بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی باحال تر از قدم زدن تو خیابون بعد از بارون نیست شما هم اینجوری اید یا فقط منم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلیب هم اگر کشیده شدی... مسیح باش... نه مترسکشالیزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید : خدا را چقدر شناختی؟ گفتم: انقدر ک هر چ خواستم نشد اما هر چ خواست شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از سحر تاريك است ولي تاكنون پيش نيامده كه خورشيد طلوع نكند پس به سحر اعتماد كن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ هم برای خودش عالمی دارد....... وقتی (همه هایت)هیچ میشوند................. آنوقت هیچ هم برایت یک دنیاست..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی (ع) میفرمایند: هیچ بنده ای مزه ایمان را نچشد تا دروغ را ترک کند، چه شوخی باشد و چه جدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده که درون خاک میجویند دوران جوانی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ....گفتی برقص .... ...................میرقصم ...با اینکه نمیدونم.... .....به یک شرط....! .............بیا با هم برقصیم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و... ...گفتی که دیگر تو را ندارم...! .........آری راست کفتی.... ...اما ببین............هنوز شبها به خاطر من بیداری.......! ............من به همین دلخوشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....و.... .......گفتی دیگر به سراغت نیایم...! ...اما گوش کن........ .........هنوز وقتی مرا میبینی....... ..............احساست......چه تند به قلبت ضربه میزند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....و........... .........خداحافظ همگی .... ........دوستون دارم .. ....................................تا بعد اگر نفسی بود..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ....اندکی صبر کن.......پلک مزن ... ...نگاهم لای نگاهت جا مانده....................! ...............بگذار کمی دیگر مهمان نگاهت باشم... ...بعد اگر خواستی ........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....و..... ...با اینکه فرقی نکردی .. ...اما....... ...........هر روز رنگ تازه ای در تو میبینم ... ..که به دلم میچسبد... .. کاش میشد بر رنگ چشمانت هم بوسه زد..........................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: من چیزی نمی بینم،آینده پنهان است، ولی آسوده ام، چون تورا می بینم وتو همه چیز را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک کردن آدمها هم آدابی دارد! اگر آداب ماندن نمیدانید لااقل درست ترکشان کنید .تا ترک بر ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار وقت زیاد داریم... که زمین بخوریم وبلند نشویم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی باحال تر از قدم زدن تو خیابون بعد از بارون نیست شما هم اینجوری اید یا فقط منم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلیب هم اگر کشیده شدی... مسیح باش... نه مترسکشالیزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید : خدا را چقدر شناختی؟ گفتم: انقدر ک هر چ خواستم نشد اما هر چ خواست شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از سحر تاريك است ولي تاكنون پيش نيامده كه خورشيد طلوع نكند پس به سحر اعتماد كن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ هم برای خودش عالمی دارد....... وقتی (همه هایت)هیچ میشوند................. آنوقت هیچ هم برایت یک دنیاست..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی (ع) میفرمایند: هیچ بنده ای مزه ایمان را نچشد تا دروغ را ترک کند، چه شوخی باشد و چه جدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده که درون خاک میجویند دوران جوانی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ....گفتی برقص .... ...................میرقصم ...با اینکه نمیدونم.... .....به یک شرط....! .............بیا با هم برقصیم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..و... ...گفتی که دیگر تو را ندارم...! .........آری راست کفتی.... ...اما ببین............هنوز شبها به خاطر من بیداری.......! ............من به همین دلخوشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....و.... .......گفتی دیگر به سراغت نیایم...! ...اما گوش کن........ .........هنوز وقتی مرا میبینی....... ..............احساست......چه تند به قلبت ضربه میزند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....و........... .........خداحافظ همگی .... ........دوستون دارم .. ....................................تا بعد اگر نفسی بود..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و.... ....اندکی صبر کن.......پلک مزن ... ...نگاهم لای نگاهت جا مانده....................! ...............بگذار کمی دیگر مهمان نگاهت باشم... ...بعد اگر خواستی ........................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....و..... ...با اینکه فرقی نکردی .. ...اما....... ...........هر روز رنگ تازه ای در تو میبینم ... ..که به دلم میچسبد... .. کاش میشد بر رنگ چشمانت هم بوسه زد..........................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا: من چیزی نمی بینم،آینده پنهان است، ولی آسوده ام، چون تورا می بینم وتو همه چیز را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترک کردن آدمها هم آدابی دارد! اگر آداب ماندن نمیدانید لااقل درست ترکشان کنید .تا ترک بر ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار وقت زیاد داریم... که زمین بخوریم وبلند نشویم!