بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن کسی که برای شما ساخته نشده یعنی رسیدن به این درک که برخی آدمها بخشی از سرگذشتتان هستند نه بخشی از سرنوشتتان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی.اتفاق نادریست که فقط برای بعضی از زنده ها می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و چایی قصه آشنایی الهی یاد نگیری هرگز تو بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان... من هم اگر بگذارند...دارم خرده های دلم را چسب میزنم...راستی این دل...دل میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که؛ دغدغه ی از دست دادنش را ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت گورت را گم کن و حالا هر روز با گریه دنبال قبرم میگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نمك پاشيدن به زخم هاي كهنه نيست، التيام بخشيدن آنهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرش بهش گفت این ۱۰۰۰تا چسب زخم رو بفروش تا برات کفش بخرم … بچه نشست با خودش فکر کرد یعنی باید آرزو کنم ۱۰۰۰نفر یه جاشون زخم بشه تا من کفش بخرم ؟ ولش کن ، همین خوبه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم مثل قبرم فقط جاي يكنفره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي سريال فرار از زندان ك بمن ياد داد ك چقدر آزادي ارزشمنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ...زود قضاوت نکن .... .........اندکی پیشم بنشین و گوش کن چه میگویم ... ......بعد قضاوت کن ... .............ماندن یارفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش صدای بعضی آدمارو میشد بوسید… مخصوصا وقتی اسمتو صدا می زنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشــنگ تــرین دیــالـوگــی کــه دیــدم: "قــانون مــاله فقــیرهاست آقــــا....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست ایرانی باشی یا خارجی ، مسلمان باشی یا غیر مسلمان سفید باشی یا سیاه ، زن یا مرد.... مـــهم اینه که **انــــسان** بــــاشــــی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه صدای گریه ات را فقط دیوار اتاقت می شود شاکی نباش . . . . تو ببین با دیوار چه کرده اند که حتی صدای اشکایش هم به گوش نمی رسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن خود باید ابتدا خویش را ببخشیم و باور کنیم که ما به دنیا آمده ایم تا اشتباه کنیم و به خود اجازه بدهیم تا گاهی ساده دل و ناشی باشیم، اما زود به سمت خدا برگردیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن کسی که برای شما ساخته نشده یعنی رسیدن به این درک که برخی آدمها بخشی از سرگذشتتان هستند نه بخشی از سرنوشتتان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی.اتفاق نادریست که فقط برای بعضی از زنده ها می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و چایی قصه آشنایی الهی یاد نگیری هرگز تو بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان... من هم اگر بگذارند...دارم خرده های دلم را چسب میزنم...راستی این دل...دل میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که؛ دغدغه ی از دست دادنش را ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت گورت را گم کن و حالا هر روز با گریه دنبال قبرم میگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نمك پاشيدن به زخم هاي كهنه نيست، التيام بخشيدن آنهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرش بهش گفت این ۱۰۰۰تا چسب زخم رو بفروش تا برات کفش بخرم … بچه نشست با خودش فکر کرد یعنی باید آرزو کنم ۱۰۰۰نفر یه جاشون زخم بشه تا من کفش بخرم ؟ ولش کن ، همین خوبه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم مثل قبرم فقط جاي يكنفره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي سريال فرار از زندان ك بمن ياد داد ك چقدر آزادي ارزشمنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ...زود قضاوت نکن .... .........اندکی پیشم بنشین و گوش کن چه میگویم ... ......بعد قضاوت کن ... .............ماندن یارفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش صدای بعضی آدمارو میشد بوسید… مخصوصا وقتی اسمتو صدا می زنن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشــنگ تــرین دیــالـوگــی کــه دیــدم: "قــانون مــاله فقــیرهاست آقــــا....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست ایرانی باشی یا خارجی ، مسلمان باشی یا غیر مسلمان سفید باشی یا سیاه ، زن یا مرد.... مـــهم اینه که **انــــسان** بــــاشــــی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینکه صدای گریه ات را فقط دیوار اتاقت می شود شاکی نباش . . . . تو ببین با دیوار چه کرده اند که حتی صدای اشکایش هم به گوش نمی رسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن خود باید ابتدا خویش را ببخشیم و باور کنیم که ما به دنیا آمده ایم تا اشتباه کنیم و به خود اجازه بدهیم تا گاهی ساده دل و ناشی باشیم، اما زود به سمت خدا برگردیم.