بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیـــدونـــیـــد فـــرق اصــلــی انـــسـان بـــا حــیــوان چـــیـــه ؟؟؟؟ انـــســان مــال خــودشــو مــالِ خــودش مـــیـــدونــه ،، مــالِ مـــردمــو مــالِ مـــردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار مــرز تنهایی را رد کنــم … ببـین ، گذرنامـه ام فقط مـهر لبهایت را کم دارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی يعنی وقتی آزرده هستی نا اميد نگردی ، وقتی ترسيده ای هياهو راه نيندازی ، وقتی خشمگين هستی همه را دشمن نبينی و برای اشتباهاتت به دنبال مجازات ديگران نباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد دنیا اینه که ببینی اونی که تا دیروز درداتو میکشیده داره درد میکشه ! اون یه نفر مادره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را گره زدم به بند کفشم تا زیر پای خودم له شود.... بهتر نیست....؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بازی بس است شمشیرت را کنار بگذار،بیا دستهایمان رابشویم و چیزی بخوریم. راستی چرادستهای تو خونی اندو پشت من میسوزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشم در این روزها مدیون همان"انتظاریست" که دیگر از "هیچکس"ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی دوست بودن و دوست داشتن رو واسه خودت معنی,توصیف و ترجمه کن!! نه کسی رو دوست تفریحیت کن نه بذار دوست تفریحی کسی باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرایِ شـنـاخـت بـهـتـر آدم هـا ،كـافـیـسـت یـک بـار بـر خـلافِ مـیـلـشـان عـمـل كـنـی..هـمـیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره که اون بی معرفت،یکی از دوست داشتنی ترین آدمای روزگارشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن سخته تا وقتی تو دست آدما سنگه/اگر هم دونه میپاشن یه جای کار میلنگه زیتا وقتی روبه روشونی رفیق و یار و همدردن/سرت رو برنگردون که عجیب این قوم نامردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوانده بود : “زیر باران باید رفت” فکر می کرد : زیر باران باید ، رفت !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن سخته تا وقتی تو دست آدما سنگه/اگر هم دونه میپاشن یه جای کار میلنگه تا وقتی روبه روشونی رفیق و یار و همدردن/سرت رو برنگردون که عجیب این قوم نامردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دارزدند به جرم دوستی باپرنده که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد....راست میگفتند که اینجا(قحطی عاطفه)است!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم لازمه از گوشیمون بشنویم " مشترک مورد نظر آدم نمیباشد... لطفا قط کنید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون خاص : به هرکی بگی مخاطب خاص، یه روزی یه جایی یه ساعتی طوری میشکنتت و داغونت میکنه که از حرف پشیمون میشی . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیـــدونـــیـــد فـــرق اصــلــی انـــسـان بـــا حــیــوان چـــیـــه ؟؟؟؟ انـــســان مــال خــودشــو مــالِ خــودش مـــیـــدونــه ،، مــالِ مـــردمــو مــالِ مـــردم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار مــرز تنهایی را رد کنــم … ببـین ، گذرنامـه ام فقط مـهر لبهایت را کم دارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی يعنی وقتی آزرده هستی نا اميد نگردی ، وقتی ترسيده ای هياهو راه نيندازی ، وقتی خشمگين هستی همه را دشمن نبينی و برای اشتباهاتت به دنبال مجازات ديگران نباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد دنیا اینه که ببینی اونی که تا دیروز درداتو میکشیده داره درد میکشه ! اون یه نفر مادره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را گره زدم به بند کفشم تا زیر پای خودم له شود.... بهتر نیست....؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بازی بس است شمشیرت را کنار بگذار،بیا دستهایمان رابشویم و چیزی بخوریم. راستی چرادستهای تو خونی اندو پشت من میسوزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشم در این روزها مدیون همان"انتظاریست" که دیگر از "هیچکس"ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی دوست بودن و دوست داشتن رو واسه خودت معنی,توصیف و ترجمه کن!! نه کسی رو دوست تفریحیت کن نه بذار دوست تفریحی کسی باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرایِ شـنـاخـت بـهـتـر آدم هـا ،كـافـیـسـت یـک بـار بـر خـلافِ مـیـلـشـان عـمـل كـنـی..هـمـیـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آدمی تو زندگیش یه بی معرفت داره که اون بی معرفت،یکی از دوست داشتنی ترین آدمای روزگارشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن سخته تا وقتی تو دست آدما سنگه/اگر هم دونه میپاشن یه جای کار میلنگه زیتا وقتی روبه روشونی رفیق و یار و همدردن/سرت رو برنگردون که عجیب این قوم نامردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوانده بود : “زیر باران باید رفت” فکر می کرد : زیر باران باید ، رفت !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پریدن سخته تا وقتی تو دست آدما سنگه/اگر هم دونه میپاشن یه جای کار میلنگه تا وقتی روبه روشونی رفیق و یار و همدردن/سرت رو برنگردون که عجیب این قوم نامردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دارزدند به جرم دوستی باپرنده که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد....راست میگفتند که اینجا(قحطی عاطفه)است!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هم لازمه از گوشیمون بشنویم " مشترک مورد نظر آدم نمیباشد... لطفا قط کنید"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون خاص : به هرکی بگی مخاطب خاص، یه روزی یه جایی یه ساعتی طوری میشکنتت و داغونت میکنه که از حرف پشیمون میشی . . . .