بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، غروب سرد و غم گرفتۀ جمعه ام سیگار میسوزد اما من گُر گرفته ام جمعه ها نخ به نخ نـــــــه، پاکت به پاکت، دودش میکنم او تمام نمیشود، این منم که به پایان رسیده ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(..')/♥ ♥('..) .♥/. = .█/. _| |_ ♥ _| |_ وقتی نفهمی کی سیگارت رو روشن کردی پیکت کی‌ پر و خالی‌ شده ! یعنی خیلی‌ داغونی و تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از هر چیزی بهترینش را نداری از چیزی که داری بهترین استفاده رو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى تو... براى چشمهایت... براى من... براى دردهایم... براى ما... براى این همه تنهایى... اى کاش خدا کارى بکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن کسی که برای شما ساخته نشده یعنی رسیدن به این درک که برخی آدمها بخشی از سرگذشتتان هستند نه بخشی از سرنوشتتان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی.اتفاق نادریست که فقط برای بعضی از زنده ها می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و چایی قصه آشنایی الهی یاد نگیری هرگز تو بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان... من هم اگر بگذارند...دارم خرده های دلم را چسب میزنم...راستی این دل...دل میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که؛ دغدغه ی از دست دادنش را ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت گورت را گم کن و حالا هر روز با گریه دنبال قبرم میگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نمك پاشيدن به زخم هاي كهنه نيست، التيام بخشيدن آنهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرش بهش گفت این ۱۰۰۰تا چسب زخم رو بفروش تا برات کفش بخرم … بچه نشست با خودش فکر کرد یعنی باید آرزو کنم ۱۰۰۰نفر یه جاشون زخم بشه تا من کفش بخرم ؟ ولش کن ، همین خوبه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم مثل قبرم فقط جاي يكنفره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي سريال فرار از زندان ك بمن ياد داد ك چقدر آزادي ارزشمنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ...زود قضاوت نکن .... .........اندکی پیشم بنشین و گوش کن چه میگویم ... ......بعد قضاوت کن ... .............ماندن یارفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش صدای بعضی آدمارو میشد بوسید… مخصوصا وقتی اسمتو صدا می زنن.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، غروب سرد و غم گرفتۀ جمعه ام سیگار میسوزد اما من گُر گرفته ام جمعه ها نخ به نخ نـــــــه، پاکت به پاکت، دودش میکنم او تمام نمیشود، این منم که به پایان رسیده ام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(..')/♥ ♥('..) .♥/. = .█/. _| |_ ♥ _| |_ وقتی نفهمی کی سیگارت رو روشن کردی پیکت کی‌ پر و خالی‌ شده ! یعنی خیلی‌ داغونی و تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه از هر چیزی بهترینش را نداری از چیزی که داری بهترین استفاده رو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى تو... براى چشمهایت... براى من... براى دردهایم... براى ما... براى این همه تنهایى... اى کاش خدا کارى بکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن کسی که برای شما ساخته نشده یعنی رسیدن به این درک که برخی آدمها بخشی از سرگذشتتان هستند نه بخشی از سرنوشتتان..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی.اتفاق نادریست که فقط برای بعضی از زنده ها می افتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و چایی قصه آشنایی الهی یاد نگیری هرگز تو بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی با نامردی مردمان... من هم اگر بگذارند...دارم خرده های دلم را چسب میزنم...راستی این دل...دل میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدایی که؛ دغدغه ی از دست دادنش را ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت گورت را گم کن و حالا هر روز با گریه دنبال قبرم میگردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نمك پاشيدن به زخم هاي كهنه نيست، التيام بخشيدن آنهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرش بهش گفت این ۱۰۰۰تا چسب زخم رو بفروش تا برات کفش بخرم … بچه نشست با خودش فکر کرد یعنی باید آرزو کنم ۱۰۰۰نفر یه جاشون زخم بشه تا من کفش بخرم ؟ ولش کن ، همین خوبه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم مثل قبرم فقط جاي يكنفره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي سريال فرار از زندان ك بمن ياد داد ك چقدر آزادي ارزشمنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ...زود قضاوت نکن .... .........اندکی پیشم بنشین و گوش کن چه میگویم ... ......بعد قضاوت کن ... .............ماندن یارفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش صدای بعضی آدمارو میشد بوسید… مخصوصا وقتی اسمتو صدا می زنن.