از اين همه سال انقدر نقاش خوبي نشده ايم که بتوانيم  دست بکشيم... از هر انچه آزارمان میدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی.... کاش من هم کسی را داشتم تا برایش پست عاشقانه بذارم.... لایکم کند  و شاید دنیا هم در چنین روزی به ما غبطه می خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بزرگ نیست جز به وسیله فکرش .شریف نیست جز
به واسطه رفتارش .وقابل احترام نیست جزبه سبب اعمال نیکش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق طرز فکر آدم ها نشوید آدم ها زیبا فکر می کنند، زیبا حرف می زنند اما زیبا زندگی نمی کنند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نمی ترسم من فقط نگرانم که در شلوغی آن دنیا مادرم را پیدا نکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یا تو، آنروز ک دل بستم، دل بستی ، شدیم ما! حالا دل بستم، دلکندی تو شدی تو ولی من هنوز مام! مهم نیست من یا تو، مهم اینست ک من هنوز در هوای با تو بودنم و تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی چقدر زود پیر میشود. .. وقتی احساسش فراتر از درک آدمهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جرأت کنیدحقیقی باشید جرأت کنید زشت باشید خود را همان که هستید نشان دهید.... هر چه میخواهید باشید فقط خودتان باشید انسان باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوها تو یجا یاد داشت کن و یکی یکی از خدا بخواه,خدایا یادش نمیره اما تو یادت میره چیزی که امروز داری دیروز آرزویش را کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان،فقط ایمان است که انسان را نجات میدهد (مارتین لوتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی خوشحالم که روی دوستی برچسب قیمت نیست، وگرنه مطمئنم هیچ موقع آنقدر ثروتمند نمی‌شدم تا بتوانم دوستی با کسی به خوبی تو را بخرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که عمیقا یکدیگر را دوست دارند،هرگز پیر نمیشوند. آنها ممکن است از سالخوردگی بمیرند،ولی جوان میمیرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻢ ﺍﻣﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک اثر هنری است نه یک مساله بهش فکر نکن ازش لذت ببر........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من در خود من زندانیست...